Department of Atomic, Molecular and Optical Physics / Research

2021
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Lisak DanielEfekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4112-F
dr hab. Zawada MichałA next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/29/17
dr hab. Zawada MichałBadanie magicznych i zero-magicznych długości fali w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu
(Opus 13)
Grant NCN
4254-F
2020
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Lisak DanielEfekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4112-F
dr Masłowski PiotrBadanie kształtów linii z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni
(OPUS 12)
Grant NCN
4201-F
dr Kolenderski PiotrApplications of single-photon technologies
(First Team)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/10/17
dr hab. Zawada MichałA next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/29/17
dr hab. Zawada MichałBadanie magicznych i zero-magicznych długości fali w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu
(Opus 13)
Grant NCN
4254-F
mgr Sędziak KarolinaInformacja kwantowa w dziedzinie czasu
(Preludium 12)
Grant NCN
4224-F
2019
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Lisak DanielJednowymiarowa spektroskopia częstotliwościowa
(Opus 9)
Grant NCN
4098-F
dr hab. Lisak DanielEfekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4112-F
dr Masłowski PiotrBadanie kształtów linii z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni
(OPUS 12)
Grant NCN
4201-F
dr hab. Zawada MichałOptical clocks with 1e-18 uncertainty
(EMPIR H2020)
Grant europejski
DMPB (OC18)
dr hab. Zawada MichałZegary optyczne o niepewności 10E-18
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
266-F
dr Wójtewicz SzymonOptyczna metrologia molekularnego wodoru
(Mobilność Plus V)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
n
dr Kolenderski PiotrApplications of single-photon technologies
(First Team)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/10/17
dr hab. Zawada MichałA next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/29/17
dr hab. Zawada MichałBadanie magicznych i zero-magicznych długości fali w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu
(Opus 13)
Grant NCN
4254-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzDokładne i precyzyjne obliczenia kształtów linii widmowych tlenku węgla zaburzonego argonem oraz ich weryfikacja metodą niwelacji wpływu funkcji aparaturowej
(Preludium 11)
Grant NCN
4154-F
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
mgr Sędziak KarolinaInformacja kwantowa w dziedzinie czasu
(Preludium 12)
Grant NCN
4224-F
2018
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektronów i fotonów z atomami i jonamiDziałalność statutowa
106
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Szerokopasmowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych.Działalność statutowa
188
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Lisak DanielJednowymiarowa spektroskopia częstotliwościowa
(Opus 9)
Grant NCN
4098-F
dr hab. Lisak DanielEfekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4112-F
dr Masłowski PiotrBadanie kształtów linii z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni
(OPUS 12)
Grant NCN
4201-F
dr inż. Borkowski MateuszKontrola oddziaływań międzyatomowych za pomocą rezonansów Feshbacha przy ultrawąskich przejściach optycznych
(Preludium 7)
Grant NCN
4051-F
dr hab. Zawada MichałOptical clocks with 1e-18 uncertainty
(EMPIR H2020)
Grant europejski
DMPB (OC18)
dr hab. Zawada MichałZegary optyczne o niepewności 10E-18
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
266-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszJony molekularne w pułapkach
(Opus 7)
Grant NCN
4057-F
dr Wójtewicz SzymonOptyczna metrologia molekularnego wodoru
(Mobilność Plus V)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
n
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
dr Kolenderski PiotrApplications of single-photon technologies
(First Team)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/10/17
dr hab. Zawada MichałA next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/29/17
dr hab. Zawada MichałBadanie magicznych i zero-magicznych długości fali w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu
(Opus 13)
Grant NCN
4254-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzDokładne i precyzyjne obliczenia kształtów linii widmowych tlenku węgla zaburzonego argonem oraz ich weryfikacja metodą niwelacji wpływu funkcji aparaturowej
(Preludium 11)
Grant NCN
4154-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzOptyczne zderzenia tlenku węgla z argonem - przewidywania teoretyczne i szerokopasmowe pomiary optycznym grzebieniem częstotliwości
(Etiuda 5)
Grant NCN
3015-F
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
dr Cybulski HubertModelowanie kształtów linii widmowych słabo związanych kompleksów o znaczeniu atmosferycznym
(Opus 8)
Grant NCN
4072-F
mgr Sędziak KarolinaInformacja kwantowa w dziedzinie czasu
(Preludium 12)
Grant NCN
4224-F
mgr inż. Konefał MagdalenaAnaliza danych linii widmowej molekularnego wodoru zaburzonej helem zmierzonej w ultradokładnej spektroskopii CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2817-F
mgr inż. Konefał MagdalenaSpektroskopia molekularna techniką strat we wnęce: prezentacja wyników pomiarów linii widmowej molekularnego wodoru zaburzonego helem i widma metanu oraz optymalizacja stabilności osi częstotliwości w spektrometrze.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1038-F
2017
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Szerokopasmowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych.Działalność statutowa
188
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Lisak DanielJednowymiarowa spektroskopia częstotliwościowa
(Opus 9)
Grant NCN
4098-F
dr hab. Lisak DanielEfekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4112-F
dr Masłowski PiotrBadanie kształtów linii z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni
(OPUS 12)
Grant NCN
4201-F
dr Cygan AgataRozbudowa układu precyzyjnej kontroli częstotliwości promieniowania laserowego względem rezonansu wnęki optycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2705-F
dr Wójtewicz SzymonOptymalizacja stabilności wnęki optycznej do termometrii optycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2711-F
dr Kolenderski PiotrSystem czasowo-rozdzielczej detekcji pojedynczych fotonów w zakresie 500-2300 nm
(dotacja celowa)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr Kolenderski PiotrŹródła pojedynczych fotonów w technologiach kwantowych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
110-F
dr inż. Borkowski MateuszKontrola oddziaływań międzyatomowych za pomocą rezonansów Feshbacha przy ultrawąskich przejściach optycznych
(Preludium 7)
Grant NCN
4051-F
dr hab. Zawada MichałOptical clocks with 1e-18 uncertainty
(EMPIR H2020)
Grant europejski
DMPB (OC18)
dr hab. Zawada MichałZegary optyczne o niepewności 10E-18
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
266-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszJony molekularne w pułapkach
(Opus 7)
Grant NCN
4057-F
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
dr Cygan AgataSzerokopasmowy ultrastabilny wzorzec częstotliwości
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr Kolenderski PiotrApplications of single-photon technologies
(First Team)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/10/17
mgr inż. Zaborowski MikołajPomiary temperaturowych zależności położeń i kształtu linii deuteru
(Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich )
Inny
2538-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzRozpowszechnianie wyników badań nad spektroskopią we wnęce z bezpośrednim wykorzystaniem optycznego grzebienia częstotliwości i spektrometru VIPA oraz budowa dedykowanego magazynu danych do przechowywania wyników szerokopasmowych pomiarów spektroskopowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2403-F
mgr inż. Ablewski PiotrBadania oddziaływań neutralnych atomów z zewnętrznym otoczeniem z dokładnością na poziomie 10-18 – mechanizmy zderzeń pomiędzy atomami oraz badanie oddziaływań magnetycznych dipolowych (M1) i elektrycznych kwadrupolowych (E2) w atomach strontu i cząsteczkach Sr2
(2712-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2712-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzDokładne i precyzyjne obliczenia kształtów linii widmowych tlenku węgla zaburzonego argonem oraz ich weryfikacja metodą niwelacji wpływu funkcji aparaturowej
(Preludium 11)
Grant NCN
4154-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzOptyczne zderzenia tlenku węgla z argonem - przewidywania teoretyczne i szerokopasmowe pomiary optycznym grzebieniem częstotliwości
(Etiuda 5)
Grant NCN
3015-F
dr Bober MarcinPrecyzyjna spektroskopia optyczna z rozdzielczością na poziomie mikrohertzaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2810-F
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
dr Cybulski HubertModelowanie kształtów linii widmowych słabo związanych kompleksów o znaczeniu atmosferycznym
(Opus 8)
Grant NCN
4072-F
mgr inż. Słowiński MichałOptymalizacja stabilności osi częstotliwości w spektrometrze strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2812-F
mgr Sędziak KarolinaInformacja kwantowa w dziedzinie czasu
(Preludium 12)
Grant NCN
4224-F
mgr inż. Konefał MagdalenaAnaliza danych linii widmowej molekularnego wodoru zaburzonej helem zmierzonej w ultradokładnej spektroskopii CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2817-F
2016
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Szerokopasmowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych.Działalność statutowa
188
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne i teoretyczne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Masłowski PiotrGrzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej
(Sonata 3)
Grant NCN
950-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Lisak DanielJednowymiarowa spektroskopia częstotliwościowa
(Opus 9)
Grant NCN
4098-F
dr hab. Lisak DanielEfekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4112-F
dr Cygan AgataRozbudowa układu precyzyjnej kontroli częstotliwości promieniowania laserowego względem rezonansu wnęki optycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2705-F
dr Wójtewicz SzymonOptymalizacja stabilności wnęki optycznej do termometrii optycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2711-F
dr hab. Zawada MichałInfrastruktura informatyczna do synchronizacji czasu i częstotliwości pomiędzy Krajowym Laboratorium FAMO, Polskim Optycznym Zegarem Atomowym, Centrum Optyki Kwantowej, a Centrum Astronomii UMK
(dotacja celowa)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr Kolenderski PiotrSystem czasowo-rozdzielczej detekcji pojedynczych fotonów w zakresie 500-2300 nm
(dotacja celowa)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr Kolenderski PiotrŹródła pojedynczych fotonów w technologiach kwantowych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
110-F
dr inż. Borkowski MateuszKontrola oddziaływań międzyatomowych za pomocą rezonansów Feshbacha przy ultrawąskich przejściach optycznych
(Preludium 7)
Grant NCN
4051-F
dr hab. Zawada MichałOptical clocks with 1e-18 uncertainty
(EMPIR H2020)
Grant europejski
DMPB (OC18)
dr hab. Zawada MichałZegary optyczne o niepewności 10E-18
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
266-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszJony molekularne w pułapkach
(Opus 7)
Grant NCN
4057-F
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
dr Wcisło PiotrStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
mgr inż. Zaborowski MikołajPomiary temperaturowych zależności położeń i kształtu linii deuteru
(Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich )
Inny
2538-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzRozpowszechnianie wyników badań nad spektroskopią we wnęce z bezpośrednim wykorzystaniem optycznego grzebienia częstotliwości i spektrometru VIPA oraz budowa dedykowanego magazynu danych do przechowywania wyników szerokopasmowych pomiarów spektroskopowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2403-F
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
mgr Nagórny BartłomiejPrzekroje czynne na zderzenia oraz przesunięcia izotopowe ultrazimnych atomów rtęci
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4035-F
mgr inż. Ablewski PiotrBadania oddziaływań neutralnych atomów z zewnętrznym otoczeniem z dokładnością na poziomie 10-18 – mechanizmy zderzeń pomiędzy atomami oraz badanie oddziaływań magnetycznych dipolowych (M1) i elektrycznych kwadrupolowych (E2) w atomach strontu i cząsteczkach Sr2
(2712-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2712-F
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
dr Cybulski HubertModelowanie kształtów linii widmowych słabo związanych kompleksów o znaczeniu atmosferycznym
(Opus 8)
Grant NCN
4072-F
2015
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Szerokopasmowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych.Działalność statutowa
188
dr hab. Mrugała Felicja Teoretyczne badania dynamiki małych układów atomowo-molekularnych: widmo absorpcji w podczerwieni i predysocjacja wibracyjna kompleksów Li^{+}-H2 i Li^{+}-D2Działalność statutowa
183
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr Masłowski PiotrGrzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej
(Sonata 3)
Grant NCN
950-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr Masłowski PiotrSingle tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu techniką spektroskopii strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1896-F
dr Kolenderski PiotrŹródła pojedynczych fotonów w technologiach kwantowych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
110-F
dr inż. Borkowski MateuszKontrola oddziaływań międzyatomowych za pomocą rezonansów Feshbacha przy ultrawąskich przejściach optycznych
(Preludium 7)
Grant NCN
4051-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDS
(Preludium 3)
Grant NCN
953-F
dr Kolenderski PiotrSingle photon sources for quantum applications
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr inż. Kłosowski ŁukaszJony molekularne w pułapkach
(Opus 7)
Grant NCN
4057-F
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizowania i interpretowania ultraprecyzyjnych widm molekularnych i atomowych. Modelowanie kształtów rezonansów optycznych
(Fulbright Junior Advanced Research Award 2014-15, Visiting Student Researcher at Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA)
Inny
n
dr Wcisło PiotrScholarship to offset costs of attending the 62nd Pacific Conference on Spectroscopy and Dynamics, Jan. 29 – Feb. 1, 2015 at Asilomar Conference Center in Pacific Grove, California, USA
(Na konferecnji wygłoszę referat: "Anomalous broadening of H2 line perturbed by Ar: an intriguing problem unsolved for 25 years.")
Stypendia konferencyjne
n
dr Wcisło PiotrStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizy widm atomowych i molekularnych. Wpływ zderzeń atomów/molekuł na ich oddziaływanie ze światłem. (grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1895-F
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
mgr Nagórny BartłomiejPrzekroje czynne na zderzenia oraz przesunięcia izotopowe ultrazimnych atomów rtęci
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4035-F
dr Cybulski HubertModelowanie kształtów linii widmowych słabo związanych kompleksów o znaczeniu atmosferycznym
(Opus 8)
Grant NCN
4072-F
2014
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej układów atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
162
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobin: reakcje radiacyjnej asocjacji i przeniesienia ładunku w zderzeniach jonów He^{+} z drobinami D_{2}Działalność statutowa
183
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr Masłowski PiotrGrzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej
(Sonata 3)
Grant NCN
950-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr hab. Lisak DanielSpektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych
(Opus 1)
Grant NCN
777-F
dr Masłowski PiotrSingle tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu techniką spektroskopii strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1896-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDS
(Preludium 3)
Grant NCN
953-F
dr Kolenderski PiotrSingle photon sources for quantum applications
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
dr Wcisło PiotrRedukowanie błędów systematycznych w spektroskopowej metodzie wyznaczania stałej Boltzmanna – wdrożenie nowoczesnych modeli rezonansów optycznych do analizy niskociśnieniowych widm molekularnych
(1772-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1772-F
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizowania i interpretowania ultraprecyzyjnych widm molekularnych i atomowych. Modelowanie kształtów rezonansów optycznych
(Fulbright Junior Advanced Research Award 2014-15, Visiting Student Researcher at Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA)
Inny
n
dr Wcisło PiotrEuropean Physical Society support covering the registration fees and half the accomodation cost of the 46th Conference of European Group on Atomic Systems (EGAS), Lille, France.
(Na konferecnji wygłosiłem referat: "Three different approaches to cavity-enhanced spectroscopy")
Stypendia konferencyjne
n
dr Wcisło Piotr Perturbacyjna metoda rozwiązywania równania transportu/relaksacji dla rozkładu prędkości koherencji optycznych- zastosowanie w analizie widm z ultra precyzyjnej spektroskopii molekularnej
(1629-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1629-F
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
mgr Nagórny BartłomiejPrzekroje czynne na zderzenia oraz przesunięcia izotopowe ultrazimnych atomów rtęci
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4035-F
2013
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej układów atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
162
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobin: radiacyjne przeniesienie ładunku w zderzeniach jonów He+ z drobinami D2Działalność statutowa
183
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Masłowski PiotrOptymalizacja grzebienia częstości optycznych dla absolutnych pomiarów światła lasera próbkującego w laserze CRDS
(grant Rektora UMK)
Inny
505-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(promotorski)
Grant NCN
739-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr Masłowski PiotrGrzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej
(Sonata 3)
Grant NCN
950-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr hab. Lisak DanielSpektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych
(Opus 1)
Grant NCN
777-F
dr Masłowski PiotrSingle tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Zawada MichałCryogenically shielded strontium optical lattice clock
(Program POLONIUM)
Inny
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1153-F
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDS
(Preludium 3)
Grant NCN
953-F
dr Kolenderski PiotrEksperymentalne implementacje protokołów kwantowego przetwarzania informacji
(Mobilność Plus 1)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Kolenderski PiotrSingle photon sources for quantum applications
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Wcisło PiotrRedukowanie błędów systematycznych w spektroskopowej metodzie wyznaczania stałej Boltzmanna – wdrożenie nowoczesnych modeli rezonansów optycznych do analizy niskociśnieniowych widm molekularnych
(1772-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1772-F
dr Wcisło Piotr Perturbacyjna metoda rozwiązywania równania transportu/relaksacji dla rozkładu prędkości koherencji optycznych- zastosowanie w analizie widm z ultra precyzyjnej spektroskopii molekularnej
(1629-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1629-F
2012
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia wysokiej zdolności układów atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
162
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych układów atomowo-molekularnych: reakcja radiacyjnej asocjacji w mieszaninach drobin wodoru z kationami lituDziałalność statutowa
183
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
dr Masłowski PiotrOptymalizacja grzebienia częstości optycznych dla absolutnych pomiarów światła lasera próbkującego w laserze CRDS
(grant Rektora UMK)
Inny
505-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(promotorski)
Grant NCN
739-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr hab. Lisak DanielSpektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych
(Opus 1)
Grant NCN
777-F
dr Masłowski PiotrSingle tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr inż. Borkowski MateuszModelowanie heteronuklearnych optycznych rezonansów Feshbacha w zderzeniach atomów strontu i iterbuDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
396-F
dr hab. Zawada MichałCryogenically shielded strontium optical lattice clock
(Program POLONIUM)
Inny
dr Wójtewicz SzymonSpektroskopowe badania widm molekularnych tlenu metodą CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
149-F
dr Wójtewicz SzymonUltra-precyzyjne pomiary częstości przejść molekularnych z wykorzystaniem optycznego grzebienia częstościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
420-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1153-F
dr Cygan AgataStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Kolenderski PiotrEksperymentalne implementacje protokołów kwantowego przetwarzania informacji
(Mobilność Plus 1)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Wcisło PiotrAdvanced techniques for spectroscopic data analysis
(Indywidualne stypendium SPIE )
Inny
n
2011
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanSpektroskopia wysokiej zdolności układów atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
162
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atom.Działalność statutowa
106
dr hab. Mrugała FelicjaRozwój metod obliczeniowych do badań zderzeń atomowo-molekularnych.Działalność statutowa
107
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(promotorski)
Grant NCN
739-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr hab. Lisak DanielSpektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych
(Opus 1)
Grant NCN
777-F
dr Masłowski PiotrRozwijanie metody CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) i jej zastosowanie w fizyce atomowej i molekularnej oraz metrologii
(Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania zderzeń elektron-atom
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
404-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
993-F
dr inż. Borkowski MateuszModelowanie heteronuklearnych optycznych rezonansów Feshbacha w zderzeniach atomów strontu i iterbuDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
396-F
dr Wójtewicz SzymonSpektroskopowe badania widm molekularnych tlenu metodą CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
149-F
dr Wójtewicz SzymonUltra-precyzyjne pomiary częstości przejść molekularnych z wykorzystaniem optycznego grzebienia częstościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
420-F
dr Cygan AgataStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Wójtewicz SzymonStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Kolenderski PiotrEksperymentalne implementacje protokołów kwantowego przetwarzania informacji
(Mobilność Plus 1)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Wcisło PiotrAdvanced techniques for spectroscopic data analysis
(Indywidualne stypendium SPIE )
Inny
n
2010
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Ciuryło RomanSpektroskopia wysokiej zdolności układów atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
162
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
dr hab. Mrugała FelicjaRozwój metod obliczeniowych do badań zderzeń atomowo-molekularnychDziałalność statutowa
107
dr hab. Banaszek KonradObserwacja interferencji wielofotonowej przy użyciu parametrycznego podziału częstościDziałalność statutowa
158
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Domysławska JolantaBadania oddziaływań międzyatomowych w układach Cd - gazy szlachetneBadania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Analiza kształtu molekularnych linii widmowychGranty UMK
389-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr Piwiński MariuszKoincydencyjne badania procesów zderzeń elektron – atom cynkuGranty UMK
387-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania ultrasłabych widm molekularnych metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Grant Rektora UMK
503-F
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
dr Masłowski PiotrRozwijanie metody CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) i jej zastosowanie w fizyce atomowej i molekularnej oraz metrologii
(Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Cygan AgataBudowa laserowego spektrometru absorpcyjnego CRDS (Cavity Ring-Down Spectrometer) ze stabilizacją częstości lasera próbkującego metodą Pound-Drever-Hall oraz jego zastosowanie do precyzyjnych pomiarów linii widmowych pasma B tlenu zaburzonego gazami atmosferycznymi
(Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
993-F
2009
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie zderzeń optycznych w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobinDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Dziczek DariuszSpójne oddziaływania atomów rubidu z dwoma i trzema polami laserowymi.Badania własne
dr hab. Orlikowski TadeuszMetody numerycznego rozwiązywania równania Schrodingera dla daleko zasięgowych potencjałów (kontynuacja)Badania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie efektów temperaturowych w widmie neonu i argonu.Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławObrazowanie kondensatu Bosego-Einsteina atomów 87Rb w dowolnym stanie multipletów F=1,2Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania ultrasłabych widm molekularnych metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Grant Rektora UMK
503-F
dr hab. Lisak DanielPrecyzyjna spektroskopia widm H2O w rejonie 1.39 um metodą CRDSGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
dr Masłowski PiotrRozwijanie metody CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) i jej zastosowanie w fizyce atomowej i molekularnej oraz metrologii
(Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron – atom.Granty UMK
372-F
dr Urbanowicz AdamBadanie efektów temperaturowych w widmie neonu i argonu
(stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Bielska KatarzynaBadania linii absorpcyjnych pasma B tlenu zaburzonych przez gazy atmosferyczne
(stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
mgr Sajna CyprianGlobalna wielowymiarowa analiza widm molekularnych występujących w atmosferze ziemskiej
(stypendum ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataBudowa ultraczułego spektrometru absorpcyjnego FS-CRDS (Frequency Stabilized Cavity Ring-Down Spectrometer) ze stabilizacją częstotliowści
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
2008
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych i międzycząsteczkowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobinDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
dr hab. Banaszek KonradPomiar zdarzeń wielofotonowych w parametrycznym podziale częstościDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu do wykrywania nowotworów - kontynuacjaBadania własne
dr hab. Banaszek KonradInterferometria kwantowa w obecności stratBadania własne
dr hab. Orlikowski TadeuszMetody numerycznego rozwiązywania równania Schrodingera dla daleko zasięgowych potencjałówBadania własne
prof. dr hab. Bielski AndrzejŚlady Witelona w "Nowym Swiecie"Badania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Optymalizacja detekcji sygnałów fluorescencji zimnych atomów rubiduBadania własne
prof. dr hab. Ciuryło RomanOptyczne rezonanse Feshabacha w YbBadania własne
dr hab. Domysławska JolantaOptymalizacja układu do badania kształtów linii zimnych atomów rubiduGranty UMK
prof. dr hab. Bielski AndrzejWydanie książki Romana Dąbka "Rozprzestrzenianie się dzieł Kopernika w nowej Hiszpanii i Meksyku (od XVII do XX wieku)"Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr Piwiński MariuszBudowa układu diagnostyki wiązki elektronowej oraz optymalizacji źródła zlokalizowanego pola magnetycznegoGranty UMK
429-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania ultrasłabych widm molekularnych metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Grant Rektora UMK
503-F
dr hab. Lisak DanielBudowa układu aktywnej stabilizacji i przestrajania wnęki optycznejGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławDofinansowanie realizacji inwestycji: zestaw urządzeń laserowych, zestaw urządzeń elektronicznych, zestaw urządzeń do detekcji promieniowania elektromagnetycznego, zestaw urządzeń do diagnostyki promieniowania laserowego, ...
(dotacja celowa MNiSW na zakup aparatury badawczej)
Granty MNiSW
n
prof. dr hab. Bielski AndrzejWpływ efektów optyczno-zderzeniowych na kształt linii widmowych.Granty MNiSW
n
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
dr Wasilewski WojciechDiagnostyka homodynowa wielomodowych kwantowych stanów światłaGranty MNiSW
751F
2007
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych i międzycząsteczkowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławBadania zderzeń elektron - atom oraz stanów splątanych fotonówDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania rezonansów wibracyjno-rotacyjnych w małych cząsteczkachDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Banaszek KonradOchrona qubitu optycznego przed tłumieniem amplitudowymBadania własne
dr hab. Mrugała FelicjaBadania kształtu linii widmowych atomów i cząsteczekBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu dowykrywania nowotworówBadania własne
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej w układach atomowychBadania własne
dr hab. Domysławska JolantaBadanie szerokości składowych nadsubtelnych izotopu kadmu 113Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoherentne oddziaływanie atomów ze światłemGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr Piwiński MariuszBudowa wysokorozdzielczego układu do badania widm energii elektronówGranty UMK
360-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
dr hab. Lisak DanielBadanie stabilności mechanicznej, termicznej i ciśnieniowej precyzyjnych uchwytów próżniowych do wnęki rezonansowej jednomodowego spektrometru „cavity ring-down” ze stabilizacją częstościGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
dr hab. Banaszek KonradSystemy Łączności Kwantowej
(grant European Office of Aerospace Research and Development of the United States Air Force)
Inny
EOARD
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
dr Wasilewski WojciechDiagnostyka homodynowa wielomodowych kwantowych stanów światłaGranty MNiSW
751F
2006
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania rezonansów wibracyjno-rotacyjnych w małych układach molekularnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania nieelastycznych zderzeń elektron- atom w zakresie dużych kątów rozpraszaniaDziałalność statutowa
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Orlikowski TadeuszMetoda "obrotu zespolonego" w badaniach rezonansów wibracyjnychBadania własne
dr Dziczek DariuszBadania nad kontrolowaną propagacją impulsów świetlnych w ośrodkach o elektromagnetycznie kontrolowanej przezroczystościBadania własne
dr hab. Mrugała FelicjaMetoda "pochodnej logarytmicznej" dla obliczeń zderzeniowych w reprezentacji adiabatycznejBadania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania addytywności efektów zderzeniowychBadania własne
prof. dr hab. Ciuryło RomanBadania ultra zimnych zderzeń atomowych i optycznych rezonansów Feshbacha.Badania własne
dr hab. Domysławska JolantaBadanie asymetrii „line-mixing” w układach 113Cd-gaz szlachetnyBadania własne
dr hab. Banaszek KonradGeneracja par fotonów bez korelacji widmowychBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławBadania procesów zderzeniowych elektron-atom helu dla dużych kątów rozproszenia z wykorzystaniem metody lokalnego pola magnetycznego.Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Lisak DanielEfekty nasyceniowe w precyzyjnej spektroskopii strat we wnęce optycznejGranty UMK
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
dr Wasilewski WojciechDiagnostyka homodynowa wielomodowych kwantowych stanów światłaGranty MNiSW
751F
2005
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Szudy JózefSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie asymetrii "line-mixing" w układach 113Cd-gaz szlachetnyDziałalność statutowa
dr hab. Orlikowski TadeuszTeoretyczne badania zderzeń optycznychDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczny opis radiacyjnego przeniesienia ładunku w zderzeniach jonu He+ z drobiną H2Działalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym doświadczalne badania zderzeń elektron-atomDziałalność statutowa
dr hab. Bylicki FraniciszekOddziaływanie zimnej materii z promieniowaniem elektromagnetycznymDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Szudy JózefBadania wpływu efektu "glory" na rozkład natężeń zderzeniowo-rozszerzonej linii widmowejBadania własne
prof. dr hab. Bielski AndrzejHistoria badań ciepła właściwegoBadania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania kształtów linii zimnych atomówBadania własne
dr hab. Mrugała FelicjaAdaptacja metod numerycznych przybliżenia "silnego sprzężenia" do obliczeń kształtu linii widmowych w mieszaninach atomów i drobin dwuatomowychBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu dowykrywania nowotworówBadania własne
prof. dr hab. Ciuryło RomanBadania własności optycznych rezonansów Feshbacha podczas ultrazimnych zderzeń atomowych.Granty UMK
dr Dziczek DariuszEksperymentalne badania rezonansowego oddziaływania ośrodków atomowych z wieloma wzajemnie spójnymi polami laserowymiGranty UMK
dr hab. Domysławska JolantaBadanie asymetrii line-mixing linii 326.1 nm izotopu 113 Cd zaburzonej przez gazy szlachetne – kontynuacja.Granty UMK
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie addytywności efektów zderzeniowych wpływających na kształt linii widmowychGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Lisak DanielAnaliza kształtów linii widmowych cząsteczki C2H2 zaburzonej przez ksenonGranty UMK
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP