Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Studium Doktoranckie

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych

Wzory dokumentów

Regulamin studiów doktoranckich

Rekrutacja na studia doktoranckie

Samorząd Doktorantów UMK

Stypendia

 

Przewód doktorski - procedura

Termin konsultacji Kierownika ISDNF (dr hab. M. Kunert-Bajraszewskiej): środy 9:00 - 10:00 w dziekanacie

in English: The date of consultations of the ISDNF Head (Dr. M. Kunert-Bajraszewska): Wednesday 9:00 am - 10:00 am in dean's office