Research (kierownictwo)

2008
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejRównanie ewolucji układów otwartych z pamięciąBadania własne
2007
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejBadanie struktury zbioru macierzy gęstości oraz odwzorowań dodatnich na zbiorze macierzyDziałalność statutowa
2006
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejOpis rozproszenia zewnętrznego pola elektromagnetycznego przez układ sferyczny typu oscylator harmoniczny plus pole elektromagnetyczne - kontynuacja,Badania własne
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejBadanie struktury zbioru macierzy gęstości oraz odwzorowań dodatnich na zbiorze macierzyDziałalność statutowa
2005
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejBadanie struktury zbioru macierzy gęstości oraz odwzorowań dodatnich na zbiorze macierzyDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejOpis rozproszenia zewnętrznego pola elektromagnetycznego przez układ sferyczny typu oscylator harmoniczny plus pole elektromagnetyczne - kontynuacjaBadania własne