Strona domowa

Telefon:+48 56 611 2471
Nr pokoju:0.24 COK
Email:piotr.wcislo@fizyka.umk.pl
Konsultacje:środa 9.00 - 11.00
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~piotr.wcislo
ResearcherID: C-9562-2015
Google Scholar:kPHSJ6MAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: