Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Absolwenci 2002

Spis prac dyplomowych

 1. Sytuacja społeczno wychowawcza uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (mgr Alicja Wolter).
 2. Biblioteka ZUS w Koszalinie (mgr Nina Macios-Grzybowska).
 3. Relacyjna baza danych Gospodarstw Agro - Turystycznych Województwa Kujawsko - Pomorskiego (mgr inż. Szymon Wieczerzak).
 4. Baza danych Brokerów, Pośredników i Pracowników Firmy PZU ŻYCIE S.A. Inspektorat w Toruniu (mgr Magdalena Zarembska).
 5. Komputerowa Baza Danych Obsługiwanych Klientów (mgr Dorota Reichel).
 6. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (mgr Piotr Wesołowski).
 7. Dokumentacja pracy nauczyciela - wychowawcy w gimnazjum (mgr Jolanta Truszczyńska).
 8. Geomat - Wybrane Figury Geometryczne (mgr Beata Skucińska).
 9. Bitgraf 1.0 - program do obróbki grafiki (mgr Piotr Kaczorowski).
 10. Rejestr umów KPEC w Bydgoszczy (mgr Adam Grzybek).
 11. Baza danych uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu (mgr Ludomiła Dywicka).
 12. Baza danych uczniów w odniesieniu do zaplecza socjalnego Szkoły Podstawowej (mgr Beata Wengerska).
 13. Komputerowa Baza Rejestrów (mgr Alicja Kawecka).
 14. Baza danych wyników w nauce i zachowanie wychowanków internatu (mgr Jacek Lewandowski).
 15. Baza danych do identyfikacji i kontroli przepływu towaru w firmie handlowej (mgr Mariusz Rochman).
 16. Baza danych dotycząca kosztów prowadzenia specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w Grudziądzu (mgr Mirosław Chorąży).
 17. Dokumentacja techniczna do programu magazynowego dla działu informatycznego (mgr Piotr Czarnecki).
 18. Sieć lokalna z dostępem do Internetu w szkolnej pracowni komputerowej (mgr Dorota Ratkowska).
 19. Ocena opisowa w kształceniu zintegrowanym (mgr Małgorzata Korczyńska).
 20. Ocena opisowa ucznia w kształceniu zintegrowanym (mgr Małgorzata Ławniczak).
 21. @ - spector (mgr inż. Robert Dorna).
 22. Test z informatyki (mgr Maria Piwińska).
 23. Program bazy danych Magazyn druków (mgr Ireneusz Wysocki).
 24. Analiza wyników nauczania w szkole średniej (mgr Krystyna Broda).
 25. Baza danych Pomoce Naukowe (mgr Katarzyna Andrzejewska).
 26. Skumed v. 1.01 (mgr Dorota Skublicka).
 27. Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum (mgr Iwona Jastrzembska).
 28. Zarządzanie produktami numerycznymi  na CD w Oddziale Zabezpieczenia Topograficznego Warszawa (mgr Ryszard Bożek). 
 29. Serwer lokalnej sieci komputerowej. Konfiguracja podstawowych usług sieciowych (mgr Marian Laskowski).
 30. Obsługa baz danych przechowujących informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów szkoły na poszczególnych poziomach edukacji (mgr inż. Marzena Czechumska).
 31. Konkorder – program do tworzenia konkordacji tekstu (dr Andrzej Moroz).
 32. Naprawa skrzynek telemetrycznych (inż. Antoni Chwalewski).
 33. Portfolio wychowawcy (mgr Arkadiusz Rostkowski).
 34. Elektroniczne archiwum punktów pomierzonych metodą GPS (mgr inż. Marek Oleksiak).
 35. Baza danych pedagoga szkolnego (mgr Maria Kriger).
 36. Użytkownicy internetu w NKJO w Toruniu (mgr Elżbieta Tabaka).
 37. Podboje Aleksandra – prezentacja multimedialna (mgr Tomasz Szymkiewicz).
 38. Baza danych punktów osnowy geodezyjnej (mgr inż. Krzysztof Jaworski).
 39. Relacyjna baza danych dla wypożyczalni kaset video (mgr Karolina Pisarek).
 40. Szkolenia w rejonowym urzędzie poczty (mgr Żaneta Modracka).
 41. Serwer wirtualny - miejscem publikacji zasobów WWW (mgr Dorota Górtatowska).
 42. Zastosowanie multimediów strumieniowych w nauczaniu przedmiotu Elementy informatyki (mgr Marek Balicki).
 43. Wywiad środowiskowy (mgr Anna Małkiewicz).
 44. Biblioteka szkolna (mgr Beata Pastwa).
 45. Sprzedaż detaliczna biżuterii srebrnej (mgr Katarzyna Burak).
 46. Baza danych zawierająca wyniki imprez biegowych (mgr Paweł Kwiatkowski).
 47. Projekt strony internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole (mgr Ewa Wyroda).
 48. Dziennik lekcyjny ze średnią ważoną (mgr Mariola Muczyńska).
 49. Pomocnik nauczyciela szkoły podstawowej (mgr Joanna Szymańska).
 50. Biblioteczka domowa (mgr Tomasz Mazurkiewicz).
 51. Baza danych Centrum Ogrodnicze (mgr Adrian Ziółkowski).
 52. Elektroniczna teczka wychowawcy (mgr Halina Janowska).
 53. Program obliczający wysokość dodatków mieszkaniowych (mgr inż. Jacek Płoszyński).
 54. Teleadresowa baza danych (mgr Marek Grzybicki).
 55. Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego województwa kujawsko – pomorskiego (mgr Andrzej Sikora).
 56. Aplikacja programu Acces opracowana na potrzeby firmy GLOTTA prowadzącej kursy językowe (mgr Małgorzata Szymańska – Król).
 57. Baza doświadczeń do lekcji fizyki (mgr Piotr Grzegorowski).
 58. Porównanie metod dostępu do baz danych (mgr Piotr Walczak).
 59. BANIAK – program wspomagający zarządzaniem akwarium (mgr Maciej Plewicki).
 60. Faktura VAT (mgr Mariusz Moczulski).
 61. Relacyjna baza danych – przewodnik po zasobach WWW w zakresie Słońca i energii słonecznej (mgr Danuta Gajda).
 62. Serwer linuksowy w lokalnej sieci komputerowej (dr Dariusz Piwczyński).
 63. Strona internetowa firmy PHU Margo w technologii FLASH ze sklepem internetowym w języku skryptowym  PHP (lic. Marcin Łysiak).
 64. Interaktywna aplikacja WWW z wykorzystaniem języka skryptowego PHP na przykładzie witryny szkoły języków obcych z testami języka angielskiego (mgr Beata Chyczewska).
 65. FORESTER – przeglądarka opisowej bazy danych leśnej mapy numerycznej oraz bazy danych SILP (mgr Roman Orlikowski).
 66. Elektroniczny protokół meczu koszykówki (mgr Krzysztof Dzierżak).
 67. Program komputerowy do wypełniania formularzy sądowych KRS (mgr Krzysztof Krauze).
 68. Dziennik laboratoryjny w Cukrowni (inż. Grażyna Zadworna).
 69. Pomocnik nauczyciela (mgr Renata Huntemann).
 70. Interaktywny serwis internetowy firmy komputerowej (mgr Tomasz Ringel).
 71. Baza danych pt.: Stan logistyki w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce (mgr Iwona Sobczak).
 72. Dyrektor (mgr Krzysztof Kunter).
 73. Ocena Opisowa Ucznia w klasach I - III (mgr Małgorzata Kowalska).
 74. Baza danych Zespołu Szkół Rolniczych (inż. Remigiusz Kowalski).