Department of the Education of Physics / International cooperation

International cooperation:

 • dr Krzysztof Rochowicz
  Temat: International Visegrad Fund Project Phys-Web
  Cooperating institution: International Visegrad Fund Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze posiada długą tradycję w edukacji przyszłych nauczycieli fizyki. Prowadzi dwie doskonałe strony internetowe - Fizyka dla każdego (fyzweb.cz) oraz Zbiór rozwi¹zanych zadań z fizyki (physicstasks.eu). Tłumaczenie tej drugiej zostało zainicjowane dzięki niniejszemu projektowi. Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie od szeregu lat zajmuje się badaniami w dziedzinie nauczania fizyki. Publikuje podręczniki i materiały dla nauczycieli, organizuje szkolenia i konferencje poświęcone dydaktyce. - Matematicko-Fyzikalni Fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Ceska Republika i Univerzita Komenskeho v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Slovakia / Czechy i Słowacja
  Duration: 2009 - 2010,

 • dr Krzysztof Rochowicz
  Temat: COST Action on the Chemical Cosmos
  Cooperating institution: Open University Milton Keynes Widoąca instytucja brytyjska w zakresie fizyki i chemii atmosfery planet pozaziemskich. - Open University Milton Keynes / Wielka Brytania
  Duration: 2009 - 2012,

 • dr Józefina Turło
  Temat: Projekt FP7 Science and Society: HIPST (History and Philosophy in Science Education- Historia i Filozofia Nauki w Nauczaniu Przedmiotów Przyrodniczych
  Cooperating institution: Departament of Physics Education and History and Philosophy of science, University of Oldenburg, Institute for Science Education, Bremen University, Germany, Geselschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Germany Instytucja wiodąca w RFN w zakresie historii i filizofii nauki. - Dr. Dietmar Hottecke / Niemcy
  Duration: 2008 - 2010,

 • dr Józefina Turło
  Temat: Projekt SOCRATES COMENIUS: EU HOU (EU Hands On Univers” – Wszechświat Własnymi Rękami”)
  Cooperating institution: Uniwersytet Pierre et Marie Curie w Paryżu - Prof. Roger Ferlet / Francja
  Duration: 2008 - 2010,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: ECCL - Electron Controlled Chemical Lithography (COST 0601)
  Cooperating institution: University of Iceland Projekt UE - COST - Open University Milton Keynes / Anglia
  Duration: 2007 - 2011,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: MOSEM - Doświadczenia w zakresie elektromagnetyzmu i nadprzewodnictwa
  Cooperating institution: Simplicatus Simplicatus AS był instytucją zajmującą się wprowadzaniem zestawów edukacyjnych na rynku norweskim. Koordynator projektów LdV \"Supercomet\" i \"Supercomet II\". - Vegard Engstrom / Norwegia
  Duration: 2007 - 2010,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: Teaching Physics in Secondary Schools
  Cooperating institution: Simplicatus AS SME działające w zakresie pomocy dydaktycznych z fizyki i matematyki - Simplicatus AS / Norwegia
  Duration: 2007 - 2009,

 • dr Józefina Turło
  Temat: Projekt SOCRATES ERASMUS IP: Towards Fascinating Physics and Chemistry
  Cooperating institution: Pedagogische Akademie des Bundes in Wien Jest to instytucja kształcąca nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki. - Hans Fibi / Austria
  Duration: 2006 - 2008,

 • dr Katarzyna Przegiętka
  Temat: EU TRAIN Socrates Comenius 2.1
  Cooperating institution: European Training for student teachers in science Wyższa uczelnia kształcąca m.in. przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. - Seija Valtonen, University of Helsinki / Finland
  Duration: 2006 - 2008,

 • dr Józefina Turło
  Temat: EU ISE Socrates Comenius 2.1
  Cooperating institution: Komensky University in Bratislava Wyższa uczelnia prowadząca badania w zakresie wykorzystania metod i środtków tehcnologii informacyjno-komunikacyjnej, kształcąca m.in. studentów - przyszłych nauczycieli przedmiotów pryrodniczych. - Dr. Peter Demkanin / Slovakia
  Duration: 2006 - 2008,

 • dr Józefina Turło
  Temat: Socrates Comenius EU ISE: “Effective use of ICT in Science Education”
  Cooperating institution: Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava Instytucja koordynująca zajmuje się kształceniem nauczycieli fizyki, a z pracownikami ZDF IF UMK współpracuje w zakresie efektywnych metod wykorzystania komputerów w edukacji fizycznej od lat 90-tych. - Peter Demkanin / Słowacja
  Duration: 2005 - 2008,

 • dr Katarzyna Przegiętka
  Temat: Socrates Comenius EU Train: European Training for student teachers in science
  Cooperating institution: Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education, Teachers\' Training School No1., Helsingin Yliopisto Instytucja koordynująca zajmuje się kształceniem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i współpracuje ze szkołami średnimi, w których przyszli nauczyciele odbywają praktyki pedagogiczne. - Seija Valtonen / Finlandia
  Duration: 2005 - 2008,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: Physics is Fun
  Cooperating institution: Komisja Europejska, Panel Science-and-Society Konsorcjum międzynarodowe w zakresie popularyzacji fizyki - PAP Słupsk, UJ Kraków, Universita\' di Trento, Ecole Centrale Paris, Ambernet, Dudka-Design, Soliton / Polska, Włochy, Francja
  Duration: 2005 - 2006,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: Electron Induced Processes in Atoms and Molecules
  Cooperating institution: Europejska Fundacja Naukowa, Strasbourg Wiodące laboratorium brytyjskie w zakresie zderzeń elektronów z atomami i cząsteczkami oraz innych metod fizyki atomowej i fizyki ciała stałego. - Open University, Milton Keynes / Anglia
  Duration: 2005 - 2009,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: Zjawiska elektronowe w drobinach i klasterach oraz na powierzchniach
  Cooperating institution: Freie Universitaet Berlin Laboratorium chemii i fizyki fazy gazowej (Wydział Chemii, Biochemii i Farmacji FU Berlin) - prof. Eugen Illenberger / Niemcy
  Duration: 2005 - 2010,

 • dr Józefina Turło
  Temat: Projekt SOCRATES ERASMUS IP: Attention-Information-Desire-Action (AIDA)
  Cooperating institution: Pedagogische Akademie des Bundes in Wien Jest to instytucja kształcąca nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki. - Hans Fibi / Austria
  Duration: 2004 - 2006,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: Supercomet2 (Teaching Superconductivity in secondary schools)
  Cooperating institution: Program Leonardo da Vinci Instytucja zajmująca się szkoleniem nauczycieli fizyki - Simplicatus / Norwegia
  Duration: 2004 - 2007,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: New materials for hydrogen energy
  Cooperating institution: Universita\' Degli Studi di Trento Konsorcjum intedyscyplinarne przygotowujące technologie w zakresie użytkowania i magazynowania wodoru do celów konwersji energii. - prof. Antonio Miotello / Włochy
  Duration: 2004 - 2007,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: Dydaktyka Fizyki
  Cooperating institution: Universita\' Degli Studi di Udine Wiodący ośrodek dydaktyki fizyki we Włoszech - Unita\' di Ricerca in Didattica di Fisica / Włochy
  Duration: 2004 - ?,

 • dr Józefina Turło
  Temat: Computer Applications in Science Education
  Cooperating institution: CMA (Center for Microcomputer Application) Wiodąca holenderska instytucja w zakresie dydaktyki fizyki. Autorzy systemu pomiarowego COACH. - University of Amsterdam / Holandia
  Duration: 2000 - 2007,

 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
  Temat: Badania anihilacji pozytonów w ciele stałym i rozpraszania poztytonów w gazach
  Cooperating institution: Universita\' Degli Studi di Trento Wiodący włoski ośrodek w zakresie badań doświadczalnych anihilacji pozytonów w ciele stałym. Jeden z dwóch ośrodków w Eruropie zajmujący się doświadczalnym badaniem rozpraszania pozytonów w gazach. - prof. Roberto Brusa / Włochy
  Duration: 1991 - ?,