Władze Dziekańskie na kadencje 2008-2011 i 2012-2016

Prodziekan
ds. Organizacji Kształcenia
Dziekan Prodziekan ds. Kształcenia
i Badań Naukowych
Prodziekan ds. Studentów

Dr hab. Jan Iwaniszewski

telefon: 56 611 33 47
email: jiwanisz@fizyka.umk.pl

godziny przyjęć:
poniedziałek: 1100-1200

Zakres obowiązków

Prof. dr hab. Stanisław Chwirot

telefon: 56 611 32 59 email: chwirot@fizyka.umk.pl

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

telefon: 56 611 32 40 email: akowal@fizyka.umk.pl

Zakres obowiązków

Prof. dr hab. Mirosław Bylicki

telefon: 56 611 32 75 email:mirekb@fizyka.umk.pl

godziny przyjęć:
poniedziałek: 1030-1130
czwartek: 1200-1300

Zakres obowiązków