Informacje dla firm

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej od wielu lat wypuszcza na rynek pracy zdolnych, ambitnych oraz dobrze wykształconych młodych ludzi, potrafiących radzić sobie z trudnymi i wymagającymi zadaniami.

Sylwetka absolwenta WFAiIS.

Potrzebujecie Państwo właśnie takiego pracownika? Prześlijcie do nas ofertę pracy lub praktyk, a my zapoznamy z nią naszych studentów.

Może zechcecie zainwestować i pomóc młodemu człowiekowi w zdobywaniu rzetelnej wiedzy? Takie inwestycje to czysty zysk w przyszłości. Zapraszamy do współpracy m.in. w formie sponsorowanych prac dyplomowych, fundowanych stypendiów itp.

Na rynku pracy brakuje absolwentów kierunków technicznych i ścisłych. Nie pozwólcie Państwo, aby konkurencja Was ubiegła. Już teraz skontaktujcie się z nami. Wasza firma nic nie ryzykuje, może tylko zyskać.

 

Dane kontaktowe w sprawach        
ofert pracy   ofert praktyk dla studentów    współpracy

dr Anna Szkulmowska
Broker innowacji 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
e-mail: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
tel.: 056 611 32 46

 

mgr inż. Andrzej Korcala
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
e-mail: korcala@fizyka.umk.pl
tel.: 056 611 32 43 lub
056 611 32 81 (dziekanat)

 

dr Anna Szkulmowska
Broker innowacji 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
e-mail: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
tel.: 056 611 32 46

 

Formularze do pobrania:

Oferta pracy Oferta praktyk