Department of Technical and Applied Physics / Research

2014
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych.Działalność statutowa
187
Grants:
NameTitleFundingProject number
mgr inż. Kozłowska AnnaBadanie skuteczności cyfrowego uśredniania koherentnego przy idealnej oraz nieidealnej synchronizacji-konwersja A/C z sygnałem ditherowym z wykorzystaniem algorytmów CAV i MAVDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1766-F
2013
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych.Działalność statutowa
187
Grants:
NameTitleFundingProject number
mgr inż. Kozłowska AnnaBadanie skuteczności cyfrowego uśredniania koherentnego przy idealnej oraz nieidealnej synchronizacji-konwersja A/C z sygnałem ditherowym z wykorzystaniem algorytmów CAV i MAVDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1766-F
mgr inż. Kozłowska AnnaInnowacyjne metody dydaktyki Fizyki - ścieżki interdyscyplinarne: nowoczesne metody biofizykiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1138F
2012
Grants:
NameTitleFundingProject number
mgr inż. Boniewicz MirosławOpymalizacja algorytmów sterowania i konstrukcji bezprzewodowej sieci czujnikowej o niskim zużyciu energiiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
395-F
mgr inż. Kozłowska AnnaInnowacyjne metody dydaktyki Fizyki - ścieżki interdyscyplinarne: nowoczesne metody biofizykiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1138F
2011
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw organicznych i tlenkowych na różnych podłożach: przewodzących, przeźroczystych i porowatych.Działalność statutowa
159
Grants:
NameTitleFundingProject number
mgr inż. Boniewicz MirosławOpymalizacja algorytmów sterowania i konstrukcji bezprzewodowej sieci czujnikowej o niskim zużyciu energiiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
395-F
2010
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fisz JacekFluorescencyjne badania nanownęk w membranach i polimerachDziałalność statutowa
164
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw organicznych i tlenkowych na różnych podłożach: przewodzących, przeźroczystych i porowatych.Działalność statutowa
159
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetoda i układ do pomiaru sygnałów krótkookresowych o widmie szerokopasmowymGranty MNiSW
610-F
2009
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fisz JacekStruktura i dynamika liposomów fosfolipidowychDziałalność statutowa
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetodyka oceny wiarygodności sygnałów pomiarowychDziałalność statutowa
nn
dr Łukasiak ZbigniewWłasności optyczne i elektryczne struktur małocząsteczkowych związków organicznych na krzemie porowatymDziałalność statutowa
brak
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetoda i układ do pomiaru sygnałów krótkookresowych o widmie szerokopasmowymGranty MNiSW
610-F
dr hab. inż. Kiciński WiesławBadanie charakterystyk estymatorów jądrowychGranty UMK
371-F
dr Łukasiak ZbigniewBadania własności cienkich warstw organicznych wykonanych na przewodzących i przeźroczystych podłożach giętkichGranty UMK
375-F
mgr inż. Rutkowska MonikaOdtwarzanie momentów zmiennej losowej na podstawie danych cyfrowych
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr inż. Zaworski ŁukaszPrecyzyjny system ultradźwiękowego pomiaru przepływu
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr inż. Ocetkiewicz TomaszHybrydowy zespół wytwarzania energii elektrycznej z ogniwem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
2008
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fisz JacekStruktura i dynamika liposomów fosfolipidowychDziałalność statutowa
dr Łukasiak ZbigniewWykonywanie i badania własności optycznych i elektrycznych cienkich warstw organicznych naniesionych na krzem porowatyDziałalność statutowa
brak
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fisz JacekMikrospectroskoopia fluorescencyjna układów biomedycznych i nano(bio)technologicznychBadania własne
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetoda generowania sygnałów przypadkowych o zadanej strukturze widmaGranty UMK
423-F
2007
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Bała WacławWłasności optyczne i elektryczne organicznych i nieorganicznych struktur wielowarstwowychDziałalność statutowa
dr hab. Fisz JacekSpektroskopia fluorescencyjna układów wykazujących wewnątrz molekularne przeniesienie ładunkuDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Bała WacławBadanie struktur nieorganicznych i organicznych pod kątem wykorzystania w optoelektronice i sensorach gazówBadania własne
dr hab. Bała WacławBadanie własności liniowych i nieliniowych cienkich warstw organicznychBadania własne
dr Hanus WiesławBadanie struktur krzemu porowatego pod kątem zastosowań w czujnikach gazówBadania własne
dr hab. inż. Grzesiak Lech M.Serwonapęd z silnikiem momentowym zasilanym z falownika PWM wykorzystujący metodę bezpośredniego sterowania momentem.Badania własne
mgr Rożnowska AnnaNumeryczne techniki analizy doświadczeń depolaryzacji fluorescencji w polimerach i ciekłych kryształach w oparciu o metody algorytmów genetycznychBadania własne
dr hab. inż. Kiciński WiesławImplementacja falki Malvara w strukturze cyfrowego procesora sygnałowego.Granty MNiSW
355-F
dr Łukasiak ZbigniewBadanie kinetyki luminescencji i elektroluminescencji struktur polimerów przewodzą-cych (OLED)Badania własne
brak
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw organicznych metodą wirowania (spin-coating)Granty UMK
358-F
dr hab. inż. Kiciński WiesławDyskretne przekształcenie kosinusowe w analizie sygnałów losowych.DS- działalność wspomagająca badania
nn
2006
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Bała WacławWłasności optyczne i elektryczne niskowymiarowych organicznych struktur i organicznych struktur z kropkami kwantowymiDziałalność statutowa
dr hab. Fisz JacekPolaryzacyjna spektroskopia fluorescencyjna cienkich warstw molekularnychDziałalność statutowa
dr hab. Bała WacławNanostruktury półprzewodnikowe i polimerowe: Fizyka, technologia i zastosowanie.Działalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
mgr Rożnowska AnnaPolaryzacja fluorescencji w uporządkowanych foliach polimerowychBadania własne
dr Łukasiak ZbigniewBadania absorpcji dwu fotonowej w strukturach organicznych (SHG) związków AIIBVI, badania wzrostu warstw AIIBVI otrzymywanych metodą epitaksji z użyciem wiązki laserowej (PLD) oraz badanie kinetyki luminescencji i elektroluminescencji struktur polimerówBadania własne
brak
2005
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Bała WacławBadanie struktur nieorganicznych i organicznych pod kątem wykorzystania w optoelektronice i sensorach gazówDziałalność statutowa
dr hab. Fisz JacekSpektroskopia fluorescencyjna w polimerachDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fisz JacekDepolaryzacja fluorescencji w membranachBadania własne
dr hab. Bała WacławBadania rozkładu domieszek z głębokimi poziomami w heterostrukturach oraz strukturach wielowarstwowychBadania własne
dr Łukasiak ZbigniewFotoelektryczne badania ruchliwości nośników i admitancji cienkich warstw związków kompleksowych na podłożach szklanych, ITO i krzemu porowatego.Granty UMK
440-F