Zarządzenie nr 3/2010 Dziekana WFAiIS z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie ustalania terminów egzaminów przez prowadzących zajęcia

Zarządza się, co następuje:
Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dla studentów Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, które zakończone są egzaminem jest zobowiązany do podania do Dziekanatu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej daty planowanego egzaminu w okresie miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.
W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, które zakończone są egzaminem jest zobowiązany do podania do Dziekanatu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej daty przeprowadzenia egzaminu do dnia 30 kwietnia 2010 r.