Department of Optoelectronics / Research

2022
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2021
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2020
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPrzestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki
(Opus 12)
Grant NCN
4175-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszNowy scyntylator półprzewodnikowy β-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)
(Beethoven 2)
Grant NCN
4220-F
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2019
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKonstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych
(NCBR-TÜBİTAK (konkurs I))
Grant NCBiR
406-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPrzestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki
(Opus 12)
Grant NCN
4175-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszNowy scyntylator półprzewodnikowy β-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)
(Beethoven 2)
Grant NCN
4220-F
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2018
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych
(117-F)
Działalność statutowa
117
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Drozdowski WinicjuszFast Advanced Scintillator Timing (FAST)
(COST action no. TD1401)
Grant europejski
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKonstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych
(NCBR-TÜBİTAK (konkurs I))
Grant NCBiR
406-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPrzestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki
(Opus 12)
Grant NCN
4175-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszNowy scyntylator półprzewodnikowy β-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)
(Beethoven 2)
Grant NCN
4220-F
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
dr Kowalska DorotaPlazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych
(Opus 6)
Grant NCN
4034-F
2017
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych
(117-F)
Działalność statutowa
117-F
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianNanospectroscopyGrant europejski
dr hab. Drozdowski WinicjuszFast Advanced Scintillator Timing (FAST)
(COST action no. TD1401)
Grant europejski
prof. dr hab. Maćkowski SebastianInnowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki
(program PBSII)
Grant NCBiR
401-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKonstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych
(NCBR-TÜBİTAK (konkurs I))
Grant NCBiR
406-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPrzestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki
(Opus 12)
Grant NCN
4175-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszNowy scyntylator półprzewodnikowy β-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)
(Beethoven 2)
Grant NCN
4220-F
dr Kowalska DorotaPlazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych
(Opus 6)
Grant NCN
4034-F
dr Kamińska IzabelaUltraczuła platforma fluorescencyjna oparta na DNA origami, nanostrukturach plazmonowych i grafenie
(Mobilność Plus 4)
Granty MNiSW
160-F
2016
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych
(117-F)
Działalność statutowa
117
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianNanospectroscopyGrant europejski
dr hab. Drozdowski WinicjuszFast Advanced Scintillator Timing (FAST)
(COST action no. TD1401)
Grant europejski
prof. dr hab. Maćkowski SebastianInnowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki
(program PBSII)
Grant NCBiR
401-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKonstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych
(NCBR-TÜBİTAK (konkurs I))
Grant NCBiR
406-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszBadanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,Y)AG:Pr(,Mo)
(Opus 3)
Grant NCN
949-F
dr Brylew KamilDwuwiązkowe badanie nieorganicznych materiałów scyntylacyjnych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i światła lasera podczerwonego
(Preludium 5)
Grant NCN
4012-F
dr Krajnik BartoszObrazowanie cyklu replikacji wirusa HIV-1 z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Kowalska DorotaPlazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych
(Opus 6)
Grant NCN
4034-F
dr Kamińska IzabelaStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Kamińska IzabelaUltraczuła platforma fluorescencyjna oparta na DNA origami, nanostrukturach plazmonowych i grafenie
(Mobilność Plus 4)
Granty MNiSW
160-F
2015
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianNanospectroscopyGrant europejski
dr hab. Drozdowski WinicjuszFast Advanced Scintillator Timing (FAST)
(COST action no. TD1401)
Grant europejski
prof. dr hab. Maćkowski SebastianInnowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki
(program PBSII)
Grant NCBiR
401-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszBadanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,Y)AG:Pr(,Mo)
(Opus 3)
Grant NCN
949-F
dr Brylew KamilDwuwiązkowe badanie nieorganicznych materiałów scyntylacyjnych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i światła lasera podczerwonego
(Preludium 5)
Grant NCN
4012-F
mgr inż. Grzelak JustynaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2052-F
dr Krajnik BartoszObrazowanie cyklu replikacji wirusa HIV-1 z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Bujak ŁukaszWpływ zlokalizowanego wzbudzenia plazmonowego w nanocząstkach plazmonicznych na wewnętrzny przekaz energii układów fotosyntetycznych
(Mobilność Plus)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Kowalska DorotaPlazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych
(Opus 6)
Grant NCN
4034-F
dr inż. Twardowska MagdalenaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2063-F
dr Kamińska IzabelaStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
mgr inż. Szalkowski MarcinLight-Harvesting Processes
(Środki na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WFAiIS)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2059-F
2014
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Brylew KamilCharakteryzacja materiałów scyntylacyjnych z rodziny granatów aktywowanych jonami ceru i prazeodymu z wykorzystaniem spektroskopii gamma i technik czasowo-rozdzielczychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1760-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianNanospectroscopyGrant europejski
dr hab. Drozdowski WinicjuszFast Advanced Scintillator Timing (FAST)
(COST action no. TD1401)
Grant europejski
prof. dr hab. Maćkowski SebastianBioinspired Oxygen evolving Light Driven CATalystS (BOLDCATS)
(projekt European Science Foundation)
Grant europejski
270-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid nanostructures composed of photosynthetic complexes and semiconductor nanocrystals
(POLONIUM)
Inny
prof. dr hab. Maćkowski SebastianInnowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki
(program PBSII)
Grant NCBiR
401-F
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszBadanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,Y)AG:Pr(,Mo)
(Opus 3)
Grant NCN
949-F
dr Brylew KamilDwuwiązkowe badanie nieorganicznych materiałów scyntylacyjnych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i światła lasera podczerwonego
(Preludium 5)
Grant NCN
4012-F
dr Smolarek KarolinaZwiększenie wydajności transferu energii pomiędzy polimerem a układem fotosyntetycznym LH2 poprzez wykorzystanie srebrnych nanodrutów.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1771-F
dr Witkowski Marcin E.Relaksacja promienista i bezpromienista z wysokoenergetycznych stanów jonów ziem rzadkichDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1616-F
dr inż. Buczyńska DorotaBadanie właściwości optycznych metalicznych nanoklastrówDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1761-F
mgr inż. Grzelak JustynaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2052-F
dr Krajnik BartoszObrazowanie cyklu replikacji wirusa HIV-1 z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Bujak ŁukaszWpływ zlokalizowanego wzbudzenia plazmonowego w nanocząstkach plazmonicznych na wewnętrzny przekaz energii układów fotosyntetycznych
(Mobilność Plus)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Kowalska DorotaPlazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych
(Opus 6)
Grant NCN
4034-F
dr inż. Twardowska MagdalenaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2063-F
mgr inż. Szalkowski MarcinLight-Harvesting Processes
(Środki na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WFAiIS)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2059-F
2013
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Brylew KamilCharakteryzacja materiałów scyntylacyjnych z rodziny granatów aktywowanych jonami ceru i prazeodymu z wykorzystaniem spektroskopii gamma i technik czasowo-rozdzielczychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1760-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianBioinspired Oxygen evolving Light Driven CATalystS (BOLDCATS)
(projekt European Science Foundation)
Grant europejski
270-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid nanostructures composed of photosynthetic complexes and semiconductor nanocrystals
(POLONIUM)
Inny
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr Piątkowski DawidKontrolowanie procesów konwersji swiatła w pojedynczych nanokryształach aktywowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(MNiSW, Mobilność+ )
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr hab. Drozdowski WinicjuszBadanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,Y)AG:Pr(,Mo)
(Opus 3)
Grant NCN
949-F
dr Smolarek KarolinaZwiększenie wydajności transferu energii pomiędzy polimerem a układem fotosyntetycznym LH2 poprzez wykorzystanie srebrnych nanodrutów.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1771-F
dr Witkowski Marcin E.Relaksacja promienista i bezpromienista z wysokoenergetycznych stanów jonów ziem rzadkichDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1616-F
dr Krajnik BartoszGrant na pokrycie kosztów przewodu
(Grant na pokrycie kosztów przewodu)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1607-F
dr inż. Buczyńska DorotaBadanie właściwości optycznych metalicznych nanoklastrówDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1761-F
2012
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianBioinspired Oxygen evolving Light Driven CATalystS (BOLDCATS)
(projekt European Science Foundation)
Grant europejski
270-F
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr Piątkowski DawidKontrolowanie procesów konwersji swiatła w pojedynczych nanokryształach aktywowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(MNiSW, Mobilność+ )
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr inż. Czechowski NikodemMapowanie fluorescencji koroli na podłożach z nanocząsteczkami metalicznymi
(\\\\\\\\)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
144-F
dr Krajnik BartoszRozbudowa układu fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego SILDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
146-F
2011
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejœciowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe wzmocnienie fluorescencji nanokryształów i biomolekułDziałalność statutowa
163
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianBioinspired Oxygen evolving Light Driven CATalystS (BOLDCATS)
(projekt European Science Foundation)
Grant europejski
270-F
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr inż. Czechowski NikodemMapowanie fluorescencji koroli na podłożach z nanocząsteczkami metalicznymi
(\\\\\\\\)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
144-F
dr Krajnik BartoszRozbudowa układu fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego SILDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
146-F
2010
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe wzmocnienie fluorescencji nanokryształów i biomolekułDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejciowych w dielektrykach, kontynuacja tematu z 2009 rokuDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych, kontynuacja z 2009Działalność statutowa
117
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
N
dr hab. Drozdowski WinicjuszOptymalizacja parametrów scyntylacyjnych kryształów LuAG:Pr
(385-F/2010)
Granty UMK
385-F/2010
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
2009
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów up-konwersji oraz absorpcji w stanie wzbudzonym (ESA) w jonach ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia przejść w światłowodach domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
mgr Janus SebastianLuminescencja w kryształach BaF2:Er i (Ba,La)F2:Er
(Stypendium dla doktorantów - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia przejść w światłowodach domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
373-F
mgr Różański MarekWpływ czynników technologicznych na spektroskopię stanów wzbudzonych szkieł i ceramik aktywowanych jonami ziem rzadkich
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
2008
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania luminescencji UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów up-konwersji oraz absorpcji w stanie wzbudzonym (ESA) w jonach ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławDynamika stanów wzbudzonych jonów ziem rzadkich w szkłach i ceramikach szklanychGranty UMK
prof. dr hab. Maćkowski SebastianWysokorozdzielcza spektroskopia optyczna nanostruktur z wykorzystaniem soczewki imersyjnejGranty UMK
prof. dr hab. Koepke CzesławDynamika stanów wzbudzonych jonów ziem rzadkich w szkłach i ceramikach szklanych
(424-F)
Granty UMK
424-F
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
2007
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Absorpcja, radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania absorpcji w stanie wzbudzonym jako metoda diagnostyki potencjalnych materiałów laserowychBadania własne
dr Wiśniewski KrzysztofSpektroskopia przejść wymuszonych w nieliniowych kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
2006
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania procesów transferu energii matryca-aktywator w materiałach scyntylacyjnych metodami spektroskopowymi i scyntylacyjnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia optyczna jonów ziem rzadkich w matrycy szklanej i krystalicznejDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Absorpcja, radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów up-konwersji oraz absorpcji w stanie wzbudzonym (ESA) w jonach ziem rzadkichBadania własne
dr Piątkowski DawidPomiar i opis charakterystyk ESA w prototypowych matrycach szklanych domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badanie wpływu geometrii kryształów scyntylacyjnych na ich własności spektroskopowe i scyntylacyjneGranty UMK
prof. dr hab. Koepke CzesławPomiar i oppis charakterystyk ESA w prototypowych matrycach szklanych domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
377-F
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F
2005
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania procesów transferu energii w materiałach scyntylacyjnych metodami spektroskopowymi i scyntylacyjnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia optyczna jonów ziem rzadkich w matrycy szklanej i krystalicznejDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów upkonwersji oraz ESA w jonach ziem rzadkichBadania własne
dr Wiśniewski KrzysztofPomiary absorpcji w stanie wzbudzonym materiałów aktywowanych prazeodymem (Pr3+) i neodymem (Nd3+)Granty UMK
dr hab. Drozdowski WinicjuszPomiar własnej energetycznej zdolności rozdzielczej materiałów scyntylacyjnych
(434-F/2005)
Granty UMK
434-F/2005
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F