Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3246
Nr pokoju:202
Email:anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Inni pracownicy IF
Stanowisko:
Funkcja:Pełnomocnik ds. Promocji i Innowacji
Strona WWW:http://anna.szkulmowska.pl/
Google Scholar:c1SY68oAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: