Department of Semiconductor and Carbon Physics / Research

2021
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
2020
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
2019
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwości termicznych supersieci AlAs/GaAs przy użyciu bezkontaktowej i nieniszczącej radiometrii w podczerwieni. Opracowanie nowej metodologii charakteryzacji termicznej supersieci
(Sonata 10)
Grant NCN
4126-F
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
2018
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Chruścińska AlicjaBadania luminescencji stymulowanej luminoforów pod kątem zastosowania w dozymetrii.Działalność statutowa
191
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowychDziałalność statutowa
111
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
dr hab. Chruścińska AlicjaWsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.
(RPKP.01.03.01-04-0055/16 - Poddziałanie 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przeznaczonego na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademi)
Inny
RPKP.01.03.01-04-0055/16
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwości termicznych supersieci AlAs/GaAs przy użyciu bezkontaktowej i nieniszczącej radiometrii w podczerwieni. Opracowanie nowej metodologii charakteryzacji termicznej supersieci
(Sonata 10)
Grant NCN
4126-F
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
mgr Sędzicki PrzemysławLuminescencja domieszkowanych kryształów II-VI - redukcja artefaktów optycznych w widmie wzbudzenia i emisjiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1041-F
mgr inż. Rerek TomaszOptymalizacja procesu otrzymywania stopów Au-Sn oraz ich związków międzymetalicznych na podłożu dielektrycznym SiO2 wytwarzanych metodą termicznego osadzania z fazy gazowejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1048-F
2017
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Chruścińska AlicjaBadania luminescencji stymulowanej luminoforów pod kątem zastosowania w dozymetrii.Działalność statutowa
191
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowychDziałalność statutowa
111
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
dr hab. Chruścińska AlicjaWsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.
(RPKP.01.03.01-04-0055/16 - Poddziałanie 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przeznaczonego na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademi)
Inny
RPKP.01.03.01-04-0055/16
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwości termicznych supersieci AlAs/GaAs przy użyciu bezkontaktowej i nieniszczącej radiometrii w podczerwieni. Opracowanie nowej metodologii charakteryzacji termicznej supersieci
(Sonata 10)
Grant NCN
4126-F
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
2016
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowychDziałalność statutowa
111
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwości termicznych supersieci AlAs/GaAs przy użyciu bezkontaktowej i nieniszczącej radiometrii w podczerwieni. Opracowanie nowej metodologii charakteryzacji termicznej supersieci
(Sonata 10)
Grant NCN
4126-F
dr inż. Kijek NataliaPodstawowe badania zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) w celu określenia granic słuszności założenia datowania luminescencyjnego o równoważności naturalnej i laboratoryjnej krzywej wzrostu
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4033-F
2015
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowych. Działalność statutowa
111
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. inż. Strzałkowski KarolCharakterystyka parametrów termicznych i elektrycznych materiałów półprzewodnikowych z grupy II-VI z wykorzystaniem detekcji w podczerwieniDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1902-F
dr hab. Zakrzewski JacekNieliniowa optoakustyka defektów i kontaktów
(Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej)
Dwustronna umowa rządowa
111 Polonium JZ
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
dr inż. Kijek NataliaPodstawowe badania zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) w celu określenia granic słuszności założenia datowania luminescencyjnego o równoważności naturalnej i laboratoryjnej krzywej wzrostu
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4033-F
2014
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i badanie własności fotooptycznych trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych związków półprzewodnikowych II VI.Działalność statutowa
111
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. inż. Strzałkowski KarolCharakterystyka parametrów termicznych i elektrycznych materiałów półprzewodnikowych z grupy II-VI z wykorzystaniem detekcji w podczerwieniDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1902-F
dr hab. Zakrzewski JacekNieliniowa optoakustyka defektów i kontaktów
(Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej)
Dwustronna umowa rządowa
111 Polonium JZ
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataWpływ domieszkowania kryształów półprzewodnikowych z grupy II-VI na wartość nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu
(grant UMK)
Inny
504-F
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr inż. Kijek NataliaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywności
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Inny
1765-F
dr inż. Kijek NataliaPodstawowe badania zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) w celu określenia granic słuszności założenia datowania luminescencyjnego o równoważności naturalnej i laboratoryjnej krzywej wzrostu
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4033-F
2013
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i badanie podstawowych własności fotooptycznych szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VIDziałalność statutowa
111
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwosci mieszanych kryształów półprzewodnikowych A2B6 w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1144-F
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataWpływ domieszkowania kryształów półprzewodnikowych z grupy II-VI na wartość nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu
(grant UMK)
Inny
504-F
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr inż. Kijek NataliaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywności
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Inny
1765-F
dr inż. Kijek NataliaWpływ zależności OSL od temperatury na wyniki datowania luminescencyjnego
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Inny
1137-F
2012
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Chruścińska AlicjaEfekty temperaturowe w pomiarach optycznie stymulowanej luminescencji (OSL)Działalność statutowa
110
dr Patyk JaromirNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności fotooptyczne własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II VI i cienkich warstw. Działalność statutowa
111
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. inż. Strzałkowski KarolOtrzymywanie i badanie własności półmagnetycznych związków półprzewodnikowych II-VI na bazie ZnSe z Be, jako składnikami.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
413-F
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwosci mieszanych kryształów półprzewodnikowych A2B6 w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1144-F
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr inż. Kijek NataliaWpływ zależności OSL od temperatury na wyniki datowania luminescencyjnego
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Inny
1137-F
2011
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Chruścińska AlicjaEfekty temperaturowe w pomiarach optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) Działalność statutowa
110
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI z berylem i tellurem jako składnikami Działalność statutowa
111
dr Patyk JaromirNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. inż. Strzałkowski KarolOtrzymywanie i badanie własności półmagnetycznych związków półprzewodnikowych II-VI na bazie ZnSe z Be, jako składnikami.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
413-F
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
2010
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Patyk JaromirNanostruktury krystaliczne węgla
(104)
Działalność statutowa
104
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI z siarką i tellurem jako składnikami - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
111
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie dozymetrii luminescencyjnej w datowaniu Działalność statutowa
110
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataNieliniowe własności optyczne i fototermiczne związków półprzewodnikowych II‑VI - kontynuacja tematuBadania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaBadanie natężenia składowych OSL w kwarcu w zależności od temperatury pomiaru w zastosowaniu do datowania osadów geologicznychGranty UMK
356-IZMD
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBadanie liniowych i nieliniowych własności optycznych perylenu i jego pochodnychGranty UMK
384-F
dr hab. Szroeder PawełNanorurki węglowe jako elektrody w roztworach elektrolitów - badanie procesów przenoszenia ładunku na granicy fazGranty UMK
388-F
dr Przegiętka KrzysztofWyznaczanie mocy dawek na podstawie pomiarów widm promieniowania gamma dla potrzeb datowania bezwzględnego - kontynuacja tematuBadania własne
Badania Własne
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
2009
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II VI z magnezem i berylem - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
dr hab. Chruścińska AlicjaWartości dawki równoważnej wyznaczane za pomocą metody OSL i TL w datowaniu zabytkowej cegły - pomiary porównawcze – kontynuacja tematuDziałalność statutowa
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węgla – kontynuacja tematu.Działalność statutowa
104
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekSpektroskopia fotoakustyczna i nieliniowe własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI- kontynuacja tematuBadania własne
dr Szatkowski JanuszStruktura warstw węglowych odkładanych z płynów
(Grant rektorski 502F)
Grant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Firszt FranciszekGrowth and characterization of II-VI wide band gap mixed crystals
(National Taiwan University of Science and Technology NTUST- NCU Joint Research Project No RP07-02)
Inny
NTUST-NCU
dr Przegiętka KrzysztofWyznaczanie mocy dawek na podstawie pomiarów widm promieniowania gamma dla potrzeb datowania bezwzględnego- kontynuacja tematuBadania własne
Badania Własne
dr Przegiętka KrzysztofWpływ efektów termicznych na sygnał Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL) kwarcu wykorzystywany do datowania
(472-IZMD)
Granty UMK
472-IZMD
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr Palczewski PiotrSpektroskopia materiałów luminescencyjnych
(Stypendium dla doktorantów - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
2008
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II‑VI z chromem i manganem - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania naturalnej luminescencji minerałów - kontynuacja tematu.Działalność statutowa
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węgla – kontynuacja tematu.Działalność statutowa
N
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Zakrzewski JacekBadanie własności fotoakustycznych, fototemicznych i nieliniowych własności optycznych związków półprzewodnikowych II‑VI - kontynuacja tematuBadania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaWpływ szerokości pasma stymulującego na kształt zaniku OSL - temat nowy.Badania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie dozymetrii luminescencyjnej do wyznaczania dawki rocznej w datowaniu zabytków.Granty UMK
dr hab. Zakrzewski JacekOtrzymywanie i własności fototermiczne trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych szerokopasmowych związków II VIGranty UMK
dr Szatkowski JanuszStruktura warstw węglowych odkładanych z płynówGrant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Firszt FranciszekGrowth and characterization of II-VI wide band gap mixed crystals
(National Taiwan University of Science and Technology NTUST- NCU Joint Research Project No RP07-02)
Inny
NTUST-NCU
dr hab. Szroeder PawełMatryce nanorurek węglowych jako podstawowy element nowych układów elektronicznychGranty UMK
431-F
dr hab. Szroeder PawełWarstwy diamentopodobne i amorficzne węgla - kontynuacja tematuBadania własne
N
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
2007
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania naturalnej luminescencji minerałówDziałalność statutowa
dr Patyk JaromirNanostruktury krystaliczne węgla
(104)
Działalność statutowa
104
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekPomiary fotoakustyczne i widm wzbudzenia roztworów stałych szerokopasmowych związków II-VI z Mg i Cd jako składnikami.Badania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaKonsekwencje założenia niezależności pułapek w przypadku złożonych sygnałów OSL – temat nowyBadania własne
dr hab. Zakrzewski JacekOtrzymywanie i własności fototermiczne trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych szerokopasmowych związków II VIGranty UMK
dr hab. Chruścińska AlicjaDatowanie metodą luminescencyjną fragmentów murów Zamku Krzyżackiego w MalborkuGranty UMK
dr Szatkowski JanuszOtrzymywanie cienkich warstw DLC z roztworów.Granty UMK
361-F
prof. dr hab. Firszt FranciszekTechnologia otrzymywania i własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VI z berylem magnezem i manganem jako składnikami
(Grant KBN 1 PO3B 092 27 (630-F))
Grant KBN
630-F
prof. dr hab. Firszt FranciszekGrowth and characterization of II-VI wide band gap mixed crystals
(National Taiwan University of Science and Technology NTUST- NCU Joint Research Project No RP07-02)
Inny
NTUST-NCU
dr Patyk JaromirWłasności elektryczne fullerytów i anizotropowych struktur węglowychBadania własne
NN
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataOtrzymywanie i badanie własności optycznych kryształów mieszanych na bazie ZnSeGranty UMK
349-F
2006
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności fotooptyczne związków półprzewodnikowych II‑VI.Działalność statutowa
prof. dr hab. Rozpłoch FranciszekKorelacje czynnika rozszczepienia spektroskopowego „g” ze strukturą w nanorurkach węglowych i cienkich warstwach diamentowych (polikrystalicznych strukturach diamentu).Działalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania naturalnej luminescencji minerałów.Działalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekLuminescencja i fotoprzewodnictwo czteroskładnikowych roztworów stałych ZnMgCdSe.Badania własne
dr hab. Zakrzewski JacekBadanie własności fotoakustycznych i fototermicznych związków półprzewodnikowych II-VI.Badania własne
dr hab. Oczkowski Hubert L.Określanie dawek rocznych metodą spektrometrii gammaBadania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaSeparacja minerałów dla celów luminescencyjnego datowania zabytków architektonicznych”Badania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaBadania wpływu niejednorodności ziaren kwarcu na sygnał naturalnej stymulowanej luminescencji w próbach osadów geologicznych.Granty UMK
dr Patyk JaromirBadanie defektów w materiałach węglowych o strukturze grafitu metodami spektroskopii EPR i spektroskopii Ramana
(382-F)
Granty UMK
382-F
prof. dr hab. Firszt FranciszekTechnologia otrzymywania i własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VI z berylem magnezem i manganem jako składnikami
(Grant KBN 1 PO3B 092 27 (630-F))
Grant KBN
630-F
dr hab. Szroeder PawełPoszukiwanie nowych metod doświadczalnych otrzymywania nanorurek węglowych.Badania własne
N
2005
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekWłasności fotooptyczne i fototermiczne roztworów stałych Zn1-xBexTe, Cd1-xMnxTe,Zn1Działalność statutowa
prof. dr hab. Rozpłoch FranciszekOtrzymywanie i badanie własności elektrycznych i struktury warstw diamentowychDziałalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Stymulowana luminescencja minerałów w zastosowaniu do datowaniaDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i badanie własności optycznych, termicznych i luminescencyjnych czteroskładnikowych kryształów Cd1-x-yBexZnySeBadania własne
prof. dr hab. Rozpłoch FranciszekOtrzymywanie i badanie nanostruktur węglowychBadania własne
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania radiometryczne metodami gamma spektrometriiBadania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie luminescencyjnych badań osadów geologicznych do datowania gleb kopalnychGranty UMK
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie wysokociśnieniową metodą Bridgmana i badanie własności fotoelektrycznych mieszanych kryształów II-VIGranty UMK
prof. dr hab. Firszt FranciszekTechnologia otrzymywania i własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VI z berylem magnezem i manganem jako składnikami
(Grant KBN 1 PO3B 092 27 (630-F))
Grant KBN
630-F
dr hab. Szroeder PawełStymulowana termicznie emisja światła z warstw grafenowych,Granty UMK
446-F
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBadanie liniowych i nieliniowych własności optycznych związków metaloftalocyjaninGranty UMK
432-F
dr Przegiętka KrzysztofOptyczne wygaszanie TL kwarcu – model kinetyki procesu a wyniki eksperymentu
(445-F)
Granty UMK
445-F
2004
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Firszt FranciszekTechnologia otrzymywania i własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VI z berylem magnezem i manganem jako składnikami
(Grant KBN 1 PO3B 092 27 (630-F))
Grant KBN
630-F
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataLiniowe efekty optyczne w cienkich warstwach Zn1-xMgxSe otrzymywanych metodą LPDGranty UMK
438-F