Department of Atomic, Molecular and Optical Physics / International cooperation

International cooperation:

 • dr Piotr Masłowski
  Temat: Metoda DFCS (Direct Frequency Comb Spectroscopy) jako narzędzie analizy oddechu, z zastosowaniem do wczesnego wykrywania chorób płuc i Syndromu Zatoki Perskiej
  Cooperating institution: University of Colorado Hospital, Denver, JILA (Joint Institute of University of Colorado and NIST), Boulder - dr John Repine, dr Jun Ye / USA
  Duration: 2010 - ?,

 • dr Mariusz Piwiński
  Temat: Badanie zderzeń elektron atom oraz powierzchni z zastosowaniem spolaryzowanych elektronów.
  Cooperating institution: Center for Atomic, Molecular and Surface Physics ARC, Center for Antimatter-Matter Studies, School of Physics, The University of Western Australia School of Physics jest jednostką organizacyjną uczelni wyższej The University of Western Australia. - prof. Jim Williams / Australia
  Duration: 2009 - ?,

 • dr Piotr Masłowski
  Temat: Rozwijanie metody CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) i jej zastosowanie w fizyce atomowej i molekularnej oraz metrologii.
  Cooperating institution: JILA (Joint Institute of University of Colorado and NIST), Boulder, USA - Dr Jun Ye / USA
  Duration: 2009 - ?,

 • dr inż. Łukasz Kłosowski
  Temat: Badanie małych zespołów jonów w pułapkach.
  Cooperating institution: Institute of Quantum Optics and Quantum Information Austriacka Akademia Nauk oraz Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet w Insbrucku, jednostki badawcze - prof. Rainer Blatt, dr Wolfgang Haensel / Austria
  Duration: 2009 - ?,

 • dr Mariusz Piwiński
  Temat: Polska wersja językowa kursów e-learningowych Cisco.
  Cooperating institution: Cisco Systems Inc, Cisco Learning Institute CLI (Cisco Learning Institute) jest organizacją badawczo-rozwojową odpowiedzialną za tworzenie materiałów e-learningowych wykorzystywanych w kursach oferowanych przez Akademię Sieciową Cisco. - Ahmet Uludag, Sophia Malobrodsky / USA
  Duration: 2008 - ?,

 • dr hab. Konrad Banaszek
  Temat: Correlated Noise Errors in Quantum Information Processing
  Cooperating institution: University of Camerino, Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Università degli studi di Pavia, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, Technische Universiteit Delft, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Ha Instytucja współpracująca: University of Camerino, Włochy; Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy; Università degli studi di Pavia, Włochy; The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, Wielka Brytania; Technische Universiteit Delft, Holandia; Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Niemcy; Universität Ulm, Niemcy; University of Strathclyde, Wielka Brytania; Universität Paderborn, Niemcy - Universität Ulm, University of Strathclyde, Universität Paderborn / Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia,
  Duration: 2008 - 2011,

 • dr Daniel Lisak
  Temat: High precision line shapes and line intensities of molecular spectra
  Cooperating institution: Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology - Dr Charles E. Miller, Dr Mitchio Okumura, David Long / USA
  Duration: 2007 - ?,

 • dr Daniel Lisak
  Temat: A database of water transitions from experiment and theory
  Cooperating institution: University College London - Dr Jonathan Tennyson / Wielka Brytania
  Duration: 2007 - ?,

 • dr Daniel Lisak
  Temat: A database of water transitions from experiment and theory
  Cooperating institution: Institute of Atmospheric Optics, Tomsk - Dr Nina Lavrentieva / Rosja
  Duration: 2007 - 2008,

 • dr Daniel Lisak
  Temat: Near-infrared oxygen lineshape investigation by cavity ring-down spectroscopy
  Cooperating institution: California Institute of Technology - Dr David Robichaud, Dr Mitchio Okumura / USA
  Duration: 2006 - 2009,

 • dr hab. Konrad Banaszek
  Temat: Łączne widmo par fotonów generowanych w światłowodach nieliniowych
  Cooperating institution: Uniwersytet w Erlangen - Dr Christine Silberhorn / Niemcy
  Duration: 2006 - 2008,

 • dr hab. Konrad Banaszek
  Temat: Dekonwolucja w koherentnej tomografii optycznej
  Cooperating institution: Uniwersytet Oksfordzki - Prof. Ian A. Walmsley / Wielka Brytania
  Duration: 2005 - 2007,

 • dr Daniel Lisak
  Temat: Frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy
  Cooperating institution: National Institute of Standards and Technology - Dr. Joseph T. Hodges / USA
  Duration: 2004 - ?,

 • dr hab. Roman Ciuryło
  Temat: Properties of the optical Feshbach resonances in ultracold alkaline-earth-metal atoms
  Cooperating institution: NIST, Gaithersburg, USA, Kyoto University, Japonia - P. S. Julienne (NIST), Y. Takahashi (Kyoto University) / USA, Japonia
  Duration: 2004 - ?,

 • dr hab. Roman Ciuryło
  Temat: Optical clocks
  Cooperating institution: Japan Science and Technology Agency - T. Ido / Japonia
  Duration: 2004 - ?,

 • dr Daniel Lisak
  Temat: Mid-infrared DFG-based molecular spectroscopy.
  Cooperating institution: Universita di Napoli \"Federico II\" - A. Sasso, G. Rusciano / Włochy
  Duration: 2004 - 2007,

 • dr hab. Roman Ciuryło
  Temat: Development and experimental verification of the theory of molecular line shapes
  Cooperating institution: University of Toronto, Alpine Technologies, National Institute of Standards and Technology - A. D. May (University of Toronto), A. S. Pine (Alpine Technologies), J. T. Hodges (NIST) / Kanada, USA
  Duration: 2003 - ?,

 • prof. dr hab. Stanisław Chwirot
  Temat: Optyczne zjawiska kwantowe - fizyczna podstawy technologii informacji kwantowej
  Cooperating institution: Cyberspace Security Lab, MIMOS Berhad i Kulliyyah of Science, International Islamic University Malaysia Cyberspace Security Lab, MIMOS Berhad jest ośrodkiem badań i rozwoju technologii w zakresie optyki kwantowej, Kulliyyah of Science jest jednostką organizacyjną uczelni wyższej International Islamic University Malaysia - prof. Ridza Wahiddin / Malezja
  Duration: 2003 - ?,

 • prof. dr hab. Stanisław Chwirot
  Temat: Fizyka zderzeń elektron-atom
  Cooperating institution: Kulliyyah of Science, International Islamic University Malaysia Kulliyyah of Science jest jednostką organizacyjną uczelni wyższej International Islamic University Malaysia - prof. Torla Hassan / Malezja
  Duration: 2002 - 2007,

 • prof. dr hab. Stanisław Chwirot
  Temat: Optyczne metody wykrywania nowotworów
  Cooperating institution: Kulliyyah of Science, International Islamic University Malaysia Kulliyyah of Science jest jednostką organizacyjną uczelni wyższej International Islamic University Malaysia - prof. Torla Hassan / Malezja
  Duration: 2002 - 2007,

 • dr Mariusz Piwiński
  Temat: Kursy e-learningowe Cisco.
  Cooperating institution: CISCO Systems, Inc., Product Review Board Product Review Board jest jednostką badawczo-rozwojową koncernu technologii sieciowych CISCO Systems, Inc. - Lance Yamasaki / USA
  Duration: 2002 - ?,

 • dr hab. Felicja Mrugała
  Temat: Kwantowy opis reakcji radiacyjnej asocjacji i radiacyjnego przeniesienia ładunku w mieszaninach jonów atomowych i molekularnych
  Cooperating institution: Instytut Maxa Plancka Astrofizyki, Garching, Niemcy - Dr W. P. Kraemer / Niemcy
  Duration: 2001 - 2010,

 • dr Dariusz Dziczek
  Temat: Badania emisji atomów i cząsteczek w zakresach: widzialnym, nadfioletu i nadfioletu próżniowego wywołanej zderzeniami z elektronami i jonami.
  Cooperating institution: Jet Propulsion Laboratory Jet Propulsion Laboratory jest częścią badawczo-rozwojową uczelni California Institute of Technology. Stanowi ośrodek rozwoju technologii eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz badań astrofizycznych. - dr Geoffrey James / USA
  Duration: 2000 - ?,

 • dr Mariusz Piwiński
  Temat: Badania nieelastycznych zderzeń elektron-atom
  Cooperating institution: Department of Physics, Indian Institute of Technology Department of Physics, jest jednostką organizacyjną uczelni wyższej Indian Institute of Technology - prof. Rajesh Srivastava / Indie
  Duration: 2000 - ?,

 • dr Mariusz Piwiński
  Temat: Badania nieelastycznych zderzeń elektron-atom w zakresie dużych kątów rozpraszania
  Cooperating institution: Department of Experimental Physics, National University of Ireland Department of Experimental Physics jest jednostką organizacyjną uczelni wyższej National University of Ireland. - dr Raymond O’Neill, dr Marcin Grądziel / Irlandia
  Duration: 2000 - ?,