Department of Technical and Applied Physics / Conferences and lectures

2017

Co-organizer:

The International conference on Advanced Materials for Photonics, Sensing and Energy AppliCAtions (AMPSECA' 2017) - WspółorganizatorAgadir Maroko
2017-03-28 - 2017-03-30
2016

Co-organizer:

X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - WspółorganizatorBachotek
2016-06-21 - 2016-06-24
2014

Conference:

Zbigniew Łukasiak16th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014 - referat zaproszonyStudy of Small-Molecule Thin Organic Films Deposited on Porous Silicon SubstratesAndrzej Korcala, Przemysław Płóciennik, Anna ZawadzkaGraz, Austria
2014-07-06 - 2014-07-10
Anna KozłowskaXLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych - plakatMechatronika dla gimnazjumOlsztyn
2014-05-14 - 2014-05-14
Anna KozłowskaXLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych - plakatParticle Swarm Optimization Algorithm- various applicationsOlsztyn
2014-05-14 - 2014-05-14
Anna KozłowskaII Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - plakatPorównanie efektywności filtracji uśredniającej sygnałówBydgoszcz
2014-05-24 - 2014-05-24
Anna KozłowskaII Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - plakatBłąd synchronizacji a wynik cyfrowego uśredniania koherentnegoBydgoszcz
2014-05-24 - 2014-05-24
Anna KozłowskaStudencka Konferencja Matematyki Stosowanej - udział biernyMetoda zrównoważonego zużycia energii w bezprzewodowej sieci pomiarowejmgr inż. Boniewicz MirosławWydział Matematyki i Informatyki, UMK
2014-04-04 - 2014-04-06
Anna KozłowskaXIII Konferencja Naukowo Techniczna, Techniki komputerowe w inżynierii - udział biernyLicheń Stary
2014-05-06 - 2014-05-09
Anna KozłowskaMechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów... - referatMetody prowadzenia zajęć w perspektywie mechatronicznejKlonowiec Stary
2014-06-06 - 2014-06-06
Anna KozłowskaMixed Design of Integrated Circuits and System - MIXDES 2014 - plakatOperation of Ant Algorithm on Different Hardware PlatformsLublin
2014-06-19 - 2014-06-21
Anna KozłowskaVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - plakatBadanie efektywności działania wybranego algorytmu przetwarzania sygnałówChomiąża Szlachecka
2014-06-25 - 2014-06-27
Anna KozłowskaVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - plakatImplementation of the ant algorithm on the processor and graphics cardChomiąża Szlachecka
2014-06-25 - 2014-06-27
Anna Kozłowska16th International Conference on Transparent Optical Networks - ICTON 2014 - plakatReview of selected algorithms in the method of sustainable energy in wireless sensor networkmgr inż. Boniewicz Mirosław, dr Zawadzka Anna, prof. dr hab. inż. Zieliński MarekGraz, Austria
2014-07-06 - 2014-07-10
Anna KozłowskaVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - plakatSymulacje transmisji danych w bezprzewodowej sieci czujnikowejmgr inż. Boniewicz MirosławChomiąża Szlachecka
2014-06-25 - 2014-06-27
Anna KozłowskaVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - plakatOptymalizacja zużycia energii w bezprzewodowej sieci czujnikowejmgr inż. Boniewicz MirosławChomiąża Szlachecka
2014-06-25 - 2014-06-27
Mirosław BoniewiczVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - plakatSymulacje transmisji danych w bezprzewodowej sieci czujnikowejKozłowska AnnaChomiąża Szlachecka
2014-06-25 - 2014-06-27
2013

Conference:

Anna KozłowskaIV Edycja Konferencji: “Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki” - referatAlgorytm CAV filtracji sygnałów kwantowanych z ditheremGdańsk
2013-04-14 - 2013-04-14
Anna KozłowskaI Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt.„Nauka nie jedno ma imię... - referatKonwersja A/C z sygnałem ditherowym i uśrednianiem typu CAVBydgoszcz
2013-06-01 - 2013-06-01
Anna KozłowskaVI Kongres Metrologii - referatEstymacja czasów wykonywania algorytmu sterującego w zależności od platformy sprzętowej na użytek diagnostyki obiektu mechanicznegoKielce, Sandomierz
2013-06-19 - 2013-06-22
Anna KozłowskaVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - plakatAlgorytmy aproksymacyjne w cyfrowym przetwarzaniu obrazówmgr inż. Monika RutkowskaToruń
2013-06-20 - 2013-06-20
Anna KozłowskaXLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych - udział biernyOlsztyn
2013-05-21 - 2013-05-22
Mirosław BoniewiczWpływy młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja - referatZrównoważenie zużycia energii w bezprzewodowej sieci pomiarowejPoznań
2013-11-30 - 2013-11-30
Mirosław BoniewiczWpływy młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja - plakatZrównoważenie zużycia energii w bezprzewodowej sieci pomiarowejPoznań
2013-11-30 - 2013-11-30
Mirosław BoniewiczI Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Nauka nie jedno ma imię" - referatBadania i symulacje sieci bezprzewodowej o zrównoważonym zużyciu energiiBydgoszcz
2013-06-01 - 2013-06-01
Anna KozłowskaWpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki- V edycja - referatPorównanie efektywności cyfrowej filtracji uśredniającej MAV i CAVPoznań
2013-11-30 - 2013-11-30
Anna KozłowskaWpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - V edycja - plakatOcena wiariancji cyfrowej filtracji uśredniającejPoznań
2013-11-30 - 2013-11-30
2012

Conference:

Zbigniew Łukasiak14th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2012 - plakatOptical properties of Al2O3 thin films on quartz glass substrate, prepared by sol-gel methodK. Bartkiewicz, Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. KorcalaCoventry, England
2012-07-02 - 2012-07-05
Anna KozłowskaII Seminarium KOMPUTER W SZKOLNYM LABORATORIUM PRZYRODNICZYM, PRZYRODA,: ŚCIEŻKI INTERDYSCYPLINARNE - referatKomputer w medycynieGdynia
2012-03-17 - 2012-03-17
Anna KozłowskaCisco Networking Academy, Cisco System Poland - inna forma uczestnictwaGdańsk, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
2012-10-26 - 2012-10-26
Anna KozłowskaIII Edycja Konferencji: “Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki” - plakatAlgorytmy optymalizacyjne - implementacja na GPUŁódź
2012-11-24 - 2012-11-24
Anna KozłowskaXVI Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - inna forma uczestnictwa Poznań, Politechnika Poznańska
2012-12-14 - 2012-12-14

Co-organizer:

International Conference on Advanced Materials for Photonics, Sensing and Energy Conversion Applications (AMPSECA 2012) - WspółorganizatorEl Jadida, Maroko
2012-12-05 - 2012-12-07
2011

Conference:

Anna KozłowskaIV Ogólnopolska Konferencja - referatMedfizyka dla fizykówIF WFAiIS UMK
2011-12-01 - 2011-12-03
Anna KozłowskaIV Ogólnopolska Konferencja - inna forma uczestnictwaIF WFAiIS UMK
2011-12-01 - 2011-12-03
Mirosław BoniewiczXVII Miedzynarodowe Seminarium Metrologów - plakatBezprzewodowa sieć radiowa o niskim zużyciu energii - Optymalizacja algorytmów sterowania oraz konstrukcji modułówdr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UMKGdańsk/Karlskrona
2011-10-20 - 2011-10-22
2010

Conference:

Zbigniew ŁukasiakFirst Polish-French Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics - plakatOptical properties of oxazalone derivatives with and without DNA-CTMAO. Krupka, V. Smokal, B. Derkowska, Z. Łukasiak, A. Kolendo, B. SahraouiŚwieradów Zdrój
2010-01-31 - 2010-02-04
Monika RutkowskaVIII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - referatPorównanie dokładności estymatorów funkcji korelacyjnych wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanegoM. Rutkowska, J. Lal-Jadziak, S. SienkowskiŁagów
2010-06-21 - 2010-06-23
Wiesław KicińskiV Kongres Metrologii - inna forma uczestnictwaŁódź
2010-09-06 - 2010-09-08
Wiesław KicińskiEuropean Conference on Underwater Acoustic - referatMalvar wavelet in transient signals detectionW. KicińskiIstambuł, Turcja
2010-07-05 - 2010-07-09
Monika RutkowskaMiędzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD 2010 - referatEstymator wartości średniokwadratowej otrzymany przy użyciu kwantowania deterministycznego i randomizowanegoWisła
2010-10-23 - 2010-10-26

Lecture at another institution:

Wiesław KicińskiXLII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - inna forma uczestnictwaSzklarska Poręba
2010-09-20 - 2010-09-22
2009

Conference:

Wiesław KicińskiSesja Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN - udział biernyToruń
2009-09-24 - 2009-09-25
Wiesław KicińskiXLI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - inna forma uczestnictwaGdańsk
2009-08-30 - 2009-09-02
Monika RutkowskaMiędzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2009 - referatOcena dokładności estymacji wartości oczekiwanej sygnału z zastosowaniem momentów zmiennej losowejM. Rutkowska, S. SienkowskiGdańsk
2009-08-31 - 2009-09-02
Łukasz ZaworskiXLI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - referatUkład pomiaru czasu dla przepływomierza ultradźwiękowego implementowany w strukturze FPGAŁ. Zaworski, S. GrzelakGdańsk
2009-08-31 - 2009-09-02
Lech M. GrzesiakIX Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2009" - udział biernyŁódź
2009-11-18 - 2009-11-20
Jacek FiszFluoroFest Workshop - referatAnother look at fluorescence polarization microscopyJ.J. FiszPraga
2009-06-03 - 2009-06-05
Jacek Fisz10th meeting of Polish Hernia Society - referatEvaluation of ultrastructure of human fascia in searching pathogenesis of ventral herniasW. Szczęsny, J. Fisz, S. Dąbrowiecki, A. Tretyn, K. GłowackaBydgoszcz
2009-09-06 - 2009-09-08
Jacek Fisz4th International Hernia Congress Joint Meeting of AHS and EHS with the participation of APHS - referatThe ultrastructure of rectus sheath in patients with inguinal hernias and healthy controls – an evaluation by fluorescent and microspecrometric techniquesW. Szczęsny, P. Żuchowski, J. J. Fisz, J. Niedojadło, S. Dąbrowiecki, J. SzmytkowskiBerlin
2009-09-09 - 2009-09-12
Jacek FiszSecond Internatrional Fascia Research Congress - referatInvestigation of Rectus Sheath Fascia in Patients with and without Inguinal Hernias with the use of various imaging techniquesW. Szczęsny, J. Fisz, J. Niedojadło, K Głowacka S. Dąbrowiecki, J. SzmytkowskiAmsterdam
2009-09-27 - 2009-09-30
Tomasz Ocetkiewicz7th Conference on Computer Methods and Systems - referatNeural estimator of photovoltaic cell parametersT. OcetkiewiczKraków
2009-11-26 - 2009-11-27
Wiesław KicińskiV Kongres Metrologii - referatFunkcja autokorelacji w analizie szerokopasmowych sygnałów pomiarowychW. KicińskiŁódź
2010-09-06 - 2010-09-08
Jacek FiszPierwsze Krajowe Spotkanie Reumatologiczne - plakatWykorzystanie zjawiska fluorescencji w diagnostyce chorób układowych tkanki łącznejS. Jeka, J. Fisz, P. Żuchowski, T. SzylbergŁódź
2009-10-09 - 2009-10-10
Zbigniew Łukasiak3^rd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON) 'Mediterranean Winter' 2009 - plakatAdmittance Spectroscopy and SPICE Simulations for Small-Molecule Based Thin Organic Films.Anna Zawadzka, Przemysław Płóciennik, Andrzej Korcala, Krzysztof BartkiewiczAngers, France
2009-12-10 - 2009-12-12

Lecture at another institution:

Wiesław KicińskiXIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology - referatSignal validation in measurements in underwater environmentLisbona, Portugalia
2009-09-06 - 2009-09-11

Organizer:

Zakład Fizyki Technicznej i Zastosowań FizykiSesja Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN - Główny organizatorToruń
2009-09-24 - 2009-09-25
2008

Conference:

Łukasz ZaworskiSystemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP'08 - referatUkład scalony do pomiaru czasu w przepływomierzu ultradźwiękowymŁ. Zaworski, J. Czoków, L. WydźgowskiŁagów
2008-06-18 - 2008-06-20
Wiesław KicińskiMetrologia wspomagana komputerowo - referatKomputerowo wspomagane projektowanie systemów przetwarzania sygnałów pomiarowych na procesorach sygnałowychW. Kiciński, Ł. ĆwiklińskiWaplewo
2008-05-27 - 2008-05-30
Wiesław KicińskiMetrologia wspomagana komputerowo - inna forma uczestnictwaWaplewo
2008-05-27 - 2008-05-30
Łukasz ZaworskiSystemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP'08 - referatIndukcyjny czujnik prądu do zastosowań w pomiarach energii elektrycznejL. Wydźgowski, Ł. Zaworski, M. ZielińskiŁagów
2008-06-18 - 2008-06-20
Jacek FiszIX Spotkanie Polskeigo Klubu Przpeuklinowego - referatNowatorskie zastosowanie techniki fluorescencyjnej: ocena zmian budowy tkanki łącznej u chorych z przepuklinami i otyłychW. Szczęsny, P. Żuchowski, J. Fisz, S. DąbrowieckiLublin
2008-11-11 - 2008-11-13
2007

Conference:

Wacław BałaLA RENCONTRE INTERNATIONALE DE SPECTROSCOPIE ET D'OPTIQUE - referatNEAR EDGE BAND LUMINESCENCE OF ZnO:X (X=Al, Mg, Ce) LAYERS GROWN BY SPRAY PYROLYSESS AND DIP COATINGW. Bała, Z. Sofiani, B. Derkowska, P. Dalasiński, M. Wojdyła, M. Rębarz, Dobos-Seignon, B. Sahraoui, B. Bakasse, M. AddouMaroco
2007-06-01 - 2007-06-02
Wacław BałaLA RENCONTRE INTERNATIONALE DE SPECTROSCOPIE ET D'OPTIQUE - referatSECOND-HARMONIC GENERATION IN ZnO:Al THIN FILMSY. Hamaizi, W. Bała, B. Krajewski, B. Derkowska and B. SahraouiMaroco
2007-06-01 - 2007-06-02
Wacław BałaLA RENCONTRE INTERNATIONALE DE SPECTROSCOPIE ET D'OPTIQUE - plakatINFLUENCE OF CENTRAL ATOM IN MPc (M=Cu, Zn, Mg, Co) ON RAMAN, FT-IR MODULATED PHOTOREFLECTANCE AND PHOTOLUMINESCENCE SPECTRAW. Bała, M. Wojdyła, M. Rębarz, M. Szybowicz, T. Runka, M. Drozdowski, A. Grodzicki, P. Piszczek, B. SahraouiMaroco
2007-06-01 - 2007-06-02
Lech M. GrzesiakXCLEEE 10TH PORTUGUESE-SPANISH CONFERENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING - referatHigh precision servo-drive with LQR position controller tuned by using a feed-forward neural networkGrzesiak L.M., Tarczewski T.Madeira Island, Portugal
2007-07-05 - 2007-07-07
Jacek FiszVIII Spotkanie Polskeigo Klubu Przpeuklinowego - plakatWspółczesne możliwości badań morfologicznych ultrastruktury powięzi w aspekcie etiopatogenezy przepuklinW. Szczęsny, T. Budzyński, K. Głowacka, J. Fisz, A. Tretyn, S. DąbrowieckiKraków
2007-11-09 - 2007-11-11
Anna Rożnowska2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences - plakatPhotochemical reactions of elastin hydrolysatesJ. Skopińska- Wiśniewska, A. Sionkowska, M. Wiśniewski, A. RożnowskaWrocław
2007-09-04 - 2007-09-08
Jacek Fisz2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences - plakatPhotochemical reactions of elastin hydrolysatesJ. Skopińska- Wiśniewska, A. Sionkowska, M. Wiśniewski, A. Rożnowska, J.J. FiszWrocław
2007-09-04 - 2007-09-08

Lecture at another institution:

Wiesław KicińskiKongres Metrologii - referatDyskretne przekształcenie kosinusowe – nowe narzędzie w przetwarzaniu sygnałów pomiarowychKraków
2007-09-09 - 2007-09-13
2006

Conference:

Wacław BałaTHE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTORESPONSIVE ORGANICS AND POLYMERS/2ND FRANCE-KOREA BILATERAL SYMPOSIUM ON PHOTONIC MATERIALS AND DEVICES (3RD ICPCP/2ND KF-PMD) - referatPhotoluminescence and Third Harmonic Generation of ZnPc Thin FilmsM. Wojdyla, W. Bala, B. Derkowska, Z. Lukasiak, R. Czaplicki, B.Sahraoui, J. Luc, Z. Sofiani, S. Dabos-SeignonVal Thorens, Savoie, Francja
2006-06-15 - 2006-06-19
Wacław BałaINTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCED SPECTROSCOPY AND OPTICAL MATERIALS - plakatStructural and photoluminescence study of diamond-like layer grown by electrochemical methodJ. Szatkowski, S. Kulesza, A. Korcala, M. Rębarz, M. Wojdyła, W. Bała, F. RozpłochGdańsk
2006-06-11 - 2006-06-14
Wacław BałaINTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCED SPECTROSCOPY AND OPTICAL MATERIALS - plakatStudy of excited states in thin films of perylene derivatives by photoluminescence and absorption spectroscopyM. Rębarz, M. Wojdyła, W. Bała and Z. ŁukasiakGdańsk
2006-06-11 - 2006-06-14
Wacław BałaInternational Review Conference: Semiconductor Optoelectronics - referatOrganic structures grown by the quasi-MBE techniqueWiedeń
2006-11-26 - 2006-11-29
Wacław BałaInternational Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials - referatBand-edge photoluminescence in ZnO:Er layers grown by spray pyrolisis depositionZ. Sofiani, B. Derkowska, P. Dalasiński, M. Wojdyła, K. Bartkiewicz, W. Bała , S. Dabos-Seignon, B.Sahraoui, A.M. Lamrani, L. Dghuoghi , and M.AddouGdańsk
2006-06-11 - 2006-06-14
Wacław BałaInternational Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials - referatTemperature dependence of photoluminescence and absorption spectra of magnesium and zinc phthalocyanines thin films grown by thermal evaporationMichał Wojdyła, Wacław Bała, Beata Derkowska, Mateusz Rębarz, Andrzej KorcalaGdańsk
2006-06-11 - 2006-06-14
Wacław BałaINTAS South-Caucasus Workshop - referatOptical properties of organic structuresTibilisi, Gruzja
2006-04-19 - 2006-04-21
Wacław BałaInternational Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials - referatThe thermal quenching of photoluminescence study of diamond layers gron by hot filament-CVDK. Fabisiak, A. Banaszak, Z. Łukasiak, W. BałaGdańsk
2006-06-11 - 2006-06-14

Lecture at another institution:

Wacław BałaLaboratorium POMA Uniwersytet Angers Francja - referatOptical and Electrical Properties Organic Structures Grown by Quasi MBE MethodLaboratorium POMA Uniwersytet Angers Francja
2006-11-21 - 2006-11-28
Wacław BałaInternational Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials - referatAdmittance and photoadmittance investigation of PEDOT:PSS filmsGdańsk
2006-06-11 - 2007-01-14
Wacław BałaSPIE-OPTICS AND PHOTONICS 2006 - referatThird-order nonlinear optical properties of CuPc: influence of thickness and concentrationSan Diego, USA
2006-08-13 - 2006-08-17
2005

Conference:

Wiesław KicińskiVII Krajowa Szkoła-Konferencja Metrologia wspomagana komputerowo MWK'05 - referatOprogramowanie wspomagające analizę niestacjonarnych sygnałów szumowychW. Kiciński, L. TymanowskiWaplewo
2005-05-17 - 2005-05-20