Department of Quantum Physics / International cooperation

International cooperation:

 • dr hab. Jacek Kobus
  Temat: Zastosowanie metody kolokacji opartej o ortogonalne funkcje sklejane w metodzie Hartree'ego-Focka dla cząsteczek dwuatomowych
  Cooperating institution: University of Louisville - prof. John Morrison / USA
  Duration: 2010 - ?,

 • prof. dr hab. Leszek Meissner
  Temat: Zastosowanie zaawansowanych metod opisu korelacji elektronowej w obliczeniach dla dużych układów molekularnych
  Cooperating institution: Chemistry Department, Comenius University, Bratislava, Slovakia - Prof. Ivan Cernusak / Słowacja
  Duration: 2010 - ?,

 • dr Dorota Bielińska-Wąż
  Temat: Tworzenie i zastosowania nowych deskryptorów molekularnych
  Cooperating institution: University of California, San Diego, Department of Bioengineering - Prof. S. Subramaniam / USA
  Duration: 2009 - 2010,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
  Temat: Struktura elektronowa i wlasnosci optyczne ukladow nanorurek weglowych i grafenu
  Cooperating institution: Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC Hiszpanska Akademia Nauk - instytut nauk materialowych - Leonor Chico / Hiszpania
  Duration: 2009 - ?,

 • dr Katarzyna Górska
  Temat: Teoria stanów koherentnych w ujęciu kombinatorycznym
  Cooperating institution: Uniwersytet Paryski 6 im Pierre et Marie Curie - prof. K. A. Penson / Francja
  Duration: 2009 - 2010,

 • dr Jacek Matulewski
  Temat: Quantum tunneling of charge in DNA affected by its interaction with environment
  Cooperating institution: Tulane University, New Orlean, USA - Alexander Burin / USA
  Duration: 2009 - ?,

 • dr Michał Zieliński
  Temat: Badania własności elektronowych nanokryształów syntezowanych w strukturze blendy cynkowej oraz wurcytu
  Cooperating institution: National Chiao Tung University, Hsinchu - prof. Shun-Jen Sheng / Tajwan
  Duration: 2009 - ?,

 • dr Michał Zieliński
  Temat: Rozwój oprogramowania do obliczeń numerycznych własności elektronowych i optycznych samorosnących kropek kwantowych
  Cooperating institution: National Research Council of Canada - prof. Pawel Hawrylak / Kanada
  Duration: 2009 - ?,

 • dr hab. Mirosław Bylicki
  Temat: Badanie stanów rezonansowych metodą obrotu zespolonego współrzędnych
  Cooperating institution: Technion - prof. Nimrod Moiseyev / Izrael
  Duration: 2009 - ?,

 • prof. dr hab. Andrzej Raczyński
  Temat: Własności optyczne ośrodków atomowych ubranych falą stojącą
  Cooperating institution: (1) Scuola Normale Superiore, Pisa; (2) European Laboratory for Nonlinear Spectroscopy, Florencja - (1) prof. Giuseppe la Rocca, (2) prof. Maurizio Artoni / Włochy
  Duration: 2008 - ?,

 • prof. dr hab. Jacek Karwowski
  Temat: Przejście od skończonych układów mezoskopowych opisywanych metodami chemii kwantowej do układów nieskończonych opisywanych metodami fizyki ciala stałego
  Cooperating institution: National Chiao Tung University, Hsinchu - Prof. Henryk Witek / Tajwan
  Duration: 2008 - ?,

 • dr Dorota Bielińska-Wąż
  Temat: Graficzna i numeryczna reprezentacja sekwencji DNA
  Cooperating institution: Friedrich-Alexander-Univeritat Erlangen-Nuremberg oraz University of Portsmouth. Współpraca wieloletnia zapoczątkowana pobytem w Erlangen w ramach stypendium niemieckiej fundacji naukowej Alexander von Humboldt - Prof. T. Clark / Niemcy
  Duration: 2007 - 2009,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
  Temat: Metody ab initio w zastosowaniu do układów nanorurek węglowych
  Cooperating institution: Donostia International Physics Center, San Sebastian - Dr Andres Ayuela / Hiszpania
  Duration: 2006 - ?,

 • dr hab. Mirosław Bylicki
  Temat: Spectroscopy of atoms in exotic environments II
  Cooperating institution: Indian Association for the Cultivation of Science, Kalkuta IACS jest placówką badawczą (nieedukacyjną) o długiej tradycji. Raman wykonywał w niej swoje badania nagrodzone potem Nagrodą Nobla. - prof. Prasanta K. Mukherjee / Indie
  Duration: 2006 - 2009,

 • dr Andrzej Kędziorski
  Temat: Teoretyczny opis uczulonej luminescencji w organicznych chelatach skoordynowabych z jonami lantanowców
  Cooperating institution: Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, TN - Prof. B. Andes Hess, Jr. / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  Duration: 2006 - ?,

 • dr Dorota Bielińska-Wąż
  Temat: Teoria molekularnego podobieństwa
  Cooperating institution: Natural Resources Research Institute, USA - Prof. Subhash C. Basak / USA
  Duration: 2005 - 2009,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
  Temat: Wielopasmowe metody opisu własności nanostruktur w obecności zewnętrznych pól
  Cooperating institution: Universidad Jaume I w Castellon - prof. J. Planelles / Hiszpania
  Duration: 2005 - 2007,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
  Temat: Atomistyczne metody opisu sieci kropek kwantowych
  Cooperating institution: DIPC San Sebastian; od 2008 CSIC San Sebastian - Dr Javier Aizpurua / Hiszpania
  Duration: 2005 - 2008,

 • dr hab. Jacek Kobus
  Temat: Wyznaczenie własności elektrycznych (momentów multipolowych, polaryzowalności i hiperpolaryzowalności) dla cząstek dwuatomowych przy pomocy algebraicznej i numerycznej metody Hartree’ego-Focka
  Cooperating institution: Rutherford Appleton Laboratory, Chilton - prof. S. Wilson / Wielka Brytania
  Duration: 2005 - 2006,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
  Temat: Struktura elektronowa i własności transportowe układów węglowych nanorurek
  Cooperating institution: UCLM, Toledo; od 2008 Instituto de Ciencias de Materiales, CSIC, Madryt - prof. L. Chico / Hiszpania
  Duration: 2005 - 2008,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
  Temat: Atomistyczne metody opisu kropek kwantowych
  Cooperating institution: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland - dr. G. W. Bryant / Stany Zjednoczone
  Duration: 2005 - ?,

 • dr Rafał Oszwałdowski
  Temat: Optyka nieliniowa na powierzchnii półprzewodników
  Cooperating institution: Philipps University w Marburgu - prof. S. Koch / Niemcy
  Duration: 2005 - 2006,

 • dr hab. Jan Iwaniszewski
  Temat: Transport w ukladach podlegajacych stochastycznym zaburzeniom
  Cooperating institution: Università degli Studi di Palermo - prof. B. Spagnolo / Włochy
  Duration: 2005 - 2007,

 • dr Jacek Matulewski
  Temat: Transport w ukladach podlegajacych stochastycznym zaburzeniom
  Cooperating institution: Università degli Studi di Palermo - prof. B. Spagnolo / Włochy
  Duration: 2005 - 2007,

 • dr Jacek Matulewski
  Temat: College Electron-Electron Interactions In Solids
  Cooperating institution: Philipps University w Marburgu - prof. S. Baranovskii / Niemcy
  Duration: 2005 - 2008,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
  Temat: Atomistic modeling of quantum dots and hybrid nanoheterostructures
  Cooperating institution: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg - Dr. G.W. Bryant / USA
  Duration: 2005 - 2006,

 • dr hab. Ireneusz Grabowski
  Temat: Tensor Contraction Engine - development and applications.
  Cooperating institution: PNNL, Richland, WA, US - Karol Kowalski, So Hirata / USA
  Duration: 2005 - ?,

 • dr Monika Stanke
  Temat: Badanie efektów relatywistycznych w nieadiabatycznych obliczeniach molekularnych
  Cooperating institution: The University of Arizona - prof. Ludwik Adamowicz / USA
  Duration: 2005 - ?,

 • prof. dr hab. Jacek Karwowski
  Temat: Egzotyczne układy kilku cząstek
  Cooperating institution: University of Florida, Gainesville, Florida - Prof. Frank Harris / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  Duration: 2005 - 2010,

 • dr hab. Jan Iwaniszewski
  Temat: Role of statistics of noises in surmounting fluctuating barriers
  Cooperating institution: Università degli Studi di Palermo - prof. B. Spagnolo / Włochy
  Duration: 2004 - 2007,

 • dr hab. Jan Iwaniszewski
  Temat: Stochastic Dynamics: fundamentals and applications (STOCHDYN)
  Cooperating institution: projekt European Science Foundation - udział bierze kilkadziesiąt osób z kilkunastu krajów z Europy; kierownik prof. L. Schmansky-Geier, Humboldt-University, Berlin, Niemcy / Niemcy
  Duration: 2003 - 2007,

 • dr hab. Grażyna Staszewska
  Temat: Badanie materiałów nanoenergetycznych
  Cooperating institution: Department of Chemistry University of Minnesota - prof. D. G. Truhlar / USA
  Duration: 2002 - 2010,

 • dr hab. Ireneusz Grabowski
  Temat: Ab initio DFT
  Cooperating institution: Quantum Theory Project, University of Florida - Rodney J. Bartlett / USA
  Duration: 2001 - ?,

 • dr hab. Ireneusz Grabowski
  Temat: Orbital Dependent Functionals and Potentials in DFT - Theory and Applications
  Cooperating institution: Quantum Theory Project, University of Florida, Gainesville, US - So Hirata / USA
  Duration: 2001 - ?,

 • dr Dorota Bielińska-Wąż
  Temat: Układy przestrzennie ograniczone
  Cooperating institution: University of Alberta, Edmonton, Canada - Prof. Mariusz Klobukowski / Kanada
  Duration: 2001 - 2009,

 • dr hab. Jan Iwaniszewski
  Temat:
  Cooperating institution: Lancaster University - prof. P.V.E. McClintock, dr D.G. Luchinsky / Wielka Brytania
  Duration: 2000 - 2009,

 • prof. dr hab. Karol Jankowski
  Temat: Badanie efektów dynamicznej korelacji elektronowej w większych atomach zamkniętopowłokowych
  Cooperating institution: Departamento de Quimica Fisica, Facultad de Quimica,Universidad de Vigo - Prof. Jesus R. Flores / Hiszpania
  Duration: 2000 - 2007,

 • prof. dr hab. Lidia Smentek
  Temat:
  Cooperating institution: Vanderbilt University, Nashville - / Stany Zjednoczone
  Duration: 1994 - 2010,