Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3292
Nr pokoju:0.21 COK
Email:dorota@fizyka.umk.pl
Konsultacje:piątek 12:00-14:00
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Optoelektroniki
Stanowisko:
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~dorota
ResearcherID: D-6801-2014
Google Scholar:WJLDsOQAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: