Strona domowa

Telefon:+48 56 611 2407
Nr pokoju:570
Email:karwasz@fizyka.umk.pl
Konsultacje:wtorek 10.00-12.00, czwartek 9.00-10.00
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Dydaktyki Fizyki
Stanowisko:profesor zwyczajny
Funkcja:kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki, kierownik Pracowni Metodyki Eksperymentu Fizycznego
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~karwasz/
ResearcherID: E-7918-2014
Google Scholar:z-gn_lsAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: