Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Zaproszenie na II Szkolne Forum Badaczy do GiLA

12 października br. odbędzie się już drugie Szkolne Forum Badaczy w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich pracowników i studentów WFAiIS - prezentacje prac uczniowskich rozpoczną się o godz. 14:00. W przyszłym roku część projektów uczniowskich będzie najprawdopodobniej realizowana na naszym Wydziale. 

Konkurs na stanowisko doktoranta i magistranta stypendysty w projekcie SONATA BIS

Oferta ramach projektu Sonata Bis, kierowanego przez dr hab. Monikę Stanke, przewiduje stypendium dla jednego doktoranta w wysokości 3 000 zł/miesiąc i jednego studenta licencjata w wysokości 1 000 zł/miesiąc

Oświadczenie Dziekana w sprawie oskarżeń IPN dotyczących prof. Andrzeja Kowalczyka

opublikowane za zgodą Profesora

Zapowiedź rozpoczęcia postępowania lustracyjnego IPN wobec profesora Andrzeja Kowalczyka przyjąłem z dużym zdumieniem i zaskoczeniem. 

Sukces naszych fizyków w konkursie NCN BEETHOVEN

Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK oraz dr Karolina Słowik otrzymali granty w drugiej edycji konkursu NCN BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze. Będą realizowali projekty o tytułach "Nowy scyntylator półprzewodnikowy beta-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)" oraz "Grafenowe plazmony powierzchniowe dla sterowalnej kwantowej elektrodynamiki (GraSP)". Gratulujemy!

Nagroda Nobla z fizyki

  Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Komitet Noblowski docenił ich decydujący wkład w budowę detektora LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych, a dokładnie – rejestrację fal grawitacyjnych. W ramach, liczącego ponad tysiąc naukowców z całego świata, projektu badawczego LIGO-Virgo pracuje także kilkunastu polskich naukowców z różnych instytutów (w grupie o nazwie Virgo-POLGRAW). Kierownikiem polskiego projektu jest prof. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN (wykładowca tegorocznego Wykładu im. Aleksandra Jabłońskiego – 23.02.2017).