Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Archiwum

Wybory Dziekana

Przypominamy, że do 15 kwietnia do godziny 15.00, każdy pracownik Wydziału posiadający stopień co najmniej doktora oraz każdy nowo-wybrany członek Rady Wydziału ma prawo wskazania swojego kandydata na Dziekana Wydziału. Zgłoszenia wrzucamy do urn w Dziekanacie i w Sekretariacie CA.

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Wnioski o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2007 r. należy składać w Dziekanacie WFAiIS do dnia 7 października 2008r