Zaproszenie na II Szkolne Forum Badaczy do GiLA

12 października br. odbędzie się już drugie Szkolne Forum Badaczy w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich pracowników i studentów WFAiIS - prezentacje prac uczniowskich rozpoczną się o godz. 14:00. W przyszłym roku część projektów uczniowskich będzie najprawdopodobniej realizowana na naszym Wydziale. 

Konkurs na stanowisko doktoranta i magistranta stypendysty w projekcie SONATA BIS

Oferta ramach projektu Sonata Bis, kierowanego przez dr hab. Monikę Stanke, przewiduje stypendium dla jednego doktoranta w wysokości 3 000 zł/miesiąc i jednego studenta licencjata w wysokości 1 000 zł/miesiąc

Oświadczenie Dziekana w sprawie oskarżeń IPN dotyczących prof. Andrzeja Kowalczyka

opublikowane za zgodą Profesora

Zapowiedź rozpoczęcia postępowania lustracyjnego IPN wobec profesora Andrzeja Kowalczyka przyjąłem z dużym zdumieniem i zaskoczeniem. 

Sukces naszych fizyków w konkursie NCN BEETHOVEN

Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK oraz dr Karolina Słowik otrzymali granty w drugiej edycji konkursu NCN BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze. Będą realizowali projekty o tytułach "Nowy scyntylator półprzewodnikowy beta-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)" oraz "Grafenowe plazmony powierzchniowe dla sterowalnej kwantowej elektrodynamiki (GraSP)". Gratulujemy!

Nagroda Nobla z fizyki

  Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Komitet Noblowski docenił ich decydujący wkład w budowę detektora LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych, a dokładnie – rejestrację fal grawitacyjnych. W ramach, liczącego ponad tysiąc naukowców z całego świata, projektu badawczego LIGO-Virgo pracuje także kilkunastu polskich naukowców z różnych instytutów (w grupie o nazwie Virgo-POLGRAW). Kierownikiem polskiego projektu jest prof. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN (wykładowca tegorocznego Wykładu im. Aleksandra Jabłońskiego – 23.02.2017).