Kolejne granty NCN dla pracowników i doktorantów naszego Wydziału

Wśród dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki projektów znalazły się projekty naszych pracowników i doktorantów. W ramach konkursu OPUS prof. dr hab. Dariusz Chruściński otrzymał ponad 270 tys. zł, prof. dr hab. Michał Hanasz prawie 600 tys. zł,  prof. dr hab. Andrzej Niedzielski prawie 500 tys. zł  a dr hab. Piotr Żuchowski ponad 380 tys.

Stypendium START FNP dla naszego pracownika

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się dr Katharina Boguslawski z Instytutu Fizyki UMK. Gratulujemy!

Wyróżnienie dla prof. Stanisława Dembińskiego

Senat UMK zdecydował jednogłośnie o przyznaniu Szczególnego Wyróżnienia Convallaria Copernicana prof. dr. hab. Stanisławowi Dembińskiemu. Zostało ono wręczone podczas uroczystego posiedzenia Senatu 26 kwietnia. Uroczystość odbyła się w przeddzień 35. rocznicy wyboru prof. dr. hab. Stanisława Dembińskiego na rektora UMK. Były to szczególne wybory, przeprowadzone w atmosferze demokratyzacji polskiego życia politycznego i społecznego po Sierpniu 1980 r. Wyboru, po raz pierwszy w historii UMK, dokonało kolegium elektorów wyłonionych demokratycznie, bez udziału i zgody władz politycznych. Wybór ten symbolizował nadzieje na uzyskanie autentycznej autonomii wyższych uczelni. Podobnie symboliczny okazał się koniec kadencji rektora Dembińskiego, który został odwołany ze stanowiska w stanie wojennym. 


fot. Andrzej Romański

FORTINET wspiera kształcenie informatyków na Wydziale

Fortinet_LogoTag_BlackRed_Sm1.png

FORTINET® (NASDAQ: FTNT), światowy lider w dziedzinie zaawansowanych cyberzabezpieczeń, współpracuje z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jej ramach studenci mogą zgłębiać tajniki działania sieci bezprzewodowych w usytuowanym na Wydziale specjalnym laboratorium wyposażonym w sprzęt i oprogramowanie użyczone przez FORTINET.

Kolejny projekt w ramach HORYZONT2020 realizowany na Wydziale

Projekt Optical clocks with 10-18 uncertainty w ramach EMPIR HORYZONT2020 będzie realizowany na naszym Wydziale. Koordynatorem na UMK jest dr hab. Michał Zawada. Projekt realizowany jest w konsorcjum 11 partnerów pod przewodnictwem NPL Management Limited.