Department of Biophysics and Medical Physics / Research

2021
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Grulkowski IreneuszOcena nowych metod diagnostycznych do wczesnego wykrywania nieprzeźroczystości w przypadku zaćmy
(2017/26/M/NZ5/00849)
Grant NCN
4258-F
2020
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
dr hab. Szkulmowski MaciejFreezEYE Tracker – superszybki system stabilizacji obrazu w obrazowaniu biomedycznym
(Team-Tech)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/16/16
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
dr hab. Grulkowski IreneuszOcena nowych metod diagnostycznych do wczesnego wykrywania nieprzeźroczystości w przypadku zaćmy
(2017/26/M/NZ5/00849)
Grant NCN
4258-F
dr inż. Komar KatarzynaWidzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania
(Opus 12)
Grant NCN
4188-F
2019
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
dr hab. Szkulmowski MaciejFreezEYE Tracker – superszybki system stabilizacji obrazu w obrazowaniu biomedycznym
(Team-Tech)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/16/16
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
dr hab. Grulkowski IreneuszOcena nowych metod diagnostycznych do wczesnego wykrywania nieprzeźroczystości w przypadku zaćmy
(2017/26/M/NZ5/00849)
Grant NCN
4258-F
dr inż. Komar KatarzynaWidzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania
(Opus 12)
Grant NCN
4188-F
mgr inż. Pawlak KonradBadanie sił lateralnych działających na komórki bakteryjne i biofilm z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników fizykochemicznych
(Preludium 12)
Grant NCN
4211-F
2018
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym
(kształtowanie specjalności naukowej)
Działalność statutowa
124
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój metod optycznych do zastosowania w obrazowaniu komórek i tkanek Działalność statutowa
102
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
dr hab. Szkulmowski MaciejFreezEYE Tracker – superszybki system stabilizacji obrazu w obrazowaniu biomedycznym
(Team-Tech)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/16/16
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
dr hab. Grulkowski IreneuszUltraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących
(Sonata Bis 4)
Grant NCN
4068-F
dr hab. Grulkowski IreneuszOcena nowych metod diagnostycznych do wczesnego wykrywania nieprzeźroczystości w przypadku zaćmy
(2017/26/M/NZ5/00849)
Grant NCN
4258-F
dr inż. Komar KatarzynaWidzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania
(Opus 12)
Grant NCN
4188-F
dr inż. Morawiec SewerynPlasmo-electric nanobiosensors with highly uniform self-assembled silver nanoparticle arrays
(Polonez 1)
Grant NCN
4139-F
dr inż. Rydzewski JakubAlgorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej
(Preludium 10)
Grant NCN
4138-F
mgr inż. Pawlak KonradBadanie sił lateralnych działających na komórki bakteryjne i biofilm z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników fizykochemicznych
(Preludium 12)
Grant NCN
4211-F
2017
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym VDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój metod optycznych do zastosowania w obrazowaniu komórek i tkanek Działalność statutowa
102
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Mikulska-Rumińska KarolinaStructural Plasticity of Eukaryotic TriC/CCT Chaperonins Resolved by Cryo-EM
(Grant Anton przyznawany przez National Academy of Sciences (USA))
Inny
dr hab. Szkulmowski MaciejSpektroskopowa tomografia optyczna STdOCS
(IP2014 045973)
Granty MNiSW
111-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
dr hab. Szkulmowski MaciejFreezEYE Tracker – superszybki system stabilizacji obrazu w obrazowaniu biomedycznym
(Team-Tech)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/16/16
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
dr Tamborski SzymonGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego
(Grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2720-F
dr hab. Grulkowski IreneuszUltraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących
(Sonata Bis 4)
Grant NCN
4068-F
dr hab. Grulkowski IreneuszInterferometryczne obrazowanie całej gałki ocznej z wykorzystaniem aktywnych elementów optycznych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
108-F
dr inż. Komar KatarzynaWidzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania
(Opus 12)
Grant NCN
4188-F
mgr inż. Pawlak KonradWpływ czynników fizykochemicznych na stabilność mechaniczną DNADziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2532-F
dr inż. Morawiec SewerynPlasmo-electric nanobiosensors with highly uniform self-assembled silver nanoparticle arrays
(Polonez 1)
Grant NCN
4139-F
dr inż. Rydzewski JakubAlgorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej
(Preludium 10)
Grant NCN
4138-F
dr inż. Rydzewski JakubRekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka
(Etiuda 4)
Grant NCN
3013-H
mgr inż. Pawlak KonradBadanie sił lateralnych działających na komórki bakteryjne i biofilm z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników fizykochemicznych
(Preludium 12)
Grant NCN
4211-F
2016
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IVDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Mikulska-Rumińska KarolinaStructural Plasticity of Eukaryotic TriC/CCT Chaperonins Resolved by Cryo-EM
(Grant Anton przyznawany przez National Academy of Sciences (USA))
Inny
dr hab. Szkulmowski MaciejSpektroskopowa tomografia optyczna STdOCS
(IP2014 045973)
Granty MNiSW
111-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
dr Borycki DawidTraktografia z wykorzystaniem mikroskopii optycznej OCM
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Tamborski SzymonGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego
(Grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2720-F
dr hab. Grulkowski IreneuszUltraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących
(Sonata Bis 4)
Grant NCN
4068-F
dr hab. Grulkowski IreneuszInterferometryczne obrazowanie całej gałki ocznej z wykorzystaniem aktywnych elementów optycznych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
108-F
mgr inż. Pawlak KonradWpływ czynników fizykochemicznych na stabilność mechaniczną DNADziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2532-F
dr inż. Morawiec SewerynPlasmo-electric nanobiosensors with highly uniform self-assembled silver nanoparticle arrays
(Polonez 1)
Grant NCN
4139-F
dr inż. Rydzewski JakubAlgorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej
(Preludium 10)
Grant NCN
4138-F
dr inż. Rydzewski JakubRekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka
(Etiuda 4)
Grant NCN
3013-H
2015
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IIIDziałalność statutowa
124
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Szkulmowski MaciejSpektroskopowa tomografia optyczna STdOCS
(IP2014 045973)
Granty MNiSW
111-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych
(PBS1/A9/20/2013)
Grant NCBiR
962-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
dr hab. Grulkowski IreneuszOptyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
EFRR
dr Borycki DawidTraktografia z wykorzystaniem mikroskopii optycznej OCM
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr hab. Grulkowski IreneuszUltraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących
(Sonata Bis 4)
Grant NCN
4068-F
dr hab. Grulkowski IreneuszInterferometryczne obrazowanie całej gałki ocznej z wykorzystaniem aktywnych elementów optycznych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
108-F
dr inż. Jakubowski RafałGENIUS - GENetyka I Uwarunkowania Spektrum Autyzmu
(Krok w przyszłość)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Dąbrowski MarcinPomiary AFM własności mechanicznych błon komórkowych
(Na dobry początek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1899-F
mgr inż. Pawlak KonradBadanie wpływu czynników fizykochemicznych na stabilność mechaniczną białek
(Na dobry poczatek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2055-F
2014
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IIDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekułDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1609-F
dr Strzelecki JanuszBadanie wpływu topologii na właściwości mechaniczne DNADziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2058-F
dr hab. Szkulmowski MaciejStypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowcówProgram MNiSW (z wyłączeniem grantów)
389/2011
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych
(PBS1/A9/20/2013)
Grant NCBiR
962-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Bukowska DanutaZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1602-F
mgr inż. Szlag DanielZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1613-F
dr Bukowska DanutaBadanie wpływu niejednorodności optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(V edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr hab. Grulkowski IreneuszOptyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
EFRR
dr Borycki DawidTraktografia z wykorzystaniem mikroskopii optycznej OCM
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr inż. Jakubowski RafałIn silico studies of amyloidosis related proteins - a new data on nanomechanics of transthyretin variants and their complexes with newly developed drugsDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1623-F
mgr inż. Maliszewski KrzysztofNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior segments of the eyeDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1768-F
dr inż. Jakubowski RafałComputational Studies of TTR Related Amyloidosis: New Ligands Give Hope for a Cure
(CBSB14 Outstanding Young Researcher)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
dr inż. Jakubowski RafałTransthyretin Induced Amyloidosis Interactions, Mechanisms and Potent Drugs Design
(Biophysical Society International Travel Award)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
dr inż. Jakubowski RafałTowards Efficient Docking of Chemical Compounds into Protein Cavities
(IV EURO WG Conference on Operational Research in Computational Biology, Bioinformatics and Medicine travel grant)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
dr inż. Jakubowski RafałGENIUS - GENetyka I Uwarunkowania Spektrum Autyzmu
(Krok w przyszłość)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Dąbrowski MarcinPomiary AFM własności mechanicznych błon komórkowych
(Na dobry początek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1899-F
dr inż. Dąbrowski MarcinBadanie własności domeny IV napięciowo-zależnego kanału sodowego w obecności podjednostki beta z użyciem metod obliczeniowych
(Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich )
Inny
1762-F
mgr inż. Pawlak KonradBadanie wpływu czynników fizykochemicznych na stabilność mechaniczną białek
(Na dobry poczatek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2055-F
mgr inż. Pawlak KonradSzkolenie specjalistyczne z zakresu mikroskopii sił atomowych
(COST Action TD 1002)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
mgr inż. Pawlak KonradPrezentacja wyników pracy nad platformą do badań metodami spektroskopii siłowej AFM
(Belgian Biophysical Society travel fellowship)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
2013
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznymDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1142-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekułDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1609-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr hab. Szkulmowski MaciejStypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowcówProgram MNiSW (z wyłączeniem grantów)
389/2011
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
dr hab. Gorczyńska IwonaRozwój metod badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską
(Lider)
Grant NCBiR
851-F
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejBezinwazyjne obrazowanie mikrokapilar siatkówki człowieka przy użyciu spektralnej koherentnej tomografii optycznej (OCT)
(Voucher Badawczy)
Inny
121/13
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych
(PBS1/A9/20/2013)
Grant NCBiR
962-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
mgr inż. Szlag DanielDIAflow - Spectral and Time domain Optical Coherence Microscopy - bloodflow measurements for Diabetes
(Scientific Exchange Programme NMS-CH)
Inny
mgr inż. Pałucki BartoszOpracowanie modelu matematycznego opisującego modulację fazy sygnału interferometrycznego we krwi – ośrodku o niejednorodnym współczynniku załamaniaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1143-F
dr Borycki DawidPrzygotowanie dwóch podręczników do kursów komputerowych realizowanych na WFAiIS: ASP.NET MVC3 oraz Programowanie urządzeń mobilnych z Windows Phone 8 w ramach rozwoju kierunku informatyka stosowana na wydziale WFAiIS
(1134-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1134-F
dr inż. Sylwestrzak MarcinAnaliza danych Spektralnej Tomografii Optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych
(Krok w Przyszłość IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Rumiński Danielrozwój metod analizy danych OCT w celu uzyskania informacji o prędkości przepływu w naczyniach krwionośnych oka ludzkiegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
00
dr Rumiński DanielOpracowanie metody pomiaru prędkości w trzech wymiarach na podstawie informacji natężeniowej w tomografii optycznej OCTStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
1147F
dr inż. Sylwestrzak MarcinReal time 3D structural and Doppler OCT imaging on graphics processing units
(SPIE Travel Grant)
Stypendia konferencyjne
mgr Kaszewska EwaIntegracja mobilnego spektralnego tomografu optycznego (OCT) z systemem do analizy pierwiastkowej opartego o spektroskopię plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), w celu równoczesnej analizy struktury wewnętrznej oraz składu pierwiastkowego obiektów wielowarstwowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1136-F
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Pepłowski ŁukaszMolekularne mechanizmy rozpoznawania ligandów białkowych przez receptory na przykładach czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) i czynnika wzrostu naskórka (EGF). Część 2.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1145-f
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaBadania modelowych błon lipidowych za pomocą mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1135-F
dr Bukowska DanutaZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1602-F
mgr inż. Szlag DanielZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1613-F
dr Tamborski SzymonTworzenie trójwymiarowych map stężenia substancji absorbującej w ośrodkach rozpraszających metodą spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1152-F
dr Bukowska DanutaBadanie wpływu niejednorodności optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(V edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Jakubowski RafałFree energy path for enforced dissocitaion of synaptic complexDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1394-A
dr inż. Jakubowski RafałMolecular dynamics investigations of wild-type and V30M mutant transthretin tetramers stability
(9th European Biophysics Congress EBSA2013, Lizbona, Portugalia)
Stypendia konferencyjne
124
dr inż. Jakubowski RafałIn silico studies of amyloidosis related proteins - a new data on nanomechanics of transthyretin variants and their complexes with newly developed drugsDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1623-F
dr inż. Jakubowski RafałGenetic basis of neurodevelopmental disorders
(European Science Foundation, COST Framework)
Grant europejski
nie dotyczy
mgr inż. Maliszewski KrzysztofNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior segments of the eyeDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1768-F
dr inż. Kolenderska SylwiaWysokorozdzielcze mikroskoowe obrazowanie komórek i tkanek za pomocą szerokopasmowego światła pochodzącego z generacji drugiej harmonicznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1139-F
dr inż. Dąbrowski MarcinBadanie własności domeny IV napięciowo-zależnego kanału sodowego w obecności podjednostki beta z użyciem metod obliczeniowych
(Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich )
Inny
1762-F
2012
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IVDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
408-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1142-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaSteered MD (and AFM) study of neuronal protein neurexin Steered MD (and AFM) study of neuronal protein neurexin
(Stypendium wyjazdowe na 26th Molecular Modelling Workshop (Erlangen, Niemcy) finansowane przez MGMS-DS)
Stypendia konferencyjne
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanics of neuron al junction – stretching FNIII domains of human contactins
(8th EBSA European Biophysics Congress (Budapest, Hungary))
Stypendia konferencyjne
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr hab. Szkulmowski MaciejStypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowcówProgram MNiSW (z wyłączeniem grantów)
389/2011
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
dr hab. Gorczyńska IwonaRozwój metod badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską
(Lider)
Grant NCBiR
851-F
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr Pepłowski ŁukaszMolekularne mechanizmy rozpoznawania ligandów białkowych przez receprory na przykładach czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) i czynnika wzrostu naskórka (EGF) Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
410-F
dr Bukowska DanutaBadanie mikroprzepływów krwi w kapilarach o średnicy 50 – 200 µm za pomocą Spektralnej Tomografii OptycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
398-F
dr Bukowska DanutaBadanie wpływu niejednorodnosci optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z użyciem laserów strojonych
(Grant promotorski MNiSW N N202 482039)
Granty MNiSW
702-F
dr inż. Sylwestrzak MarcinSzybkie obrazowanie strukturalne i czynnościowe w Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
415-F
dr Karnowski KarolPomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz właściwości biomechanicznych rogówki z wykorzystaniem ultraszybkich laserów strojonychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
403-F
mgr Kaszewska EwaWykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS)
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Rumiński DanielOpracowanie metody analizy danych w tomografii OCT w celu uzyskania informacji o przepływach w naczyniach krwionośnychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
411-F
mgr inż. Szlag DanielDIAflow - Spectral and Time domain Optical Coherence Microscopy - bloodflow measurements for Diabetes
(Scientific Exchange Programme NMS-CH)
Inny
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaInteractions of DNA with charged surfaces (Oddziaływanie DNA z powierzchniami obdarzonymi ładunkiem)
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr inż. Pałucki BartoszOpracowanie modelu matematycznego opisującego modulację fazy sygnału interferometrycznego we krwi – ośrodku o niejednorodnym współczynniku załamaniaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1143-F
mgr inż. Pałucki BartoszOpracowanie modelu matematycznego opisującego modulację fazy sygnału interferometrycznego we krwi- ośrodku o niejednorodnym współczynniku załamaniaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
"Grant na dobry początek"
dr Borycki DawidPrzygotowanie dwóch podręczników do kursów komputerowych realizowanych na WFAiIS: ASP.NET MVC3 oraz Programowanie urządzeń mobilnych z Windows Phone 8 w ramach rozwoju kierunku informatyka stosowana na wydziale WFAiIS
(1134-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1134-F
dr Gogolińska AnnaInteractions of antibodies with selecting antigens – computer MD modeling
(Stypendium wyjazdowe na 6th Molecular Modelling Workshop)
Inny
dr inż. Sylwestrzak MarcinAnaliza danych Spektralnej Tomografii Optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych
(Krok w Przyszłość IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinAnaliza danych Spektralnej Tomografii Optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych
(Krok w Przyszłość IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Rumiński Danielrozwój metod analizy danych OCT w celu uzyskania informacji o prędkości przepływu w naczyniach krwionośnych oka ludzkiegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
00
dr Rumiński DanielOpracowanie metody pomiaru prędkości w trzech wymiarach na podstawie informacji natężeniowej w tomografii optycznej OCTStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
1147F
dr Borycki DawidEnhancement of superconductivity in superconducting magnetic alloys by external magnetic fieldStypendia konferencyjne
dr hab. Grulkowski IreneuszIn vivo optophysiology using high-speed, high resolution Spectral / Fourier domain OCT
(KOLUMB - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
Program Fundacji Nauki Polskiej
KOLUMB
mgr Kaszewska EwaIntegracja mobilnego spektralnego tomografu optycznego (OCT) z systemem do analizy pierwiastkowej opartego o spektroskopię plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), w celu równoczesnej analizy struktury wewnętrznej oraz składu pierwiastkowego obiektów wielowarstwowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1136-F
dr Pepłowski ŁukaszMolekularne mechanizmy rozpoznawania ligandów białkowych przez receptory na przykładach czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) i czynnika wzrostu naskórka (EGF). Część 2.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1145-f
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaBadania modelowych błon lipidowych za pomocą mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1135-F
dr Tamborski SzymonTworzenie trójwymiarowych map stężenia substancji absorbującej w ośrodkach rozpraszających metodą spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1152-F
dr inż. Jakubowski RafałFree energy path for enforced dissocitaion of synaptic complexDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1394-A
dr inż. Kolenderska SylwiaWysokorozdzielcze mikroskoowe obrazowanie komórek i tkanek za pomocą szerokopasmowego światła pochodzącego z generacji drugiej harmonicznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1139-F
2011
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IIIDziałalność statutowa
124
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
408-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanics of neuron al junction – stretching FNIII domains of human contactins
(8th EBSA European Biophysics Congress (Budapest, Hungary))
Stypendia konferencyjne
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(„Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja”)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr hab. Szkulmowski MaciejZastosowanie spektralno-czasowej tomografii optycznej OCT do analizy procesów dynamicznych w obrazowaniu in-vivo
(IUVENTUS plus)
Granty MNiSW
996-F
dr hab. Szkulmowski MaciejStypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowcówProgram MNiSW (z wyłączeniem grantów)
389/2011
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
dr hab. Gorczyńska IwonaRozwój metod badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską
(Lider)
Grant NCBiR
851-F
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
dr Gogolińska AnnaMolecular recognition at atomic level: interaction of autism related protein MCP-1 with an antibody
(8th EBSA European Biophysics Congress (Budapest, Hungary))
Stypendia konferencyjne
dr Pepłowski ŁukaszMolekularne mechanizmy rozpoznawania ligandów białkowych przez receprory na przykładach czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) i czynnika wzrostu naskórka (EGF) Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
410-F
dr Rumiński DanielBadanie przepływów dopplerowskich w oku ludzkim za pomoca optycznej tomografii koherentnej OCT z wykorzystaniem strojonego zródła swiatła z centralna długoscia fali 1040 nm - Krok w przyszłość IIIStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Bukowska DanutaBadanie fizycznych własnosci krwi za pomoca spektralnej tomografii optycznej z uzyciem swiatła czesciowo spójnego.
(Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Bukowska DanutaBadanie mikroprzepływów krwi w kapilarach o średnicy 50 – 200 µm za pomocą Spektralnej Tomografii OptycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
398-F
dr Bukowska DanutaObservation of Flow-Dependent Blood Optical Inhomogeneity Using Joint Spectral and Time Domain OCT
(OSA Student Chapter Travel Grant )
Stypendia konferencyjne
dr Bukowska DanutaBadanie wpływu niejednorodnosci optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Kaszewska EwaWykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS)
(Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z użyciem laserów strojonych
(Grant promotorski MNiSW N N202 482039)
Granty MNiSW
702-F
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych.
(Krok w przyszłość III edycja, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinSzybkie obrazowanie strukturalne i czynnościowe w Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
415-F
dr Karnowski KarolPomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz właściwości biomechanicznych rogówki z wykorzystaniem ultraszybkich laserów strojonychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
403-F
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z użyciem laserów strojonychStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Kaszewska EwaWykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS)
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Rumiński DanielOpracowanie metody analizy danych w tomografii OCT w celu uzyskania informacji o przepływach w naczyniach krwionośnychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
411-F
dr Tamborski SzymonProjekt i wykonanie peryferyjnego układu umożliwiającego wykorzystanie laserowego źródła generującego supercontinuum do obrazowania techniką OCT z wysoką rozdzielczościąDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
417-F
dr Stremplewski PatrycjuszAbsorpcja w stanie wzbudzonym w niskowymiarowych strukturach optycznych
(IUVENTUS PLUS, rozwój młodej kadry)
Granty MNiSW
995-F
mgr inż. Szlag DanielDIAflow - Spectral and Time domain Optical Coherence Microscopy - bloodflow measurements for Diabetes
(Scientific Exchange Programme NMS-CH)
Inny
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaInteractions of DNA with charged surfaces (Oddziaływanie DNA z powierzchniami obdarzonymi ładunkiem)
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr inż. Pałucki BartoszOpracowanie modelu matematycznego opisującego modulację fazy sygnału interferometrycznego we krwi- ośrodku o niejednorodnym współczynniku załamaniaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
"Grant na dobry początek"
dr inż. Sylwestrzak MarcinAnaliza danych Spektralnej Tomografii Optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych
(Krok w Przyszłość IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr hab. Grulkowski IreneuszIn vivo optophysiology using high-speed, high resolution Spectral / Fourier domain OCT
(KOLUMB - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
Program Fundacji Nauki Polskiej
KOLUMB
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2010
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IIDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejMożliwości diagnostyczne koherentnej tomografii optycznejBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderBadania innowacyjnych produktów z zakresu medycyny molekularnej i inzynierii tkankowej przy zastosowaniu metod AFM, spektroskopii optycznej i OCTBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania mechaniki białek zwiazanych z dystrofią mięśniową - utrofiny i dystrofinyBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływania cząsteczek DNA z wielowarstwami biopolimerowymi i błonami lipidowymiGranty UMK
381-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
dr Góra MichalinaZastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka
(Ventures/2008-1/1)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Ventures
dr Góra MichalinaFourierowska tomografia OCT z nieliniowym próbkowaniem sygnału prążków spektralnych - Krok w przyszłość III
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N1
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(„Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja”)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr hab. Szkulmowski MaciejZastosowanie spektralno-czasowej tomografii optycznej OCT do analizy procesów dynamicznych w obrazowaniu in-vivo
(IUVENTUS plus)
Granty MNiSW
996-F
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
dr hab. Gorczyńska IwonaRozwój metod badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską
(Lider)
Grant NCBiR
851-F
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
mgr inż. Szlag DanielOpracowanie metody mikroskopii OCT - Krok w przyszłość III
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Bukowska DanutaBadanie absorpcji (współczynnika ekstynkcji zależnego od częstości optycznej) w funkcji głębokości badanego obiektu - Krok w przyszłość III
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Borycki DawidNadprzewodnik BCS zaburzony zredukowanym oddziaływaniem s-d z domieszkami magnetycznymi
(Stypendium dla doktorantów - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
1
dr Rumiński DanielBadanie przepływów dopplerowskich w oku ludzkim za pomoca optycznej tomografii koherentnej OCT z wykorzystaniem strojonego zródła swiatła z centralna długoscia fali 1040 nm - Krok w przyszłość IIIStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Bukowska DanutaBadanie fizycznych własnosci krwi za pomoca spektralnej tomografii optycznej z uzyciem swiatła czesciowo spójnego.
(Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Kaszewska EwaWykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS)
(Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z użyciem laserów strojonych
(Grant promotorski MNiSW N N202 482039)
Granty MNiSW
702-F
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych.
(Krok w przyszłość III edycja, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych - Krok w przyszłość III
(Krok w Przyszłość III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr hab. Grulkowski IreneuszIn vivo optophysiology using high-speed, high resolution Spectral / Fourier domain OCT
(KOLUMB - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
Program Fundacji Nauki Polskiej
KOLUMB
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\\\\\\\\\\\\\\\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2009
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymiDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejSegmentacja naczyń krwionośnych siatkówki oka ludzkiego za pomocą trójwymiarowego obrazowania spektralnej tomografii optycznej OCTBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie sprężystości pojedynczych cząsteczek białek włóknistychBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie tomografii optycznej OCT do monitorowania zabiegów konserwatorskich bezpośrednio podczas ich stosowaniaBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynieBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
dr Góra MichalinaZastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka
(Ventures/2008-1/1)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Ventures
dr Góra MichalinaFourierowska tomografia OCT z nieliniowym próbkowaniem sygnału prążków spektralnych
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Lorkowski MarcinBadanie białek amyloidowych o znaczeniu medycznym metodami modelowania komputerowego
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPOR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
dr Pepłowski ŁukaszDynamika i mechanizm działania nowego enzymu SCNazy - badania komputerowe.Granty UMK
376-F
dr Borycki DawidNadprzewodnik BCS zaburzony zredukowanym oddziaływaniem s-d z domieszkami magnetycznymi
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
1
mgr inż. Szlag DanielOpracowanie metody mikroskopii OCT
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Jasiński AdrianModelowanie postranslacyjne zmodyfikowanych aminokwasów ważnych w nanobiotechnologii i medycynie
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z uźyciem laserów strojonych
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Stremplewski PatrycjuszBadanie stanów wzbudzonych struktur niskowymiarowych
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Bukowska DanutaBadanie absorpcji (współczynnika ekstynkcji zależnego od częstości optycznej) w funkcji głębokości badanego obiektu
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaDiagnostyka uszkodzeń DNA za pomocą mikroskopii sił atomowych
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Bukowska DanutaSPIE leadership workshop
(SPIE Student Chapter Travel Grant )
Stypendia konferencyjne
mgr Kaszewska EwaAbsolutna stratygrafia LIBS
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych - Krok w przyszłość III
(Krok w Przyszłość III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinTrójwymiarowa obróbka i wizualizacja tomogramów OCT
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2008
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania układów molekularnych o złożonych właściwościach fotofizycznych i fluorescencyjnychDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie sprężystości pojedynczych cząsteczek białek włóknistychBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój metody interferometrycznych pomiarów grubości z zastosowaniem strojonego źródła światłaBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie tomografii optycznej OCT do analizy efektów czyszczenia laserowego obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie VBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania kwantowo-chemiczne roli jonów Cu2+ w białkach prionowych - związek ze stresem tlenowymGranty UMK
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie optycznej koherentnej tomografii do badania struktury obiektów zabytkowychGrant Rektora UMK
n
dr Góra MichalinaZastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka
(Ventures/2008-1/1)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Ventures
prof. dr hab. Nowak Wiesław Badania teoretyczne procesów transportowych, sygnałowych i dynamiki w białkach hemowych z wykorzystaniem metod lokalnie wzmocnionego próbkowania
(Grant promotorski MNiSzW)
Granty MNiSW
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
mgr Kaszewska EwaTravel grant: Optics & Photonics 2008 and SPIE 53st Annual Meeting
(SPIE)
Stypendia konferencyjne
2007
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój metod fizycznych wspomagających diagnostykę medycznąDziałalność statutowa
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów wykazujących fluorescencjęDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych – AFMBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrAnaliza efektów ablacji werniksu w czyszczeniu laserowym obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie grzebienia częstości optycznych do spektralnej tomografii optycznej OCTBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie IVBadania własne
dr Kubiak-Ossowska KarinaNaturalne filtry promieniowania UV i ich rola w procesie powstawania zaćmy - badania teoretyczneGranty UMK
prof. dr hab. Balter AleksanderMikroskop sił atomowych w badaniu własności mechanicznych superhelikalnego DNAGranty UMK
prof. dr hab. Nowak WiesławTransport tlenu w domenie H-NOX z Thermoanaerobacter tengcongensis – badania dynamiki molekularnej metodą lokalnie wzmocnionego próbkowaniaGranty UMK
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
2006
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach metodami spektroskopii luminescencyjnej i ramanowskiejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejWykorzystanie metod fizycznych do wspomagania diagnozowania w medycynieDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławWykorzystanie metod teoretycznych do wydobywania informacji użytecznych w eksperymentach spektroskopii emisyjnejDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych – AFMBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych - AFMBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBiałka ważne w medycynie i biotechnologii – symulacje komputerowe dynamiki i badania bioinformatyczneBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój interferometrycznej techniki obrazowania tkanekBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrInterferometryczne badanie obiektów muzealnychBadania własne
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
2005
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach metodami spektroskopii luminescencyjnej i ramanowskiejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Targowski PiotrBadania strukturalne przy pomocy światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki układów wykazujących fluorescencjęDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejMetody odwrotne w tomografii optycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Targowski PiotrAnaliza wpływu czynników klimatycznych na kształt powierzchni i struktury obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie IIBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie procesu fotodegradacji tryptofanu w roztworachBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławJak neuroglobina chroni mózg przed mikroudarami- badania białek hemowych metodami bioinformatyki strukturalnej.Granty UMK
prof. dr hab. Targowski PiotrTrójwymiarowa Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia.Granty UMK
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejAnaliza zależności fazowych w tomografii optycznejBadania własne
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejAnaliza obrazów dna okaBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZwiększenie zakresu pomiarowego prędkości przepływów metody Spektralnej Tomografii Optycznej SOCT .
(439-F)
Granty UMK
439-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2004
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2003
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejŚwiatłowodowy Spektralny Tomograf Optyczny - Rozwinięcie Metody
(502-F)
Grant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2002
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejŚwiatłowodowy Spektralny Tomograf Optyczny - Rozwinięcie Metody
(502-F)
Grant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2001
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejŚwiatłowodowy Spektralny Tomograf Optyczny - Rozwinięcie Metody
(502-F)
Grant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZwiększenie prędkości rejestracji tomogramu w tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Grant KBN 1842/T11/2000/19)
Grant KBN
712-F