Department of Biophysics and Medical Physics / International cooperation

International cooperation:

 • dr Karina Kubiak-Ossowska
  Temat: Badania adsorpcji bialek na powierzchni metali
  Cooperating institution: Department of Chemical and Process Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland - Paul Mulheran / UK
  Duration: 2009 - 2010,

 • dr hab. Maciej Wojtkowski
  Temat: Measurements of neural activity by Fourier domain Optical Coherence Tomography
  Cooperating institution: Medical University of Vienna - Prof. Rainer Leitgeb / Austria
  Duration: 2009 - ?,

 • prof. dr hab. Piotr Targowski
  Temat: CHARISMA: Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration
  Cooperating institution: UNIPG, CNRS-LC2RMF/LOA, FORTH, NGL, SOLEIL, CNR-ICVBC/IFAC/INOA, RWTH, ATOMKI-HAS, CPP-LRMH, BM, DI-BS, Of-ADC, OPD, PRADO, ICN, KIK-IRPA, APRE, LNEC, RISSPO-HAS, UNIBO UNIPG: Universita Degli Studi Di Perugia Centro Smaart Koordynator Projektu; Włochy CNRS-LC2RMF/LOA: Centre National De La Recherche Scientifique; Francja FORTH: Foundation For Research And Technology - HELLAS Institute Of Electronic Structure And Laser; Grecja NGL: The National Gallery Scientific Department; Wielka Brytania SOLEIL: Société Civile Synchrotron Soleil; Francja CNR-ICVBC/IFAC/INOA: Consiglio Nazionale Delle Ricerche ; Włochy RWTH: Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen; Niemcy ATOMKI-HAS: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete; Węgry CPP-LRMH: Cercle Des Partenaires Du Patrimoine - Laboratoire De Recherche Des Monuments Historiques; Francja BM: British Museum, Department Of Conservation And Scientific Research; Wielka Brytania DI-BS: Doerner Institut, Bayerische Staatsgemäldesammlungen Scientific Department; Niemcy Of-ADC: Idryma Ormylia, Art Diagnosis Centre; Grecja OPD: Opificio Delle Pietre Dure; Włochy PRADO: Museo Nacional Del Prado Restoration Department Scientific Laboratory; Hiszpania ICN: Instituut Collectie Nederland Research Department/ Conservation Department; Holandia KIK-IRPA: Koninklijk Instituut Voor Het Kunstpatrimonium; Belgia APRE: Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea; Włochy LNEC: Laboratorio Nacional De Engenharia Civil; Portugalia RISSPO-HAS: Magyar Tudományos Akadémia; Węgry UNIBO: Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna; Włochy - Prof. Bruno Brunetti, koordynator projektu / Włochy
  Duration: 2009 - 2013,

 • prof. dr hab. Piotr Targowski
  Temat: oct4art
  Cooperating institution: Nottingham Trent University, Nottingham - School of Science & Technology, / UK
  Duration: 2008 - ?,

 • prof. dr hab. Piotr Targowski
  Temat: Optical Coherence Tomography for examination of art
  Cooperating institution: Zakład Konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Instytut Zabykoznawstwa i Konserwatorstwa UMK - prof. Bogumiła J. Rouba / Polska
  Duration: 2008 - 2008,

 • dr Karina Kubiak-Ossowska
  Temat: Badanie adsorpcji białek (metodami teoretycznymi)
  Cooperating institution: Department of Chemical and Process Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland Staż podoktorski, trwa. Publikacje: P. Mulheran, K. Kubiak Protein adsorption mechanisms on solid surfaces: lysozyme-on-mica Molecular Simulation 35(7) 2009 561-566 K. Kubiak, P. A. Mulheran Molecular dynamics simulations of hen egg white lysozyme adsorption at a charged solid surface J. Phys. Chem. B 113 2009 12189-12200 K. Kubiak - Ossowska, P. Mulheran What Governs Protein Adsorption and Immobilization at a Charged Solid Surface? Langmuir 26 2010 7690-7694 K. Kubiak-Ossowska, P. Mulheran Mechanism of Hen Egg White Lysozyme Adsorption on a Charged Solid Surface Langmuir 26 2010 15954–15965 - dr Paul Mulheran / UK
  Duration: 2008 - 2009,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Mikroskop sił fotonicznych
  Cooperating institution: Institute of Physics of Complex Matter, EPFL Lozanna, Szwajcaria. - Institute of Physics of Complex Matter / Szwajcaria
  Duration: 2008 - ?,

 • dr hab. Maciej Wojtkowski
  Temat: High speed imaging of the anterior segment of the human eye
  Cooperating institution: Visual Optics and Biophotonics Lab, Instituto de Óptica \"Daza de Valdés\", Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C/ Serrano 121, 28006 Madrid, Spain - Susana Marcos / Hiszpania
  Duration: 2008 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Nowe metody reprezentacji i analizy danych z sekwencji DNA - bioinformatyka
  Cooperating institution: School for Environmental Studies, Jadavpur University, Calcutta, India - prof. Ashesh Nandy / Kalkuta, Indie
  Duration: 2007 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Poszukiwanie nowych zastosowań fotonicznego mikroskopu sił
  Cooperating institution: EPFL, UNIL, Lozanna, Szwajcaria - A. Kulik, G. Dietler, N. Mermod, / Szwajcaria
  Duration: 2007 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Badania dynamiki i zjawisk FRET w białku HSA
  Cooperating institution: Deptartment of Physics, University of Strathclyde, Glasgow, UK - dr. Olaf Roliński / Szkocja, UK
  Duration: 2007 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Nowe stereoselektywne repelenty komarów malarycznych
  Cooperating institution: NRRI, University of Minnesota, Duluth MN - prof. S. Basak / USA
  Duration: 2006 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Opracowanie bezinwazyjnej metody pomiaru poziomu glukozy we krwi - nanotomografia fluorescencyjna
  Cooperating institution: Deptartment of Physics, University of Strathclyde, Glasgow, UK - Dr Olaf Roliński / Szkocja, UK
  Duration: 2006 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Badania widm elektronowych hydratazy nitrylowej
  Cooperating institution: Quantum Chemistry Research Institute (QCRI) - Prof. H. Nakatsuji / Japonia
  Duration: 2006 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Statystyczna analiza sekwencji DNA i RNA
  Cooperating institution: Jadavpur UNiv - prof. A. Nandy / Indie
  Duration: 2006 - ?,

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  Temat: Analiza hydrofowości o obszarów transmembranowych receptorów zapachowych
  Cooperating institution: Katedra Informatyki Stosowanej UMK, University od Cinncinati, USA - dr R. Adamczakiem, prof. J. Meller / Polska
  Duration: 2006 - ?,

 • dr Iwona Gorczyńska
  Temat: Optyczna tomografia SOCT
  Cooperating institution: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, Tufts New England Eye Center, Boston, USA - Massachusetts Institute of Technology / USA
  Duration: 2006 - 2008,

 • prof. dr hab. Piotr Targowski
  Temat: Zastosowanie tomografii optycznej do badania stratygrafii obrazów olejnych
  Cooperating institution: Upper Austrian Research GmbH Jednostka badawczo-rozwojowa kraju związkowego Górnej Austrii. - dr David Stifter / Austria
  Duration: 2005 - 2007,

 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
  Temat: Functional Measurement by Spectral Domain Optical Coherence Tomography
  Cooperating institution: Medyczny Uniwersytet we Wiedniu, Austria Uniwersytet Medyczny - Prof. dr hab. Christoph K. Hitzenberger / Austria
  Duration: 2005 - 2006,

 • prof. dr hab. Piotr Targowski
  Temat: Optical imaging of biological tissues
  Cooperating institution: Cranfield Univ. at Silsoe, UK - Cranfield Univ. at Silsoe, UK / UK
  Duration: 2005 - 2006,

 • dr hab. Maciej Wojtkowski
  Temat: Techniki podnoszące rozdzielczość obrazowania w SOCT
  Cooperating institution: University of California Davies, Sacramento, USA - University of California Davies, Sacramento, USA / USA
  Duration: 2005 - ?,

 • prof. dr hab. Piotr Targowski
  Temat: Badanie zakresu zniszczeń zabytkowego pergaminu metodami OCT
  Cooperating institution: Medyczny Uniwersytet we Wiedniu, Austria, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, National and University Library, Ljubljana; Slovenia - Medyczny Uniwersytet we Wiedniu, Austria, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, National and University Library, Ljubljana; Slovenia / Austria, Slovenia
  Duration: 2005 - 2006,

 • prof. dr hab. Piotr Targowski
  Temat: Badanie przydatności OCT w zakresie długości fali 1.5 mikrometra do badania dzieł sztuki
  Cooperating institution: Upper Austrian Research GmbH, Linz, Austria Współpraca dwustronna wykorzystująca kompatybilność tomografów OCT w Toruniu i w Linzu do oceny, jaka długość fali najlepiej nadaje się do badania struktury malowideł olejnych - Upper Austrian Research GmbH, Linz, Austria / Austria
  Duration: 2005 - 2006,

 • dr hab. Maciej Wojtkowski
  Temat: Rozwój szybkich laserów przestrajalnych z zastosowaniem w obrazowaniu biomedycznym
  Cooperating institution: Institute of Physics, Ludwig Maximilians University, Oettingenstr. 67, 80538 Munich, Germany - Robert Huber / Niemcy
  Duration: 2005 - ?,

 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
  Temat: Optyczna tomografia SOCT
  Cooperating institution: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA - Massachusetts Institute of Technology / USA
  Duration: 2004 - ?,

 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
  Temat: Detection of flows and pulsation of vessel walls by Spectral Optical Coherence Tomography
  Cooperating institution: Medyczny Uniwersytet we Wiedniu, Austria Współpraca dwustronna obejmująca wymianę naukową, m.in. staże młodych naukowców (Tomasz Bajraszewski, Anna Szkulmowska) i publikowanie wspólnych wyników badań - Medyczny Uniwersytet we Wiedniu, Austria / Austria
  Duration: 2003 - 2004,

 • dr hab. Maciej Wojtkowski
  Temat: Optyczna tomografia SOCT
  Cooperating institution: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, Tufts New England Eye Center, Boston, USA - Massachusetts Institute of Technology / USA
  Duration: 2003 - 2005,

 • dr Iwona Gorczyńska
  Temat: Optyczna tomografia SOCT
  Cooperating institution: University of Kent at Canterbury, UK - University of Kent at Canterbury, UK / UK
  Duration: 2002 - 2003,

 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
  Temat: Spectrometric and Doppler Optical Tomography
  Cooperating institution: Medyczny Uniwersytet we Wiedniu, Austria - Medyczny Uniwersytet we Wiedniu, Austria / Austria
  Duration: 2001 - 2002,

 • dr hab. Maciej Wojtkowski
  Temat: Optyczna tomografia SOCT
  Cooperating institution: University of Kent at Canterbury, UK Staż naukowy - University of Kent at Canterbury, UK / UK
  Duration: 2000 - ?,