Department of Semiconductor and Carbon Physics / International cooperation

International cooperation:

 • dr Beata Derkowska
  Temat: Nonlinear Optical Properties of Chalcogenide Glasses
  Cooperating institution: Advanced Materials Research Group, School of Mechanical Materials and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, Nottingham University, Nottingham, UK - prof. Angela B. Seddon / UK
  Duration: 2008 - 2012,

 • dr Beata Derkowska
  Temat: Nonlinear Optical Properties of Chalcogenide Glasses
  Cooperating institution: Optoelectronics Group, Department of Electrical and Electronic Engineering, Deputy Head of the George Green Institute for Electromagnetics Research, University of Nottingham, Nottingham, UK - prof. Trevor Benson / UK
  Duration: 2008 - 2012,

 • dr Jaromir Patyk
  Temat: Nanodruty SiC
  Cooperating institution: Texas Christian University, College of Science and Engineering, Department of Physics and Astronomy Texas Christian University jest niepubliczną szkołą wyższą mieszczącą się w Forth Worth (Texas) w USA.Na Uniwersytecie tym wytwarzane są i badane m.in. nano materiały kompozytowe. Uniwersytet rozbudowuje swoją bazę aparaturową (ostatnio zakup HR TEM). Prof. Zerda ma duze doświadczenie w badaniu tych materiałów, czego efektem jest wielka liczba publikacji o wysokiej liczbie cytowań i duża liczba promowanych doktorów. - prof. dr hab. T.W. Zerda / USA
  Duration: 2007 - ?,

 • prof. dr hab. Franciszek Firszt
  Temat: Wspólny grant naukowo-badawczy: Growth and optical characterization of wide-gap II-VI semiconducting compounds with magnesium and beryllium as constituents,
  Cooperating institution: Depatrment of Electronic Engineering, National Taiwan University of Science and Technology - Ying Sheng Huang / Taiwan
  Duration: 2007 - 2009,

 • dr Paweł Szroeder
  Temat: Polsko-Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kultury, Studzianka 2007; UE program INTERREG IIIA/TACIS CBC
  Cooperating institution: Polsko-Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kultury - Polsko-Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kultury / Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
  Duration: 2007 - 2008,

 • dr Paweł Szroeder
  Temat: Nowe materiały węglowe modyfikowane chemicznie
  Cooperating institution: Technische Universitaet Ilmenau Uniwersytet Techniczny w Ilmenau posiada doskonałe warunki do realizacji ambitnych projektów w dziedzinie nanotechnologii. W Centrum Mikro- i Nanotechnologii prowadzi się badania w dziedzinie sensorów mikrochemicznych, układów MEMS, odkładania ultracienkich warstw metodami CVD. Centrum wyposażone jest również w ultranowoczesną aparaturę pomiarową. - prof. Peter Scharf / Niemcy
  Duration: 2006 - ?,

 • prof. dr hab. Franciszek Firszt
  Temat: Dydaktyka nauczania fizyki, niekonwencjonalne źródła energii.
  Cooperating institution: Universita Degli Studi di Padova, - prof. Renzo Tosato / Włochy
  Duration: 2005 - ?,

 • dr Jacek Zakrzewski
  Temat: Spektroskopia fotoakustyczna i fototermiczna szerokopasmowych związków II-VI
  Cooperating institution: Research Group Solid State Spectroscopy Ruhr Universität Bochum, Institut fur Experimentalphysik III, - prof. Joseph Pelzl / Niemcy
  Duration: 2005 - 2007,

 • prof. dr hab. Franciszek Firszt
  Temat: Badania elipsometryczne związków półprzewodnikowych II-VI
  Cooperating institution: Department of Physics and Measurement Technology Linkoping University, Linkoping, - - / Szwecja
  Duration: 2005 - 2007,

 • prof. dr hab. Franciszek Firszt
  Temat: Spektroskopia odbiciowa zwiazków półprzewodnikowych II-VI
  Cooperating institution: Depatrment of Electronic Engineering, National Taiwan University of Science and Technology - Ying Sheng Huang / Taiwan
  Duration: 2005 - ?,

 • prof. dr hab. Franciszek Firszt
  Temat: Nieelastyczne rozpraszanie promieni X i neutronów oraz ciśnieniowe badania rozpraszania Ramana i Brillouina
  Cooperating institution: Uniwersytet w Metz, - Oliver Pages / Francja
  Duration: 2005 - ?,

 • dr Beata Derkowska
  Temat: Pomiary własności nieliniowych mieszanych kryształów II-VI
  Cooperating institution: Uniwersytet w Angers, Laboratoire des Properties Optiques des Materiaux et Applications, - Bouchta Sahraoui / Francja
  Duration: 2005 - ?,

 • dr Paweł Szroeder
  Temat: Konserwacja dziel sztuki za pomoca laserow - analiza zabytkow sredniowiecznego malarstwa sciennego technikami spektroskopowymi i chemicznymi dla potrzeb konserwacji
  Cooperating institution: Grupa Interdyscyplinarna Badan Materialow Zabytkowych UMK - Katedra Fizyki Molekularnej Politechniki Lodzkiej / Polska
  Duration: 2005 - 2007,

 • dr Alicja Chruścińska
  Temat: Porozumienie o współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej
  Cooperating institution: Politechnika Śląska w Gliwicach - prof. A. Bluszcz / Polska
  Duration: 2004 - 2005,

 • mgr Michał Pawlak
  Temat: Rozwój nowej techniki diagnostycznej - Shotcarrie Radiometry
  Cooperating institution: Experimental Physics III, Ruhr Univeritat Bochum - prof. A. Mandelis / Niemcy
  Duration: 2004 - 2007,

 • mgr Michał Pawlak
  Temat: Badania własności CdMgSe za pomocą metod fototermicznych
  Cooperating institution: Experimental Physics III, Ruhr Univeritat Bochum - prof. J. Pelzl / Niemcy
  Duration: 2002 - 2007,

 • dr hab. Hubert L. Oczkowski
  Temat: Datowanie metodami termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji
  Cooperating institution: Dating Laboratory, University of Helsinki, POB 64, Helsinki - dr Hoegne Jungner / Finlandia
  Duration: 2000 - 2007,