Department of the Education of Physics / Publications

Type of publication:All Book Article Chapter
ISI Master Journal List:All Yes No  2017
 • G. Karwasz,
  Aspetti pedagogici e competenze sociali nell’insegnare fisica
  Nuova Secondaria Ricerca *6/17* (2017); 50 - 57

 • M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson,
  Cross Sections for Electron Collisions with Acetylene
  J. Phys. Chem. Ref. Data *46* (2017); 013106/1 - 013106/19

  DOI: 10.1063/1.4976569

 • M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. R. Hamilton, J. Tennyson,
  Cross Sections for Electron Collisions with NF3
  J. Phys. Chem. Ref. Data *46* (2017); 043104/1 - 043104/16

  DOI: 10.1063/1.5000687

 • A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, J. Furso, B. Gładyszewska, S. Wybraniec, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gagoś,
  Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function
  J. Phys. Chem. A *121:7* (2017); 121:7-1402 - 121:7-1411

  DOI: 10.1021/acs.jpca.6b08707

 • A. Karbowski, K. Służewski, K. Fedus, G. Karwasz,
  Eksperymentalne wariacje na temat prawa Lenza
  Fizyka w Szkole *6* (2017); 16 - 22

 • D. Gupta, H. Choi , M. Song, G. Karwasz, J. Yoon,
  Electron impact ionization cross section studies of C2F x (x = 1 − 6) and C3F x (x = 1 − 8) fluorocarbon species
  Eur. Phys. J. D *71* (2017); 81-1 - 81-10

  DOI: 10.1140/epjd/e2017-70769-6

 • K. Fedus, G. Karwasz,
  Electron scattering on molecules: search for semi-empirical indications
  Eur. Phys. J. D *71* (2017); 138-1 - 138-10

  DOI: 10.1140/epjd/e2017-80065-2

 • A. Karbowski, A. Kamińska, K. Służewski,
  Multimedia in science education (2017); 83 - 96

 • B. Derkowska-Zielińska, K. Fedus, H. Wang, Ch. Cassagne, G. Boudebs,
  Nonlinear optical characterization of Disperse Orange 3
  Opt. Mater. *72* (2017); 545 - 548

  DOI: 10.1016/j.optmat.2017.06.055

 • G. Karwasz,
  O (nie) ważkim problemie inaczej
  Fizyka w Szkole *1* (2017); 1-28 - 1-31

 • A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz,
  Positronium Formation in Molecular Gases — from Experiment to Modeling
  Acta Phys. Pol. B *48* (2017); 1593 - 1599

  DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1593

 • A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz,
  Positronium Formation in Organic Liquids
  Acta Phys. Pol. A *132* (2017); 1466 - 1470

  DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1466

 • G. Karwasz,
  Słońce w (magnetycznym) koszyku
  Glos Uczelni *3/2017* (2017); 24 - 27

2016
 • K. Fedus,
  A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane
  Eur. Phys. J. D *70* (2016); 261

  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70452-6

 • Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, Snetinova Marie, K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Collection of Solved Problems in Physics – online learning source encourages students' active learning (2016); 288 - 291

 • G. Karwasz,
  Didattica cognitivista come ricetta in fisica (2016); 211

 • Jan Franz, K. Fedus, G. Karwasz,
  Do positrons measure atomic and molecular diameters?
  Eur. Phys. J. D *70:155* (2016); 1 - 8

  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70100-3

 • G. Karwasz,
  Fala z grawitacyjnej otchłani
  Fizyka w Szkole *2/2016* (2016); 36

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  How Colours Are Created? (2016); 61

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne
  Acta Univ.Nicolai Copernici:P *XXXII* (2016); 177 - 202

 • G. Karwasz,
  Il constante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2º: Metafisica
  SetF *4(1)/2016* (2016); 151 - 191

  DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2016.012

 • A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, S. Wybraniec, G. Karwasz, M. Gagoś,
  Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe
  Przem. Chem. *95 (10)* (2016); 1894 - 1898

  DOI: 10.15199/62.2016.10.43

 • K. Rochowicz,
  Komputer jako narzędzie w edukacji
  Uczymy *2(14)* (2016); 5 - 7

 • G. Karwasz,
  Learning physics. The joy of scientific discovery.
  Studium Educationis *No. 3 (2016) * (2016); 71 - 85

 • K. Fedus,
  Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon
  Braz J Phys *46* (2016); 1 - 9

  DOI: 10.1007/s13538-015-0382-3

 • A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski,
  Multimedia in Teaching Science (2016); 55

 • K. Rochowicz,
  Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułce
  Fizyka w Szkole *6* (2016); 39 - 42

 • G. Karwasz,
  Skąd się bierze 1/2 we wzorze at2?
  Fizyka w Szkole *3/2016* (2016); 10

 • G. Karwasz,
  Zadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur
  Urania; Post.Astronomii *2/2016* (2016); 8

2015
 • G. Karwasz,
  (Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych
  Fizyka w Szkole *5/2015* (2015); 9 - 16

 • G. Karwasz, K. Służewski, A. Kamińska,
  Constructivic paths in teaching physics: from interactive experiments to step-by-step textbooks
  PEC *64* (2015); 6 - 23

 • M.-Y. Song, J.-S. Yoon, H. Cho, Y. Itikawa, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson,
  Cross Sections for Electron Collisions with Methane
  J. Phys. Chem. Ref. Data *44* (2015); 023101

  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4918630

 • K. Rochowicz,
  Diagram H-R - układ okresowy gwiazd
  Fizyka w Szkole *336 (LX)* (2015); 19 - 22

 • K. Fedus, C. Navarro, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, Alessandra Souza Barbosa, M. H. F. Bettega,
  Differential elastic electron scattering by pentane
  Phys. Rev. A. *91* (2015); 042701

  DOI: 10.1103/PhysRevA.91.042701

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences (2015); -

 • G. Karwasz,
  Il costante progredire della frontiera tra teologia e scienza: “Fisica”
  SetF *3(1)* (2015); 61 - 85

 • A. Matwijczuk, A. Górecki, D. Kamiński, B. Myśliwa-Kurdziel, L. Fiedor, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gagoś,
  Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol
  J. Fluoresc. *25* (2015); 1867 - 1874

  DOI: DOI 10.1007/s10895-015-1679-x

 • A. Sakaamini, C. Navarro, J. Cross, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, K. Fedus, C. Winstead, V. McKoy,
  Low-energy elastic electron scattering from chloroethane, C2H5Cl
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. *48* (2015); 205202-1 - 205202-7

  DOI: 10.1088/0953-4075/48/20/205202

 • C. Navarro, A. Sakaamini, J. Cross, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, K. Fedus, C. Winstead, V. McKoy,
  Low-energy elastic electron scattering from chloromethane, CH3Cl
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. *48* (2015); 195202-1 - 195202-8

  DOI: 10.1088/0953-4075/48/19/195202

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  No student left behind – recepta konstruktywistyczna – implementacje i analizy porównawcze w fizyce (2015); 103 - 114

 • G. Karwasz,
  Popularyzacja, ale jaka?
  Glos Uczelni *5(351)* (2015); 21 - 23

 • K. Fedus,
  Positron annihilation in benzene and cyclohexane: a comparison between gas and liquid phase
  J. Phys. Conf. Ser. *618* (2015); 012029-1 - 012029-5

  DOI: 10.1088/1742-6596/618/1/012029

 • K. Fedus, J. Franz, G. Karwasz,
  Positron scattering on molecular hydrogen: Analysis of experimental and theoretical uncertainties
  Phys. Rev. A. *91* (2015); 062701-1 - 062701-10

  DOI: 10.1103/PhysRevA.91.062701

 • M. Sadowska, A. Karbowski, G. Karwasz, K. Służewski, K. Fedus, K. Rochowicz,
  Toruński doświadczalnik z fizyki (2015)

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, W. Egger, O. V. Ogorodnikova,
  Toward a European Network of Positron Laboratories
  Nukleonika *60* (2015); 733 - 739

  DOI: doi: 10.1515/nuka-2015-0132

 • G. Karwasz,
  „UN NUOVO ATENEO È NECESSARIO”, czyli o jakości nauczania
  Glos Uczelni *11/2015* (2015); 20 - 22

2014
 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Architekt wszechświata
  Glos Uczelni *3/4/2014* (2014); 21 - 24

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  Didactics of Physics with elements of General Didactics and Didactics of Astronomy (2014)

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii (2014)

 • G. Karwasz,
  Dymiąca Ziemia - pytania o wulkanach
  Geo. w Szkole *2/2014* (2014); 23 - 24

 • K. Służewski, G. Karwasz,
  Earth - a somewhat bigger laboratory for school physics (2014); 7 - 16

 • K. Fedus,
  Electron Scattering from Neon Via Effective Range Theory
  Braz J Phys *44* (2014); 622 - 628

  DOI: 10.1007/s13538-014-0265-z

 • G. Karwasz, Paweł Możejko, Mi-Young Song,
  Electron-impact ionization of fluoromethanes – Review of experiments and binary-encounter models
  Int. J. Mass spectrom. * 365-366* (2014); 232 - 237

  DOI: 10.1016/j.ijms.2014.01.010

 • A. Podhorodecki, L. W. Golacki, G. Zatryb, J. Misiewicz, J. Wang, W. Jadwisienczak, K. Fedus, J. Wojcik, P. R. J. Wilson, P. Mascher,
  Excitation mechanism and thermal emission quenching of Tb ions in silicon rich silicon oxide thin films grown by plasma-enhanced chemical vapour deposition—Do we need silicon nanoclusters?
  J. Appl. Phys. *115* (2014); 143510-1 - 143510-10

  DOI: 10.1063/1.4871015

 • K. Rochowicz,
  Harmonia wokół nas, czyli o rezonansie w gitarze i Kosmosie
  Fizyka w Szkole *3* (2014); 19 - 24

 • D. Siemieniecka, G. Karwasz,
  Internetowa tożsamość - czyli o kreowaniu własnego ID (2014); 23 - 30

 • K. Służewski, G. Karwasz,
  Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki (2014); 419 - 426

 • K. Fedus, C. Navarro, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, F. M. Silva, M. H. F. Bettega, C. Winstead, V. McKoy,
  Low-energy elastic electron scattering from isobutanol and related alkyl amines
  Phys. Rev. A. *90* (2014); 032708-1 - 032708-8

  DOI: 10.1103/PhysRevA.90.032708

 • G. Karwasz,
  Między Scyllą a Charybdą, czyli o Homerze i wulkanach
  Geo. w Szkole *2/2014* (2014); 20 - 22

 • K. Fedus,
  Modified effective range analysis of electron scattering from krypton
  Phys. Scr. *89* (2014); 1 - 10

  DOI: 10.1088/0031-8949/89/10/105401

 • T. A. Oliveira, D. Manzani, E. L. Falcao-Filho, Y. Messaddeq, G. Boudebs, K. Fedus, C. B. Araujo,
  Near-infrared nonlinearity of a multicomponent tellurium oxide glass at 800 and 1,064 nm
  Appl. Phys. B *115* (2014); 1 - 5

  DOI: 10.1007/s00340-014-5835-9

 • G. Karwasz,
  O wyzwaniach nowej podstawy programowej
  Geo. w Szkole *2/2014* (2014); 22 - 22

 • K. Służewski, G. Karwasz,
  O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu : fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.
  Fizyka w Szkole *3/2014* (2014); 25 - 32

 • K. Fedus, G. Karwasz,
  Positron Scattering at Thermal Energies
  Acta Phys. Pol. A *125* (2014); 829 - 832

 • K. Fedus, G. Karwasz,
  Ramsauer-Townsend minimum in methane – modified effective range analysis
  Eur. Phys. J. D *68* (2014); 93 - 102

  DOI: 10.1140/epjd/e2014-40738-x

 • G. Karwasz,
  Reportaż z Narnii, czyli o polskich lekturach szkolnych w XXI wieku
  Polonistyka *5/2014* (2014); 26 - 30

 • Z. Koupilova, D. Mandikova, K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Sbirka zadań z fizyki. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Mechanika (2014)

 • G. Karwasz,
  Uniwersytet otwarty
  Glos Uczelni *1/2014* (2014); 21 - 22

2013
 • K. Fedus, G. Karwasz, Z. Idziaszek,
  Analytic approach to modified effective-range theory for electron and positron elastic scattering
  Phys. Rev. A. *88* (2013); 012704-1 - 012704-12

  DOI: 10.1103/PhysRevA.88.012704

 • G. Karwasz, K. Służewski,
  Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o dodatkowym (?) efekcie cieplarnianym
  Foton *122* (2013); 16 - 26

 • G. Karwasz,
  Czy ktoś to zbadał? (2013); 9 - 13

 • G. Karwasz,
  Edukacja, ale jaka?
  Forum Akad. *1* (2013); 44 - 47

 • K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz,
  Electromagnetism - seeing and calculating (2013); 51 - 53

 • K. Fedus, prof. Georges Boudebs,
  Experimental techniques using 4f coherent imaging system for measuring nonlinear refraction
  Opt.Commun. *292* (2013); 126 - 134

  DOI: 10.1016/j.optcom.2012.11.074

 • P. Miszta, S. C. Basak, R. Natarjan, W. Nowak,
  How Computational Studies of Mosquito Repellents Contribute to the Control of Vector Born Diseases
  Current Computer-Aided Drug Design *9(3)* (2013); 300 - 307

  DOI: 10.2174/15734099113099990018

 • G. Karwasz, K. Fedus, K. Służewski, D. Stolarz, A. Krzysztofowicz, M. Gagoś,
  Inside the didactics of colours - red-cabbage juice as a teaching tool (2013); 529 - 534

 • G. Karwasz, M. Gagoś,
  Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym
  Foton *120* (2013); 64 - 70

 • G. Karwasz,
  Nauczanie fizyki – trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji?
  KiMwE *2013/1* (2013); 107 - 114

 • G. Karwasz,
  O umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki
  Fizyka w Szkole *1* (2013); 27 - 34

 • A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz,
  Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals
  Nukleonika *58(1)* (2013); 189 - 194

 • K. Fedus, Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  Positron and electron scattering on atoms and molecules–modified effective range theory revisited
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. *222* (2013); 2335 - 2344

  DOI: 10.1140/epjst/e2013-02014-y

 • dr Tomasz Wróblewski , G. Karwasz,
  Protonated water clusters. Hartee-Fock study of dissociation energies
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. *222* (2013); 2217 - 2221

 • G. Karwasz, K. Fedus,
  Some Systematics in Electron Scattering Cross Sections
  FS&T *63* (2013); 338 - 348

 • G. Karwasz, mgr Magdalena Więcek,
  Toruński poręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna i Astrofizyka (2013)

 • K. Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K. Służewski, A. Karbowski, K. Fedus, D. Stolarz, G. Karwasz,
  Zbirka zadań z fizyki (2013)

 • G. Karwasz, K. Służewski,
  Ziemia pod pierzynką, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym
  Foton *121* (2013); 37 - 49

2012
 • M. Gagoś, G. Karwasz,
  Barwa a struktura związku chemicznego
  Chem. w Szk. *3/2012* (2012); 14 - 25

 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, E. Werner-Malento, R. S. Brusa, W. Zhou, G. Karwasz,
  Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia
  NME *1* (2012); 97 - 105

  DOI: 10.1680/nme.11.00014

 • Sostero G., K. Rochowicz, Phelps P., Howes N., Guido E.,
  Comet 168P/Hergenrother
  CBET *3295* (2012); 3 - 3

 • Sato, H., Ryan W.H., Ryan E.V., K. Rochowicz, Sostero G., Guido E., Howes N., Williams G.V.,
  Comet C/2012 B3 (la Sagra)
  CBET *3012* (2012); 1 - 1

 • Denneau L., Winscoat W., Hsieh H., Veres P., Bolin B., Sato H., K. Rochowicz, Sostero G., Guido E., Howes N.,
  Comet P/2012 G1 (Panstarrs)
  CBET *3083* (2012); 1 - 1

 • Sato H., K. Rochowicz, Sostero G., Guido E., Howes N., Buzzi L., Miller P., Roche P., Tripp A., Miles R., Holmes R., Foglia S., Williams G.V.,
  Comet P/2012 G1 (Panstarrs)
  CBET *3083* (2012); 1 - 1

 • W. Duch, W. Nowak, J. Meller, G. Osiński, K. Dobosz, Dariusz Mikołajewski , Grzegorz M. Wójcik,
  Computational Approach to Understanding Autism Spectrum Disorders
  Computer Science *13 * (2012); 47 - 61

  DOI: 10.7494/csci.2012.13.2.47

 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki (2012); 563 - 579

 • G. Karwasz,
  Doktoraty dla nauczycieli
  Postępy Fizyki *6* (2012); 236 - 239

 • M. Sadowska,
  Działalność pozalekcyjna - Toruński poręcznik w Gimnazjum dla Dorosłych (2012); 89 - 92

 • A. Kozłowska,
  Fizyka w medycynie, Fizyka współczesna (2012); 113 - 115

 • G. Karwasz,
  Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hyper-inflację informacji: trzy implementacje w fizyce (2012); 365 - 386

 • G. Karwasz, J. Kruk,
  Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki (2012)

 • J. Chojnacka,
  Interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne: fizyka dla geografów (2012); 17 - 24

 • B. Siemieniecki, G. Karwasz,
  Introduzione alla pedagogia cognitiva (2012)

 • K. Gołębiowski, M. Kamiński, K. Rochowicz, B. Sobczuk,
  Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? (2012)

 • K. Fedus, dr Georges Boudebs,
  Kerr-induced nonlinear focal shift in presence of nonlinear absorption
  J. Opt. A: Pure Appl. Opt. *14* (2012); 035205-1 - 035205-6

  DOI: 10.1088/2040-8978/14/3/035205

 • K. Rochowicz, K. Służewski, G. Karwasz,
  Kopernik w krótkiej koszulce, czyli jak zakręcić Ziemią? (2012); 48 - 52

 • K. Kubiak-Ossowska, Dawid Basak, P. Miszta, M. Szablewski,
  Metody fizyczne w służbie biologii.Spektroskopia fluorescencyjna.
  Biol. w szk. *3* (2012); 4 - 16

 • G. Karwasz,
  Nauczanie fizyki - trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji
  KiMwE *1/2012* (2012); w druku

 • G. Karwasz,
  O języku, humanistyce i kulturze
  Polonistyka *9/2012* (2012); 47 - 50

 • Eglitis, I, Cernis, K, Kostov, A, Vassileva, L, Gajdos, S, Casali, M, Coffano, A, Marinello, W, Micheli, M, Pizzetti, G, K. Rochowicz,
  Observations and Orbits of Comets
  CBET *K56* (2012); 1 - 1

 • G. Karwasz,
  Rubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, chemii i biologii
  Chem. w Szk. *3/2012* (2012); 5 - 13

 • G. Karwasz,
  Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy (2012); 68 - 73

 • J. Chojnacka, G. Karwasz,
  Tektonika płyt litosfery - konspekt lekcji
  Geo. w Szkole *3/2012* (2012); 34

 • F. Bianco, K. Fedus, F. Enrichi, R. Pierobon, M. Cazzanelli, M. Ghulinyan, G. Pucker, L. Pavesi,
  Two-dimensional micro-Raman mapping of stress and strain distributions in strained silicon waveguides
  Semicond. Sci. Technol. *20* (2012); 1

  DOI: 10.1088/0268-1242/27/8/085009

 • G. Karwasz, J. Chojnacka,
  Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemi
  Geo. w Szkole *3/2012* (2012); 28 - 35

2011
 • A. Karbowski,
  Ciekawe doświadczenia z magnetyzmu i elektromagnetyzmu
  BIULETYN PSNPP *39* (2011); 40 - 42

 • Chestnov D., Novichonok A., Gerke V., Sostero G., K. Rochowicz, Howes N., Guido E., Nakano S., Williams G.V.,
  Comet P/2010 UH55 (Spacewatch)
  CBET *2926* (2011); 3 - 3

 • Chestnov D., Novichonok A., Gerke V., Sostero G., K. Rochowicz, Howes N., Guido E., Nakano S., Williams G.V.,
  Comet P/2011 UH55 (Spacewatch)
  CBET *2923* (2011); 2 - 2

 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki
  KiMwE *2* (2011); 75 - 90

 • G. Karwasz,
  Dwie bańki i już lato - czyli o rozszerzalności cieplnej
  Foton *113* (2011); 33 - 35

 • G. Karwasz,
  Działalność Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2011); 191 - 198

 • G. Karwasz, J. Kruk, J. Chojnacka,
  Edukacja multimedialna w centrach nauki i eksploratoriach (2011); 9 - 20

 • J. Chojnacka, G. Karwasz,
  Elipsoida ziemska
  Foton *114* (2011); 32 - 45

 • K. Rochowicz,
  Gdańskie Hewelianum - żywy pomnik wielkiego astronoma
  Urania; Post.Astronomii *1* (2011); 24 - 24

 • J. Chojnacka, G. Karwasz,
  Jakiego kształtu jest \"kula\" ziemska?
  Geo. w Szkole *6/2011* (2011); 45 - 51

 • G. Karwasz,
  Kapłony, Cluny i dobrobyt
  Gd. Kwar. Ośw. *2(32)* (2011); 8 - 10

 • M. Sadowska,
  Komputer jako narzędzie wspomagające jakość i efektywność nauczania fizyki
  Gd. Kwar. Ośw. *4(34)-2011* (2011); 85 - 92

 • K. Rochowicz,
  Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym, Toruń 2011
  45 minut *3(65)* (2011); 28 - 29

 • G. Karwasz,
  Koniec nauki? Na razie nam nie grozi!
  Edu. Filoz. *52/2011* (2011); 5 - 17

 • G. Karwasz,
  Król Stanislas i jego Lotaryngia
  Geo. w Szkole *6/2011* (2011); 25 - 30

 • G. Karwasz,
  Między neo-realizmem a hyper-konstruktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku
  Prob. Wsp. Edukacji *14* (2011); -

 • G. Karwasz, J. Kruk,
  Od didaskalocentrycznego do interaktywnego rozumienia metod kształcenia - przykład fizyki
  Prob. Wsp. Edukacji *3/2011* (2011); 63 - 80

 • G. Karwasz,
  Pćmy i murkwie, czyli słowo a myśl
  Polonistyka *10/2011* (2011); 6 - 10

 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa, G. Karwasz,
  Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, B2O3 and ZnO-Bi2O3
  Acta Phys. Pol. A *120* (2011); 66 - 68

 • G. Karwasz,
  Post konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy
  Acta Univ.Nicolai Copernici:P *XXVII zeszyt 401* (2011); 75 - 82

 • K. Fedus, G. Boudebs,
  Sensitivity of Z-scan using diffraction effciency
  Opt.Commun. *284* (2011); 1057

  DOI: 10.1016/j.optcom.2010.10.046

 • M. Gagoś, A. Matwijczuk, D. Kamiński, A. Niewiadomy, R. Kowalski, G. Karwasz,
  Spectroscopic Studies of Intramolecular Proton Transfer in 2-(-Fluorophenylamino)-5-(2,4-Dihydroxybenzeno)-1,3,4-Thiadiazole
  J. Fluoresc. *21* (2011); 1 - 10

  DOI: 10.1007/s10895-010-0682-5

 • M. Sadowska, G. Karwasz,
  Stara, poczciwa maszyna elektrostatyczna
  Fizyka w Szkole *5/2011* (2011); 40 - 50

 • G. Karwasz,
  Studia nauczycielskie jako dodatkowy etap
  Forum Akad. *7-8/2011* (2011); 56 - 57

 • K. Fedus, V. Smokal, O. Krupka, G. Boudebs,
  Synthesis and non-resonant nonlinear optical properties of push-pull side-chain azobenzene polymers
  JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS *20* (2011); 1 - 13

  DOI: 10.1142/S021886351100584X

 • K. Rochowicz,
  Teatr interaktywny i świat realny jako rozbudzanie aktywności twórczej i emocjonalnej we wczesnym wieku szkolnym
  Prob. Wsp. Edukacji *3 (15)* (2011); 90 - 100

 • A. Karbowski, J. D. Fidelus, G. Karwasz,
  Testing an ORTEC Lifetime System
  Mater. Sci. Forum *666* (2011); 155 - 159

  DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.666.155

 • G. Boudebs, K. Fedus,
  Third order nonlinear optical characterization using focal shift measurements
  Opt.Commun. *284* (2011); 2018

  DOI: 10.1016/j.optcom.2010.12.008

2010
 • G. Karwasz,
  "Fiat Lux!" - czyli zabawy ze światłem
  Postępy Fizyki * 4/2010* (2010); 154 - 158

 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  "Kopernik w krótkiej koszulce" czyli jak zakręcić Ziemią?
  Urania; Post.Astronomii *3/2010* (2010); 132 - 133

 • G. Karwasz,
  "Normalna szkoła nienormalna" - Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (II)
  Glos Uczelni *7/8 (293/294)* (2010); 18 - 19

 • G. Karwasz,
  "Physics is Fun" - come so costruisce la Fisica Moderna (2010); 193 - 200

 • K. Rochowicz,
  Astronomia w komputerze
  Naucz. Przedm. Przyr. *4* (2010); 37 - 38

 • G. Karwasz,
  Czy media w dydaktyce są potrzebne? (2010); 167 - 172

 • K. Fedus, G. Boudebs, H. Leblond,
  Degenerate multi-wave mixing inside a 4f imaging system in presence of nonlinear absorption
  Appl. Phys. B *100* (2010); 827 - 831

  DOI: 10.1007/s00340-010-4004-z

 • A. Karbowski, K. Służewski, M. Sadowska, G. Karwasz, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini,
  Discovering electromagnetic induction : interactive multimedia path (2010); -

 • G. Karwasz,
  Energy scale determination and energy resolution in positron total cross section measurements
  J. Phys. Conf. Ser. *199* (2010); 012019

 • G. Karwasz,
  Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (I)
  Glos Uczelni *6 (292)* (2010); 12 - 13

 • T.R. Oliveira, K. Fedus, D. Manzani, E. L. Falcao-Filho, G. Boudebs, C.B. de Araujo, Y. Messaddeq,
  Near - infrared Kerr nonlinearity of Pb(PO3)2 - WO3 glasses
  J. Appl. Phys. *108* (2010); 103523

  DOI: 10.1063/1.3514570

 • K. Fedus, G. Boudebs, Q. Coulombier, J. Troles, X.H. Zhang,
  Nonlinear characterization of GeS2–Sb2S3–CsI glass system
  J. Appl. Phys. *107* (2010); 023108

  DOI: 10.1063/1.3289607

 • G. Karwasz,
  Paradossi del Geomag™
  La Fisica Nel. Scu. *n. 1 gennaio-marzo* (2010); 38 - 42

 • P. Nemec, S. Zhang, V. Nazabal, K. Fedus, G. Boudebs, A. Moreac, M. Cathelinaud, X.H. Zhang,
  Photo-stability of pulsed laser deposited GexAsySe100-x-y amorphous thin films
  Opt. Express *18* (2010); 22944

  DOI: 10.1364/OE.18.022944

 • dr J. D. Fidelus, A. Karbowski, dr S. Mariazzi, prof. R. S. Brusa, G. Karwasz,
  Positron-annihilation and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2
  Nukleonika *55(1)* (2010); 85 - 89

 • Q. Coulombier, M. Sergent, K. Fedus, G. Boudebs, J. Troles, G. Canat, O. Vasseur, P. Bourdon, M. Cathelinaud, X. H. Zhang,
  Sulfide-halide glasses with high nonlinear refractive index and low nonlinear absorption
  Opt. Mater. *32* (2010); 1102

  DOI: 10.1016/j.optmat.2010.03.005

 • A. Karbowski, M. Sadowska, G. Karwasz, K. Służewski,
  Toruński doświadczalnik z fizyki (2010)

 • G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz,
  Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika (2010)

 • G. Karwasz,
  W kierunku powszechności dydaktycznej multimediów (2010); 165 - 178

 • M. Sadowska,
  Zestaw UMK do doświadczeń z elektromagnetyzmu.
  45 minut *3 (61)* (2010); 19 - 22

2009
 • G. Boudebs, K. Fedus,
  Absolute measurement of the nonlinear refractive indices of reference materials
  J. Appl. Phys. *105* (2009); 103106

  DOI: 10.1063/1.3129680

 • M. Sadowska,
  Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona z wykorzystaniem zestawu komputerowego – scenariusz lekcji
  Postępy Fizyki *6/2009* (2009); 262 - 264

 • K. Fedus, G. Boudebs,
  Determination of photo-induced changes in linear optical coefficients by Z-scan technique
  J. Opt. Soc. Am. B: Opt. Phys. *26* (2009); 2171 - 2175

  DOI: 10.1364/JOSAB.26.002171

 • A. Karbowski,
  Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”
  Postępy Fizyki *6/2009* (2009); 257 - 259

 • J. Turło, G. Karwasz, A. Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski,
  Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST)
  Naucz. Przedm. Przyr. *2/2009* (2009); 41 - 48

 • G. Karwasz,
  Experimental modern Physics: why we need new Mathematics?
  Bull. Soc. Science Lett. Łódź *LVII (2008)* (2009); 89

 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka,
  Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development (2009); 165 - 171

 • J. Kruk, G. Karwasz,
  Jak współcześnie stosować zasadę poglądowości - dwugłos interdyscyplinarny (2009); 106

 • G. Boudebs, K. Fedus,
  Linear optical characterization of transparent thin films by Z-scan technique
  Appl. Opt. *48* (2009); 4124 - 4129

  DOI: 10.1364/AO.48.004124

 • K. Rochowicz,
  Luneta na lekcji w szkole, czyli zostań sam Galileuszem...
  Naucz. Przedm. Przyr. *4/2009* (2009); 23 - 28

 • M. Sadowska,
  Mikroskopy optyczne od pierwszego do współczesnych - propozycje lekcji HIPST
  Naucz. Przedm. Przyr. *3/2009* (2009); 26 - 36

 • mgr K.Gołębiowski, prof. W.Peeters, G. Karwasz,
  Mikser z magnesem (na deser)
  Foton *104/2009* (2009); 54 - 56

 • dr Z. Idziaszek, P. Miszta, G. Karwasz,
  Modified effective range theory for electron and positron scattering on nitrogen and carbon dioxide
  J. Phys. Conf. Ser. *194* (2009); 052010

 • dr Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  Modified effective-range theory for low energy e- - N2 scattering
  Eur. Phys. J. D *51* (2009); 347 - 355

 • A. Kamińska,
  Multimedia w nauczaniu fizyki – warsztaty toruńskie
  Postępy Fizyki *6/2009* (2009); 259 - 261

 • A. Kamińska, G. Karwasz,
  Nauczanie fizyki na odległość - próby i sukcesy (2009); 233

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, K.Gołębiowski, K. Rochowicz, M. Sadowska, M. Juszczyńska, P. Miszta,
  Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TiPSS
  Foton *105/2009* (2009); 60 - 61

 • F.E.P. dos Santos, C.B. de Araujo, A.S.L. Gomes, K. Fedus, G. Boudebs, D. Manzani, Y. Messaddeq,
  Nonresonant third – order nonlinear properties of NaPO3-WO3-Bi2O3 glasses in the near infrared
  J. Appl. Phys. *106* (2009); 063507

  DOI: 10.1063/1.3212972

 • K. Fedus, G. Boudebs, Cid B. de Araujo, M. Cathelinaud, F. Charpentier, V. Nazabal,
  Photo-induced effects in thin films of Te20As30Se50 glass with nonlinear characterization
  Appl. Phys. Lett. *94* (2009); 061122

  DOI: 10.1063/1.3082083

 • K. Fedus, G. Boudebs,
  Sensitivity of the 4f coherent imaging system used in degenerate multi-wave mixing experiments
  J. Opt. Soc. Am. B: Opt. Phys. *26* (2009); 244 - 248

  DOI: 10.1364/JOSAB.26.000244

 • K. Rochowicz,
  Śladami Galileusza – mikroobserwatorium dla każdego
  Urania; Post.Astronomii *Tom LXXX, nr 3 (741)* (2009); 128

 • G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz,
  Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika (2009)

 • G. Karwasz,
  Wystawa z optyki "Od Witelona do tomografu optycznego"
  Naucz. Przedm. Przyr. *3/2009* (2009); 20 - 25

 • K. Rochowicz,
  XXV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu
  Urania; Post.Astronomii *Tom LXXX, nr 3 (741)* (2009); 126

 • G. Karwasz,
  „Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym” Ogólnokrajowe Seminarium PTF
  Postępy Fizyki *6/2009* (2009); 240 - 242

2008
 • G. Boudebs, K. Fedus, C. Cassagne, H. Leblond,
  Degenerate multi-wave mixing using Z-scan technique
  Appl. Phys. Lett. *93* (2008); 021118

  DOI: 10.1063/1.2960336

 • S. Mariazzi, L. Toniutti , R. S. Brusa, M. Duarte Naia, A. Karbowski, G. Karwasz,
  Depth profiling of defects in He implanted SiO2
  Acta Phys. Pol. A *113 (2008)* (2008); 1447 - 1453

 • P. Demkanin, B. Kibble, J. Lavonen, J. Guitart-Mas, J. Turło,
  Effective use of ICT in Science Education (2008)

 • J. Turło,
  EU TRAIN Jednolity program praktyki pedagogicznej przyszłych nauczycieli (2008)

 • K. Przegiętka, J. Turło,
  Europejski Projekt EU TRAIN
  Naucz. Przedm. Przyr. *26/2008* (2008); 35 - 39

 • G. Karwasz, J. Fisz, A. Karbowski, J. Kansy, R.S. Brusa,
  Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data
  Acta Phys. Pol. A *113 (2008)* (2008); 1365 - 1372

 • Z. Idziaszek, G. Karwasz, R. S. Brusa,
  Modified effective range analysis of low energy electron and positron scattering on CO2
  J. Phys. Conf. Ser. *115 (2008)* (2008); 012002

 • J. Turło,
  Niepokój o stan nauczania przedmiotów przyrodniczych w Europie
  Naucz. Przedm. Przyr. *27/2008* (2008); 34 - 36

 • J. Turło,
  Raport z XV Ogólnopolskiego Zjazdu PSNPP
  Naucz. Przedm. Przyr. *27/2008* (2008); 2 - 5

 • A. Kamińska, G. Karwasz,
  Rola interaktywnych wystaw w nauczaniu fizyki
  Fizyka w Szkole *3/2008* (2008); 44

 • G. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa,
  Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *266/3* (2008); 471 - 477

2007
 • T. Wróblewski , L. Ziemczonek, A.M. Alhasan, G. Karwasz,
  Ab initio and DFT calculations of proton affinities of volatile organic compounds
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. *144* (2007); 191

 • Macchi C., G. Karwasz, Somoza A., Brusa R. S.,
  Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133 Ba source
  Radiat. Phys. Chem. *v. 76* (2007); 304 - 307

 • Mariazzi S., Macchi C., Boscolo Marchi E., G. Karwasz, Brusa R. S.,
  Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam
  Radiat. Phys. Chem. *v. 76* (2007); 209 - 212

 • S. Mariazzi, C. Macchi, E. Boscolo Marchi, G. Karwasz, R.S. Brusa,
  Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam
  Radiat. Phys. Chem. *76* (2007); 209

 • S. Defrancesco, F. Logiurato, G. Karwasz,
  GeoMag™ Paradoxes
  Phys. Teach. *45* (2007); 542

 • Brusa R. S., Macchi C., Mariazzi S., G. Karwasz, Scarel G., Fanciulli M.,
  Innovative dielectrics for semiconductor technology
  Radiat. Phys. Chem. *v. 76* (2007); 189 - 194

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  Na końcu języka (Volty)
  Foton *96* (2007); 34 - 35

 • J. Turło,
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych (2007)

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski,
  Positron scattering on benzene and cyclohexane: experiment and modified effective range theory
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. *144* (2007); 197 - 201

 • J. Turło, K. Przegiętka,
  Promieniotwórczy świat i nauczanie Marii Skłodowskiej-Curie
  Naucz. Przedm. Przyr. *24/2007* (2007); 14 - 20

 • J. Turło,
  Raport z XIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
  Naucz. Przedm. Przyr. *23/2007* (2007); 2 - 5

 • M. Bylicki, A. Stachów, J. Karwowski, P. K. Mukherjee,
  The resonance levels of the Yukawa potential
  Chem. Phys. Lett. *331* (2007); 346 - 350

 • S.C. Basak, R. Natarajan, W. Nowak, P. Miszta, J. Klun,
  Three dimensional structure-activity relationships (3D-QSAR) for insect repellency of diastereomeric compounds: A hierarchical molecular overlay approach
  SAR QSAR Environ Res. *18* (2007); 237 - 250

  DOI: 10.1080/10629360701303784

 • G. Karwasz, G. Osiński,
  Trygonometria akustyczna cz. 2
  Mat. w szkole *29* (2007); 25 - 26

 • G. Karwasz, G. Osiński,
  Trygonometria akustyczna, cz. 1
  Mat. w szkole *28* (2007); 24

 • J. Turło,
  Zagadnienia globalne w międzynarodowych projektach badawczych dla uczniów SAW - Science Across the World
  Naucz. Przedm. Przyr. *22/2007* (2007); 3 - 7

2006
 • dr L. Ziemczonek, dr T. Wróblewski, G. Karwasz,
  Ab initio study of formic acid monomer, dimer and trimer
  Opt. Appl. *XXXVI* (2006); 587 - 591

 • dr Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  Applicability of modified effective-range theory to positron-atom and positron-molecule scattering
  Phys. Rev. A. *73* (2006); 064701

 • dr C. Macchi, G. Karwasz, prof. A. Somoza, prof. R.S. Brusa,
  Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133Ba source
  Radiat. Phys. Chem. *76* (2006); 304

 • dr J. Langer, I. Martin, G. Karwasz, prof. E. Illenberger,
  Chemical reactions in clusters of trifluoroacetic acid (CF3COOH) triggered by electrons at sub-excitation energy (<2 eV)
  Int. J. Mass spectrom. *249* (2006); 477

 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  Ciekawe doświadczenia z powietrzem (2006)

 • J. Turło, K. Przegiętka,
  Czy radon w naszych domach jest zagrożeniem?
  Naucz. Przedm. Przyr. *17/2006* (2006); 5 - 10

 • prof. R.S. Brusa, dr C. Macchi, dott. S. Mariazzi, G. Karwasz, dr W. Egger, dr P. Sperr, prof. G. Kögel,
  Decoration of buried surfaces in Si detected by positron annihilation spectroscopy
  Appl. Phys. Lett. *88* (2006); 011920

 • G. Karwasz,
  Droga do fizyki współczesnej
  Foton *92* (2006); 28

 • prof. dr W. Deng, dr J. T. Guo, prof. R.S. Brusa, G. Karwasz, prof. A. Zecca,
  Effects of Zr and Nb on d electrons in NiAl alloy studied by coincidence positron annihilation spectroscopy
  Mater. Lett. *59* (2006); 3389

 • G. Karwasz, T. Wróblewski, R. S. Brusa, E. Illenberger,
  Electron Scattering on Triatomic Molecules - the Need for Data
  Jpn. J. Appl. Phys. *45* (2006); 8192

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka,
  Jak eksperymentowano dawniej? Od Witelona do Foucault'a (2006)

 • G. Karwasz,
  Kings Midas' funeral feast
  Foton *Special Issue* (2006); 50

 • G. Karwasz,
  Na stypie u króla Midasa
  Foton *92* (2006); 16

 • A. Karbowski, J. Turło, G. Osiński, E. Dąbkowska, K. Służewski,
  Nauczanie elementów kinematyki i termodynamiki - europejski Projekt TEWISE
  Naucz. Przedm. Przyr. *18/2006* (2006); 25 - 31

 • J. Turło,
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych (2006)

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Przegiętka, A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński,
  Nauki przyrodnicze na VI Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki
  Naucz. Przedm. Przyr. *20/2006* (2006); 51 - 54

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, D. Pliszka,
  No- erratum to positron helium resonances
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *251* (2006); 520

 • J. Turło,
  Ogólnopolski konkurs tematyczny "Kwartet Przyrodniczy"
  Naucz. Przedm. Przyr. *18/2006* (2006); 50 - 55

 • G. Karwasz,
  On positron scattering on He (and Ar) at low energies
  Eur. Phys. J. D *37* (2006); 153

 • G. Karwasz,
  On the track on Modern Physics
  Foton *Special Issue* (2006); 4

 • prof. Wen Deng, dr Y.Y. Huang, prof. R.S. Brusa, G. Karwasz, prof. A.Zecca,
  Positron annihilation in B-doped and undoped single and polycrystalline Ni3Al alloys
  J. Alloys Compd. *421* (2006); 228 - 231

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, D. Pliszka, Z. Idziaszek, H. Nowakowska,
  Positron scattering on atoms and molecules in the limit of low energy
  Acta Phys. Pol. A *110* (2006); 605 - 614

 • dr T. Wróblewski, dr L. Ziemczonek, mgr K. Szerement, G. Karwasz,
  Proton affinities of simple organic compounds
  Czech. J. Phys. *56* (2006); B1110

 • dr M. Orzol, T. Sedlacko, R. Balog, J. Langer, G. Karwasz, E. Illenberger, A. Lafosse, M. Bertin, A. Domaracka, R. Azria,
  Reactions in nanofilms of trifluoroacetic acid (CF3COOH) driven by low energy electrons
  Int. J. Mass spectrom. *254* (2006); 63

 • J. Turło,
  Regulamin Konkursu „Kwartet Przyrodniczy”
  Naucz. Przedm. Przyr. *20/2006* (2006); 5

 • G. Karwasz, D. Pliszka, R.S. Brusa,
  Total cross sections for positron scattering in argon, nitrogen, and hydrogen below 20 eV
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *247* (2006); 68

2005
 • W. Jaskólski, A. Stachów, L.Chico,
  Band sructure and quantum conductance of metallic carbon nanotube superlattices
  Acta Phys. Pol. A *108* (2005); 697

 • J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z. Turło,
  Edukacyjne laboratoria przyrodnicze wspomagane komputerowo
  Naucz. Przedm. Przyr. *15/2005* (2005); 40 - 48

 • J. Turło,
  Environmental Noise (Hałas w środowisku) - część 1
  Naucz. Przedm. Przyr. *15/2005* (2005); 24 - 28

 • J. Turło,
  Environmental Noise - part 2
  Naucz. Przedm. Przyr. *16/2005* (2005); 49 - 55

 • J. Turło,
  Jak Maria Skłodowska-Curie uczyła fizyki (2005)

 • J. Fisz, A. Karbowski,
  Kinetic fluoroscence and emission anisotropy decays of charge transfer (ICT and TICT) compounds in solution
  Proc. SPIE *5849 (2005)* (2005); 104 - 111

 • J. Turło, K. Służewski, G. Osiński, A. Karbowski, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie o wodzie i powietrzu
  Naucz. Przedm. Przyr. *16/2005* (2005); 21 - 24

 • J. Turło,
  Międzynarodowe warsztaty "Hands-On Universe" w Toruniu
  Naucz. Przedm. Przyr. *16/2005* (2005); 7

 • P. Felski, K. Służewski,
  Monitorowanie procesów kiełkowania i fermentacji przy pomocy technologii informacyjnej
  Naucz. Przedm. Przyr. *16/2005* (2005); 15 - 17

 • J. Turło,
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych (2005)

 • K. Służewski,
  Półkule magdeburskie we Wrocławiu
  Glos Uczelni *7-8/2005* (2005); 7

 • E. Dąbkowska,
  Praktyka integracji przedmiotów przyrodniczych
  Naucz. Przedm. Przyr. *16/2005* (2005); 38 - 41

 • W. Jaskólski, M. Bylicki, Jose Diaz, A. Stachów,
  Resonance states of two-electron quantum dots
  Phys. Rev. B. *72* (2005); 075434 - (1-5)

  DOI: 10.1103/PhysRevB.72.075434

 • J. Turło,
  Wyniki pilotażowej ankiety PSNPP
  Naucz. Przedm. Przyr. *14/2005* (2005); 51 - 53

2004
 • J. Turło,
  Jak wziąć udział w europejskim programie edukacyjnym Science Cross Europe/ Science Cross the Word (SAE/SAW)
  Naucz. Przedm. Przyr. *10/2004* (2004); 47 - 48

 • J. Turło,
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych (2004)

 • J. Turło,
  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Fascynujący Świat Przyrody”
  Naucz. Przedm. Przyr. *11/2004* (2004); 57 - 59

2003
 • T. Wróblewki, L. Ziemczonek, E. Gazda, G. Karwasz,
  Dissociation pathways of protonated water clusters
  Proc. SPIE *5258* (2003); 214 - 217

  DOI: 10.1117/12.544687

 • T. Wróblewski, J. Mechlińska-Drewko, Z. Lj. Petrovic, V. Novakovic, G. Karwasz,
  Electron-diffusion coefficients in N2O
  Proc. SPIE *5258* (2003); 218 - 221

  DOI: 10.1117/12.544688

 • A. Zecca, G. Karwasz, R.S. Brusa, T. Wróblewski,
  Low-energy electron collisions in nitrogen oxides: A comparative study
  Int. J. Mass spectrom. *223-224* (2003); 205 - 2015

 • E. Rajch, A. Jaworek , G. Karwasz, R. S. Brusa, M. Bettonte, S. Mariazzi , A. Zecca,
  Low-energy positron-molecule scattering set-up
  Proc. SPIE *5849* (2003); 190 - 193

  DOI: 10.1117/12.629523

 • D. Pliszka, G. Karwasz, J Heldt, R. S. Brusa,
  Positron annihilation and optical spectroscopy of silicon-related materials
  Proc. SPIE *5258* (2003); 186 - 189

  DOI: 10.1117/12.544571

2001
 • K. Przegiętka, A. Gutsze, A. Kowalczyk,
  Relaxation of water protons in highly concentrated aqueous protein systems studied by 1H NMR
  Z. Naturforsch., C: Biosci. * 56 c* (2001); 1075 - 1085