Licencja Microsoft Imagine

Oprogramowanie Microsoft w ramach programu Imagine (dawne DreamSpark Premium)


Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu bierze udział w programie Miicrosoft Imagine.
W ramach tego programu studenci i pracownicy Wydziału mogą uzyskać dostęp do większości produktów firmy Microsoft (wyjątkami są m.in. Office, gry).


Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania:

 • z oprogramowania mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy dydaktyczni Wydziału
 • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych)
 • oprogramowanie może być instalowane także na komputerze osobistym (domowym) pracownika lub studenta
 • studenci mogą pobierać oprogramowanie pod warunkiem posiadania ważnej rejestracji i uczęszczania na co najmniej jeden przedmiot dający jednostki dydaktyczne
 • studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu Imagine oprogramowania także po zakończeniu studiów - pod warunkiem, że oprogramowanie to wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowych, nie związanych z pracą zarobkową
 • z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności
  • do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych
  • do celów związanych z administracją Wydziału

Więcej o ELMS 

Bardziej szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na typowe pytania znajdą państwo tutaj.


W jaki sposób można uzyskać nośniki i klucze.

 1. Drogą elektroniczną - z  elektronicznego systemu zarządzania licencjami (ELMS). Każdy pracownik i student  powinien był otrzymać pocztą elektroniczną informację zawierającą nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do stron serwisu i ściągnięcie wybranych pakietów oprogramowania przez Internet. Poczta będzie wysyłana na adres na serwerze zgodny z informacją w USOS, a więc w razie wątpliwości studenci powinni sprawdzić pocztę zarówno na serwerze stud.umk.pl, jak i fizyka.umk.pl. Klucze umożliwiające instalację zostaną wyświetlone podczas ściągania plików lub przesłane pocztą elektroniczną. 
 2. Dodatkowe klucze aktywacyjne są możliwe do uzyskania tylko od administratora systemu i są dostępne jedynie dla pracowników i doktorantów, jednakże poza systemem ELMS.

Mini FAQ

 1. Q. Nie otrzymałem lub skasowałem e-mail z moim login'em i hasłem do ELMS. Co robić? 
  A. Skorzystać z opcji przypominania haseł na stronie logowania do ELMS. Jako nazwę użytkownika należy podać swój oficjalny wydziałowy adres e-mail.
 2. Q. Zmieniłem konfigurację komputera i nie udaje mi się dokonać ponownej aktywacji systemu Windows.
  A. Należy dokonać aktywacji drogą telefoniczną. Numer telefonu do biura obsługi klienta Microsoft można znaleźć na polskojęzycznych stronach firmy.
 3. Q. ELMS w nowym semestrze nagle przestał akceptować mój login i hasło.
  A.  Prawo do korzystania z oprogramowania udostępnianego w ramach Imagine mają tylko studenci zarejestrowani na co najmniej jeden przedmiot prowadzony przez jednostki dydaktyczne Wydziału.
 4. Q. W czasie instalacji Windows nie akceptuje podanego przez ELMS klucza aktywacyjnego.
  A. Problem ten zwykle jest spowodowany użyciem niewłaściwej płyty CD - klucze udostępniane przez ELMS działają tylko z płytami CD wypalonymi z obrazów ściągniętych z ELMS, nie działają natomiast z płytami wersji OEM.

Administrator programu

dr hab. Michał Zieliński

email: mzielin@fizyka.umk.pl