Dr Izabela Kamińska na 67th Lindau Nobel Laureate Meeting

Nasz pracownik, dr Izabela Kamińska, weźmie udział w prestiżowym spotkaniu młodych naukowców z laureatami Nagrody Nobla podczas 67th Lindau Nobel Laureate Meeting. Dr Izabela Kamińska została nominowana do wzięcia udziału w spotkaniu przez Technische Universität Braunschweig, na którym obecnie odbywa staż podoktorski w ramach programu Mobilność Plus (MNiSW).

Prof. Duch w Think Tanku Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

Prof. Włodzisław Duch został zaproszony do wąskiej grupy ekspertów (high-level expert group ) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) zajmujących się strategicznym myśleniem (Think Tank) na temat kierunków rozwoju innowacyjnej opieki medycznej.

Profesor Jamiołkowski Honorowym Profesorem UMK

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK z naszego Wydziału otrzymał tytuł Honorowego Profesora. Wyróżnienie to nadawane jest profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi w pełni zasłużonego tytułu.

Stypendia za publikacje

Pracownicy naszego Wydziału - dr Piotr Kolenderski i dr Piotr Żuchowski - otrzymali od JM Rektora stypendia za wysokopunktowane publikacje naukowe. Wśród nagrodzonych znalazł się również dr inż. Mariusz Pawlak - były doktorant naszego Wydziału, a obecnie pracownik Wydziału Chemii. Gratulujemy!

Fotony w służbie kryptografii...

Mgr Karolina Sędziak, dr Mikołaj Lasota oraz dr Piotr Kolenderskiw najnowszej publikacji "Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement" (https://www.osapublishing.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-4-1-84&id=357085) opis