Badania (kierownictwo)

2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Bielska KatarzynaBadania linii absorpcyjnych pasma B tlenu zaburzonych przez gazy atmosferyczne
(stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n