Department of the Education of Physics / Research

2018
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr hab. Fedus KamilBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fedus KamilRozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach - eksperyment i teoria
(Sonata 8)
Grant NCN
4074-F
2017
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr hab. Fedus KamilBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fedus KamilRozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach - eksperyment i teoria
(Sonata 8)
Grant NCN
4074-F
2016
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fedus KamilBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fedus KamilRozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach - eksperyment i teoria
(Sonata 8)
Grant NCN
4074-F
2015
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fedus KamilBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fedus KamilRozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach - eksperyment i teoria
(Sonata 8)
Grant NCN
4074-F
2014
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Fedus KamilBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
2013
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr Karbowski AndrzejBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMechanizmy rekombinacji promienistej jonów ziem rzadkich i metali przejściowych w nanoproszkach na matrycach tlenkowychInny
dr Rochowicz KrzysztofThe Chemical Cosmos
(EU COST Action CM0805)
Inny
2012
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Karbowski AndrzejBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMechanizmy rekombinacji promienistej jonów ziem rzadkich i metali przejściowych w nanoproszkach na matrycach tlenkowychInny
dr Rochowicz KrzysztofThe Chemical Cosmos
(EU COST Action CM0805)
Inny
2011
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr Rochowicz KrzysztofElementy astrofizyki w dydaktyce szkoły średniejDziałalność statutowa
166
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMechanizmy rekombinacji promienistej jonów ziem rzadkich i metali przejściowych w nanoproszkach na matrycach tlenkowychInny
dr Rochowicz KrzysztofThe Chemical Cosmos
(EU COST Action CM0805)
Inny
2010
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Rochowicz KrzysztofElemanty fizyki współczesnej w dydaktyceDziałalność statutowa
166
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Karbowski AndrzejBadania doświadczalne nanostrukturalnych materiałów ceramicznychBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMechanizmy rekombinacji promienistej jonów ziem rzadkich i metali przejściowych w nanoproszkach na matrycach tlenkowychInny
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadania oddziaływań elektronów i pozytonów w gazachBadania własne
dr Rochowicz KrzysztofThe Chemical Cosmos
(EU COST Action CM0805)
Inny
2009
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadania rozpraszania pozytonów w gazachBadania własne
dr Karbowski AndrzejBadania anihilacji pozytonów w ciele stalymBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzKonstrukcja wiązki powolnych pozytonówGranty UMK
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMOSEM,
(Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme)
Grant europejski
2008
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
dr Osiński GrzegorzNeurologiczne podstawy procesów poznawczychDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadania rozpraszania pozytonów w gazachBadania własne
dr Karbowski AndrzejBadania anihilacji pozytonów w ciele stalymBadania własne
dr Osiński GrzegorzBadanie parametrów kognitywnych istotnych w procesach nauczania fizyki w ujęciu neuronaukBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzKonstrukcja wiązki powolnych pozytonówGranty UMK
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMOSEM,
(Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme)
Grant europejski
2007
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzNowe urządzenia, oprogramowanie i metody oraz efektywność dydaktyczna zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji przyrodniczej (kontynuacja).Działalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Przegiętka KatarzynaRozwijanie metod kształcenia i dokształcania nauczycieli fizyki, w tym na odległość.Badania własne
dr Osiński GrzegorzElementy fizyki współczesnej w procesie dydaktycznymBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadanie efektu Dopplera dla linii anihilacyjnej pozytonów w półprzewodnikachGranty UMK
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzKonstrukcja wiązki powolnych pozytonówGranty UMK
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMOSEM,
(Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme)
Grant europejski
2006
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Turło JózefinaNowe urządzenia, oprogramowanie i propozycje dydaktyczne dotyczące zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji przyrodniczejDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Przegiętka KatarzynaRola i przebieg praktyki przedmiotowej w kształceniu przyszłych nauczycieli w Europie i PolsceBadania własne
mgr Dąbkowska ElżbietaInterdyscyplinarne projekty przyrodnicze sposobem motywacji do uczenia sięBadania własne
dr Turło JózefinaWykorzystanie zasobów interaktywnego muzeum dla podniesienia efektywności nauczania i uczenia sie fizykiBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
2005
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr Osiński GrzegorzOpracowanie koncepcji metodycznej wykorzystania narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu fizyki na poziomie szkoły średniejDziałalność statutowa
dr Turło JózefinaNowe urządzenia, oprogramowanie i propozycje dydaktyczne dotyczące zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji przyrodniczej (kontynuacja)Działalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Karbowski AndrzejMetodyczna koncepcja wykorzystania eksperymentów wspomaganych komputerowo w ramach projektu "Mini-laboratoria w szkołach" (kontynuacja)Badania własne
dr Przegiętka KatarzynaOpracowanie wyników ogólnopolskiego konkursu pt. "Fascynujący Świat Przyrody" i ich wykorzystanie dla podniesienia motywacji w edukacji przyrodniczej młodzieżyBadania własne
dr Turło JózefinaWykorzystanie zasobów interaktywnego muzeum dla podniesienia efektywności nauczania i uczenia się fizykiBadania własne