Konkurs na projekt gry

Ogłaszamy wydziałowy konkurs na pomysł na grę organizowany wspólnie z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK i firmą Vivid Games.
Więcej informacji można uzyskać u dr. hab. Jacka Matulewskiego.

Oferta pracy i stypendium dla studenta w grancie OPUS NCN prof. Zawady

Prof. Michał Zawada poszukuje osób zainteresowanych pracą w kierowanym przez siebie grancie OPUS NCN. Szczegółowe oferty można znaleźć:

Program "Astronarium" otrzymał nagrodę „Popularyzator Nauki 2017”

Realizowany przy wsparciu UMK program „Astronarium” otrzymał prestiżową nagrodę „Popularyzator Nauki 2017” przyznawaną przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikowane laboratorium Siemens

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej uzyskał status certyfikowanego partnera firmy Siemens w zakresie przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z obsługi i programowania maszyn CNC wyposażonych w układy sterowania Sinumerik (www.siemens.pl/edukacja).

Zajęcia i certyfikaty w programie LabView Academy

UMK podpisał z firmą National Instruments umowę o przystąpieniu Wydziału Fizyki Astronomi i Informatyki Stosowanej do programu "LabVIEW Academy