Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3290
Nr pokoju:566
Email:juliab@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Dydaktyki Fizyki
Stanowisko:specjalista w zawodzie
Funkcja:-
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: