Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3272
Nr pokoju:483
Email:jka@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Mechaniki Kwantowej
Stanowisko:profesor emerytowany
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~jka
ResearcherID: E-4720-2014
Google Scholar:oXFPX0sAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza:
  • Konstrukcja i badanie ściśle rozwiązywalnych modeli w mechanice kwantowej
  • Prowadzący badania: prof. dr hab. Karwowski Jacek
    Opis: Ukazały się trzy publikacje, wspólne z prof. Henrykiem Witkiem z National Chiao-Tung University w Hsinchu na Taiwanie. Publikacje dotyczą zwkiazków pomiędzy wielomianami Hessenberga a rozwiązaniami równania Schroedingera z radialnymi potencjałami potęgowymi. Szczególną uwagę poświęcono równaniom które sprowadzaja się do równań typu Heuna, a w szczególności problemowi harmonium. Planowane jest poszerzenie współpracy i zajęcie się szerszą klasą równań.