Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3282
Nr pokoju:526
Email:hubert@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:asystent naukowy
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~hubert
ResearcherID: G-3724-2014
Google Scholar:XlEKTWgAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: