Strona domowa

Telefon:+48 56 611 2471, 2473
Nr pokoju:0.11, 0.24 COK
Email:gkowzan@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:doktorant
Funkcja:-
Strona WWW:http://fizyka.umk.pl/~gkowzan
ResearcherID: A-5007-2015
Google Scholar:POaBeAQAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: