Research (kierownictwo)

2018
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2017
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2016
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2015
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2014
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2013
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2012
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2011
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
2010
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderBadania innowacyjnych produktów z zakresu medycyny molekularnej i inzynierii tkankowej przy zastosowaniu metod AFM, spektroskopii optycznej i OCTBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływania cząsteczek DNA z wielowarstwami biopolimerowymi i błonami lipidowymiGranty UMK
381-F
2009
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie sprężystości pojedynczych cząsteczek białek włóknistychBadania własne
2008
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie sprężystości pojedynczych cząsteczek białek włóknistychBadania własne
2007
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych – AFMBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderMikroskop sił atomowych w badaniu własności mechanicznych superhelikalnego DNAGranty UMK
2006
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych – AFMBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach metodami spektroskopii luminescencyjnej i ramanowskiejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych - AFMBadania własne
2005
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie procesu fotodegradacji tryptofanu w roztworachBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach metodami spektroskopii luminescencyjnej i ramanowskiejDziałalność statutowa