Zakład Dydaktyki Fizyki / Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • G. Karwasz,
  "Aspetti pedagogici e competenze sociali nell’insegnare fisica"
  Nuova Secondaria Ricerca 6/17 (2017), 50-57

 • M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson,
  "Cross Sections for Electron Collisions with Acetylene"
  J. Phys. Chem. Ref. Data 46 (2017), 013106/1-013106/19
  DOI: 10.1063/1.4976569

 • M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. R. Hamilton, J. Tennyson,
  "Cross Sections for Electron Collisions with NF3"
  J. Phys. Chem. Ref. Data 46 (2017), 043104/1-043104/16
  DOI: 10.1063/1.5000687

 • A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, J. Furso, B. Gładyszewska, S. Wybraniec, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gagoś,
  "Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function"
  J. Phys. Chem. A 121:7 (2017), 121:7-1402-121:7-1411
  DOI: 10.1021/acs.jpca.6b08707

 • A. Karbowski, K. Służewski, K. Fedus, G. Karwasz,
  "Eksperymentalne wariacje na temat prawa Lenza"
  Fizyka w Szkole 6 (2017), 16-22

 • D. Gupta, H. Choi , M. Song, G. Karwasz, J. Yoon,
  "Electron impact ionization cross section studies of C2F x (x = 1 − 6) and C3F x (x = 1 − 8) fluorocarbon species"
  Eur. Phys. J. D 71 (2017), 81-1-81-10
  DOI: 10.1140/epjd/e2017-70769-6

 • K. Fedus, G. Karwasz,
  "Electron scattering on molecules: search for semi-empirical indications"
  Eur. Phys. J. D 71 (2017), 138-1-138-10
  DOI: 10.1140/epjd/e2017-80065-2

 • A. Karbowski, A. Kamińska, K. Służewski,
  "Multimedia in science education"
  in Grzegorz Karwasz & Małgorzata Nodzyńska (editor), Entertainment-education in science education, Pedagogical University of Kracow, Kraków (2017), pp. 83-96
  ISBN: 978-83-8084-056-0

 • B. Derkowska-Zielińska, K. Fedus, H. Wang, Ch. Cassagne, G. Boudebs,
  "Nonlinear optical characterization of Disperse Orange 3"
  Opt. Mater. 72 (2017), 545-548
  DOI: 10.1016/j.optmat.2017.06.055

 • G. Karwasz,
  "O (nie) ważkim problemie inaczej "
  Fizyka w Szkole 1 (2017), 1-28-1-31

 • A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz,
  "Positronium Formation in Molecular Gases — from Experiment to Modeling"
  Acta Phys. Pol. B 48 (2017), 1593-1599
  DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1593

 • A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz,
  "Positronium Formation in Organic Liquids"
  Acta Phys. Pol. A 132 (2017), 1466-1470
  DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1466

 • G. Karwasz,
  "Słońce w (magnetycznym) koszyku"
  Glos Uczelni 3/2017 (2017), 24-27

2016
 • K. Fedus,
  "A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane"
  Eur. Phys. J. D 70 (2016), 261
  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70452-6

 • Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, Snetinova Marie, K. Rochowicz, G. Karwasz,
  "Collection of Solved Problems in Physics – online learning source encourages students' active learning"
  in Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło (editor), Key Competences in Physics Teaching and Learning, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2016), pp. 288-291
  ISBN: 978-83-913497-1-7

 • G. Karwasz,
  "Didattica cognitivista come ricetta in fisica"
  in Crispiani Piero, Pellegrini Sara (editor), Le vie della pedagogia. Tra linguaggi, ambiente e tecnologie, Eum edizioni università di macerata, Università di macerata (2016), pp. 211-
  ISBN: 978-88-6056-452-8

 • Jan Franz, K. Fedus, G. Karwasz,
  "Do positrons measure atomic and molecular diameters?"
  Eur. Phys. J. D 70:155 (2016), 1-8
  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70100-3

 • G. Karwasz,
  "Fala z grawitacyjnej otchłani"
  Fizyka w Szkole 2/2016 (2016), 36

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  "How Colours Are Created?"
  in Paweł Cieśla, Wioleta Kopek-Putała, Anna Paprowska (editor), Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków (2016), pp. 61-
  ISBN: 978-83-8084-037-9

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne"
  Acta Univ.Nicolai Copernici:P XXXII (2016), 177-202

 • G. Karwasz,
  "Il constante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2º: Metafisica"
  SetF 4(1)/2016 (2016), 151-191
  DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2016.012

 • A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, S. Wybraniec, G. Karwasz, M. Gagoś,
  "Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe"
  Przem. Chem. 95 (10) (2016), 1894-1898
  DOI: 10.15199/62.2016.10.43

 • K. Rochowicz,
  "Komputer jako narzędzie w edukacji"
  Uczymy 2(14) (2016), 5-7

 • G. Karwasz,
  "Learning physics. The joy of scientific discovery. "
  Studium Educationis No. 3 (2016) (2016), 71-85

 • K. Fedus,
  "Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon"
  Braz J Phys 46 (2016), 1-9
  DOI: 10.1007/s13538-015-0382-3

 • A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski,
  "Multimedia in Teaching Science"
  in Paweł Cieśla, Wioleta Kopek-Putała, Anna Paprowska (editor), Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków (2016), pp. 55-
  ISBN: 978-83-8084-037-9

 • K. Rochowicz,
  "Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułce"
  Fizyka w Szkole 6 (2016), 39-42

 • G. Karwasz,
  "Skąd się bierze 1/2 we wzorze at2?"
  Fizyka w Szkole 3/2016 (2016), 10

 • G. Karwasz,
  "Zadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur"
  Urania; Post.Astronomii 2/2016 (2016), 8

2015
 • G. Karwasz,
  "(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych"
  Fizyka w Szkole 5/2015 (2015), 9-16

 • G. Karwasz, K. Służewski, A. Kamińska,
  "Constructivic paths in teaching physics: from interactive experiments to step-by-step textbooks"
  PEC 64 (2015), 6-23

 • M.-Y. Song, J.-S. Yoon, H. Cho, Y. Itikawa, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson,
  "Cross Sections for Electron Collisions with Methane"
  J. Phys. Chem. Ref. Data 44 (2015), 023101
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4918630

 • K. Rochowicz,
  "Diagram H-R - układ okresowy gwiazd"
  Fizyka w Szkole 336 (LX) (2015), 19-22

 • K. Fedus, C. Navarro, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, Alessandra Souza Barbosa, M. H. F. Bettega,
  "Differential elastic electron scattering by pentane"
  Phys. Rev. A. 91 (2015), 042701
  DOI: 10.1103/PhysRevA.91.042701

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences"
  in (editor), GIREP EPEC 2015, Uniwersity of Wroclaw, Wrocław (2015), pp. -
  ISBN:

 • G. Karwasz,
  "Il costante progredire della frontiera tra teologia e scienza: “Fisica”"
  SetF 3(1) (2015), 61-85

 • A. Matwijczuk, A. Górecki, D. Kamiński, B. Myśliwa-Kurdziel, L. Fiedor, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gagoś,
  "Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol"
  J. Fluoresc. 25 (2015), 1867- 1874
  DOI: DOI 10.1007/s10895-015-1679-x

 • A. Sakaamini, C. Navarro, J. Cross, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, K. Fedus, C. Winstead, V. McKoy,
  "Low-energy elastic electron scattering from chloroethane, C2H5Cl"
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. 48 (2015), 205202-1-205202-7
  DOI: 10.1088/0953-4075/48/20/205202

 • C. Navarro, A. Sakaamini, J. Cross, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, K. Fedus, C. Winstead, V. McKoy,
  "Low-energy elastic electron scattering from chloromethane, CH3Cl "
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. 48 (2015), 195202-1-195202-8
  DOI: 10.1088/0953-4075/48/19/195202

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "No student left behind – recepta konstruktywistyczna – implementacje i analizy porównawcze w fizyce"
  in Prof. Tomasz Szkudlarek (editor), Różnice - edukacja - inkuzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (2015), pp. 103-114
  ISBN: 978-83-7865-354-7

 • G. Karwasz,
  "Popularyzacja, ale jaka?"
  Glos Uczelni 5(351) (2015), 21-23

 • K. Fedus,
  "Positron annihilation in benzene and cyclohexane: a comparison between gas and liquid phase"
  J. Phys. Conf. Ser. 618 (2015), 012029-1-012029-5
  DOI: 10.1088/1742-6596/618/1/012029

 • K. Fedus, J. Franz, G. Karwasz,
  "Positron scattering on molecular hydrogen: Analysis of experimental and theoretical uncertainties"
  Phys. Rev. A. 91 (2015), 062701-1-062701-10
  DOI: 10.1103/PhysRevA.91.062701

 • M. Sadowska, A. Karbowski, G. Karwasz, K. Służewski, K. Fedus, K. Rochowicz,
  "Toruński doświadczalnik z fizyki", Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki (Druk - drukarnia WN UMK), Toruń (2015)
  ISBN:

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, W. Egger, O. V. Ogorodnikova,
  "Toward a European Network of Positron Laboratories"
  Nukleonika 60 (2015), 733-739
  DOI: doi: 10.1515/nuka-2015-0132

 • G. Karwasz,
  "„UN NUOVO ATENEO È NECESSARIO”, czyli o jakości nauczania"
  Glos Uczelni 11/2015 (2015), 20-22

2014
 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  "Architekt wszechświata"
  Glos Uczelni 3/4/2014 (2014), 21-24

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  "Didactics of Physics with elements of General Didactics and Didactics of Astronomy", Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń (2014)
  ISBN:

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  "Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii", Wydawnictwo Naukowe UMK, UMK w Toruniu (2014)
  ISBN:

 • G. Karwasz,
  "Dymiąca Ziemia - pytania o wulkanach"
  Geo. w Szkole 2/2014 (2014), 23-24

 • K. Służewski, G. Karwasz,
  "Earth - a somewhat bigger laboratory for school physics"
  in Experiments in teaching and learning natural sciences, Pedagogical University of Kraków, Kraków (2014), pp. 7-16
  ISBN: 978-83-7271-878-5

 • K. Fedus,
  "Electron Scattering from Neon Via Effective Range Theory"
  Braz J Phys 44 (2014), 622-628
  DOI: 10.1007/s13538-014-0265-z

 • G. Karwasz, Paweł Możejko, Mi-Young Song,
  "Electron-impact ionization of fluoromethanes – Review of experiments and binary-encounter models"
  Int. J. Mass spectrom. 365-366 (2014), 232- 237
  DOI: 10.1016/j.ijms.2014.01.010

 • A. Podhorodecki, L. W. Golacki, G. Zatryb, J. Misiewicz, J. Wang, W. Jadwisienczak, K. Fedus, J. Wojcik, P. R. J. Wilson, P. Mascher,
  "Excitation mechanism and thermal emission quenching of Tb ions in silicon rich silicon oxide thin films grown by plasma-enhanced chemical vapour deposition—Do we need silicon nanoclusters?"
  J. Appl. Phys. 115 (2014), 143510-1-143510-10
  DOI: 10.1063/1.4871015

 • K. Rochowicz,
  "Harmonia wokół nas, czyli o rezonansie w gitarze i Kosmosie"
  Fizyka w Szkole 3 (2014), 19-24

 • D. Siemieniecka, G. Karwasz,
  "Internetowa tożsamość - czyli o kreowaniu własnego ID"
  in Oblicza internetu, PWSZ, Elbląg (2014), pp. 23-30
  ISBN: 978-83-62336-37-1

 • K. Służewski, G. Karwasz,
  "Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki"
  in Oblicza internetu, PWSZ, Elbląg (2014), pp. 419-426
  ISBN: 978-83-62336-37-1

 • K. Fedus, C. Navarro, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, F. M. Silva, M. H. F. Bettega, C. Winstead, V. McKoy,
  "Low-energy elastic electron scattering from isobutanol and related alkyl amines"
  Phys. Rev. A. 90 (2014), 032708-1-032708-8
  DOI: 10.1103/PhysRevA.90.032708

 • G. Karwasz,
  "Między Scyllą a Charybdą, czyli o Homerze i wulkanach"
  Geo. w Szkole 2/2014 (2014), 20-22

 • K. Fedus,
  "Modified effective range analysis of electron scattering from krypton"
  Phys. Scr. 89 (2014), 1-10
  DOI: 10.1088/0031-8949/89/10/105401

 • T. A. Oliveira, D. Manzani, E. L. Falcao-Filho, Y. Messaddeq, G. Boudebs, K. Fedus, C. B. Araujo,
  "Near-infrared nonlinearity of a multicomponent tellurium oxide glass at 800 and 1,064 nm"
  Appl. Phys. B 115 (2014), 1-5
  DOI: 10.1007/s00340-014-5835-9

 • G. Karwasz,
  "O wyzwaniach nowej podstawy programowej"
  Geo. w Szkole 2/2014 (2014), 22-22

 • K. Służewski, G. Karwasz,
  "O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu : fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię."
  Fizyka w Szkole 3/2014 (2014), 25-32

 • K. Fedus, G. Karwasz,
  "Positron Scattering at Thermal Energies"
  Acta Phys. Pol. A 125 (2014), 829-832

 • K. Fedus, G. Karwasz,
  "Ramsauer-Townsend minimum in methane – modified effective range analysis"
  Eur. Phys. J. D 68 (2014), 93-102
  DOI: 10.1140/epjd/e2014-40738-x

 • G. Karwasz,
  "Reportaż z Narnii, czyli o polskich lekturach szkolnych w XXI wieku"
  Polonistyka 5/2014 (2014), 26-30

 • Z. Koupilova, D. Mandikova, K. Rochowicz, G. Karwasz,
  "Sbirka zadań z fizyki. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Mechanika", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2014)
  ISBN: 978-83-231-3291-2

 • G. Karwasz,
  "Uniwersytet otwarty"
  Glos Uczelni 1/2014 (2014), 21-22

2013
 • K. Fedus, G. Karwasz, Z. Idziaszek,
  "Analytic approach to modified effective-range theory for electron and positron elastic scattering"
  Phys. Rev. A. 88 (2013), 012704-1-012704-12
  DOI: 10.1103/PhysRevA.88.012704

 • G. Karwasz, K. Służewski,
  "Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o dodatkowym (?) efekcie cieplarnianym"
  Foton 122 (2013), 16-26

 • G. Karwasz,
  "Czy ktoś to zbadał?"
  in L. Hojnacki i M. Polak (editor), Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła - propozycje ekspertów, Think Global, Warszawa (2013), pp. 9-13
  ISBN: 978-83-63286-05-7

 • G. Karwasz,
  "Edukacja, ale jaka?"
  Forum Akad. 1 (2013), 44-47

 • K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz,
  "Electromagnetism - seeing and calculating"
  in GIREP - ICPE - MPTL 2010 Proceedings, Universite de Reims, Champagne-Ardenne, Reims (2013), pp. 51-53
  ISBN: 9781446611395

 • K. Fedus, prof. Georges Boudebs,
  "Experimental techniques using 4f coherent imaging system for measuring nonlinear refraction "
  Opt.Commun. 292 (2013), 126-134
  DOI: 10.1016/j.optcom.2012.11.074

 • P. Miszta, S. C. Basak, R. Natarjan, W. Nowak,
  "How Computational Studies of Mosquito Repellents Contribute to the Control of Vector Born Diseases"
  Current Computer-Aided Drug Design 9(3) (2013), 300-307
  DOI: 10.2174/15734099113099990018

 • G. Karwasz, K. Fedus, K. Służewski, D. Stolarz, A. Krzysztofowicz, M. Gagoś,
  "Inside the didactics of colours - red-cabbage juice as a teaching tool"
  in (editor), Color and Colorimetry Multidisciplinary Contributions, , (2013), pp. 529-534
  ISBN:

 • G. Karwasz, M. Gagoś,
  "Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym"
  Foton 120 (2013), 64-70

 • G. Karwasz,
  "Nauczanie fizyki – trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji?"
  KiMwE 2013/1 (2013), 107-114

 • G. Karwasz,
  "O umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki"
  Fizyka w Szkole 1 (2013), 27-34

 • A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz,
  "Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals"
  Nukleonika 58(1) (2013), 189-194

 • K. Fedus, Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  "Positron and electron scattering on atoms and molecules–modified effective range theory revisited"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 222 (2013), 2335-2344
  DOI: 10.1140/epjst/e2013-02014-y

 • dr Tomasz Wróblewski , G. Karwasz,
  "Protonated water clusters. Hartee-Fock study of dissociation energies"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 222 (2013), 2217-2221

 • G. Karwasz, K. Fedus,
  "Some Systematics in Electron Scattering Cross Sections"
  FS&T 63 (2013), 338-348

 • G. Karwasz, mgr Magdalena Więcek,
  "Toruński poręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna i Astrofizyka", Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń (2013)
  ISBN: Brak

 • K. Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K. Służewski, A. Karbowski, K. Fedus, D. Stolarz, G. Karwasz,
  "Zbirka zadań z fizyki", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2013)
  ISBN:

 • G. Karwasz, K. Służewski,
  "Ziemia pod pierzynką, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym"
  Foton 121 (2013), 37-49

2012
 • M. Gagoś, G. Karwasz,
  "Barwa a struktura związku chemicznego"
  Chem. w Szk. 3/2012 (2012), 14-25

 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, E. Werner-Malento, R. S. Brusa, W. Zhou, G. Karwasz,
  "Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia"
  NME 1 (2012), 97-105
  DOI: 10.1680/nme.11.00014

 • Sostero G., K. Rochowicz, Phelps P., Howes N., Guido E.,
  "Comet 168P/Hergenrother"
  CBET 3295 (2012), 3-3

 • Sato, H., Ryan W.H., Ryan E.V., K. Rochowicz, Sostero G., Guido E., Howes N., Williams G.V.,
  "Comet C/2012 B3 (la Sagra)"
  CBET 3012 (2012), 1-1

 • Denneau L., Winscoat W., Hsieh H., Veres P., Bolin B., Sato H., K. Rochowicz, Sostero G., Guido E., Howes N.,
  "Comet P/2012 G1 (Panstarrs)"
  CBET 3083 (2012), 1-1

 • Sato H., K. Rochowicz, Sostero G., Guido E., Howes N., Buzzi L., Miller P., Roche P., Tripp A., Miles R., Holmes R., Foglia S., Williams G.V.,
  "Comet P/2012 G1 (Panstarrs)"
  CBET 3083 (2012), 1-1

 • W. Duch, W. Nowak, J. Meller, G. Osiński, K. Dobosz, Dariusz Mikołajewski , Grzegorz M. Wójcik,
  "Computational Approach to Understanding Autism Spectrum Disorders"
  Computer Science 13 (2012), 47-61
  DOI: 10.7494/csci.2012.13.2.47

 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  "Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki"
  in Bronisław Siemieniecki (editor), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2012), pp. 563-579
  ISBN: 978-83-231-2987-5

 • G. Karwasz,
  "Doktoraty dla nauczycieli"
  Postępy Fizyki 6 (2012), 236-239

 • M. Sadowska,
  "Działalność pozalekcyjna - Toruński poręcznik w Gimnazjum dla Dorosłych"
  in T. Wibig, P. Skurski (editor), Łódzka Konferencja Problemy Dydaktyki FIzyki, Katedra Modelowania Procesów Nauczania UŁ, Łódź (2012), pp. 89-92
  ISBN: 978-83-932813-0-5

 • A. Kozłowska,
  "Fizyka w medycynie, Fizyka współczesna"
  in ZDF UMK (editor), Fizyka współczesna, Druk - Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2012), pp. 113-115
  ISBN: Brak

 • G. Karwasz,
  "Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hyper-inflację informacji: trzy implementacje w fizyce"
  in Bronisław Siemieniecki (editor), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2012), pp. 365-386
  ISBN: 978-83-231-2987-5

 • G. Karwasz, J. Kruk,
  "Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2012)
  ISBN: 978-83-231-2957-8

 • J. Chojnacka,
  "Interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne: fizyka dla geografów"
  in J. R. Paśko, E. Żesławska, A. Żylewska (editor), Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych, Pedagogical University of Kraków, Kraków (2012), pp. 17-24
  ISBN: 978-83-7271-767-2

 • B. Siemieniecki, G. Karwasz,
  "Introduzione alla pedagogia cognitiva", Armando Editore, Roma, Rzym (2012)
  ISBN: 978-88-6677-024-4

 • K. Gołębiowski, M. Kamiński, K. Rochowicz, B. Sobczuk,
  "Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej?", Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa, Warszawa (2012)
  ISBN: 978-83-62360-29-1

 • K. Fedus, dr Georges Boudebs,
  "Kerr-induced nonlinear focal shift in presence of nonlinear absorption"
  J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 14 (2012), 035205-1-035205-6
  DOI: 10.1088/2040-8978/14/3/035205

 • K. Rochowicz, K. Służewski, G. Karwasz,
  "Kopernik w krótkiej koszulce, czyli jak zakręcić Ziemią?"
  in T. Wibig, P. Skurski (editor), Łódzka Konferencja Problemy Dydaktyki Fizyki 2011 Działalność pozalekcyjna, Katedra Modelowania Procesów Nauczania UŁ, Uniwersytet Łódzki (2012), pp. 48-52
  ISBN: 978-83-932813-0-5

 • K. Kubiak-Ossowska, Dawid Basak, P. Miszta, M. Szablewski,
  "Metody fizyczne w służbie biologii.Spektroskopia fluorescencyjna."
  Biol. w szk. 3 (2012), 4-16

 • G. Karwasz,
  "Nauczanie fizyki - trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji"
  KiMwE 1/2012 (2012), w druku

 • G. Karwasz,
  "O języku, humanistyce i kulturze"
  Polonistyka 9/2012 (2012), 47-50

 • Eglitis, I, Cernis, K, Kostov, A, Vassileva, L, Gajdos, S, Casali, M, Coffano, A, Marinello, W, Micheli, M, Pizzetti, G, K. Rochowicz,
  "Observations and Orbits of Comets"
  CBET K56 (2012), 1-1

 • G. Karwasz,
  "Rubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, chemii i biologii"
  Chem. w Szk. 3/2012 (2012), 5-13

 • G. Karwasz,
  "Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy"
  in ed. A. Lindell, A-L. Kähkönen, J. Viiri (editor), Physics Alive, Proceedings GIREP-EPEC Conference 2011, JYFL Research Report no.10/2012, University of Jyväskylä, Jyväskylä (2012), pp. 68-73
  ISBN: ISBN 978-951-39-4980

 • J. Chojnacka, G. Karwasz,
  "Tektonika płyt litosfery - konspekt lekcji"
  Geo. w Szkole 3/2012 (2012), 34

 • F. Bianco, K. Fedus, F. Enrichi, R. Pierobon, M. Cazzanelli, M. Ghulinyan, G. Pucker, L. Pavesi,
  "Two-dimensional micro-Raman mapping of stress and strain distributions in strained silicon waveguides"
  Semicond. Sci. Technol. 20 (2012), 1
  DOI: 10.1088/0268-1242/27/8/085009

 • G. Karwasz, J. Chojnacka,
  "Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemi"
  Geo. w Szkole 3/2012 (2012), 28-35

2011
 • A. Karbowski,
  "Ciekawe doświadczenia z magnetyzmu i elektromagnetyzmu"
  BIULETYN PSNPP 39 (2011), 40-42

 • Chestnov D., Novichonok A., Gerke V., Sostero G., K. Rochowicz, Howes N., Guido E., Nakano S., Williams G.V.,
  "Comet P/2010 UH55 (Spacewatch)"
  CBET 2926 (2011), 3-3

 • Chestnov D., Novichonok A., Gerke V., Sostero G., K. Rochowicz, Howes N., Guido E., Nakano S., Williams G.V.,
  "Comet P/2011 UH55 (Spacewatch)"
  CBET 2923 (2011), 2-2

 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  "Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki"
  KiMwE 2 (2011), 75-90

 • G. Karwasz,
  "Dwie bańki i już lato - czyli o rozszerzalności cieplnej"
  Foton 113 (2011), 33-35

 • G. Karwasz,
  "Działalność Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
  in Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wydawnica ATUT, Krośnice-Wrocław (2011), pp. 191-198
  ISBN: 978-83-7432-732-9

 • G. Karwasz, J. Kruk, J. Chojnacka,
  "Edukacja multimedialna w centrach nauki i eksploratoriach"
  in Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, Adam Marszałek, Toruń (2011), pp. 9-20
  ISBN: 978-83-7611-955-7

 • J. Chojnacka, G. Karwasz,
  "Elipsoida ziemska"
  Foton 114 (2011), 32-45

 • K. Rochowicz,
  "Gdańskie Hewelianum - żywy pomnik wielkiego astronoma"
  Urania; Post.Astronomii 1 (2011), 24-24

 • J. Chojnacka, G. Karwasz,
  "Jakiego kształtu jest \"kula\" ziemska?"
  Geo. w Szkole 6/2011 (2011), 45-51

 • G. Karwasz,
  "Kapłony, Cluny i dobrobyt"
  Gd. Kwar. Ośw. 2(32) (2011), 8-10

 • M. Sadowska,
  "Komputer jako narzędzie wspomagające jakość i efektywność nauczania fizyki"
  Gd. Kwar. Ośw. 4(34)-2011 (2011), 85-92

 • K. Rochowicz,
  "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym, Toruń 2011"
  45 minut 3(65) (2011), 28-29

 • G. Karwasz,
  "Koniec nauki? Na razie nam nie grozi!"
  Edu. Filoz. 52/2011 (2011), 5-17

 • G. Karwasz,
  "Król Stanislas i jego Lotaryngia"
  Geo. w Szkole 6/2011 (2011), 25-30

 • G. Karwasz,
  "Między neo-realizmem a hyper-konstruktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku"
  Prob. Wsp. Edukacji 14 (2011), -

 • G. Karwasz, J. Kruk,
  "Od didaskalocentrycznego do interaktywnego rozumienia metod kształcenia - przykład fizyki"
  Prob. Wsp. Edukacji 3/2011 (2011), 63-80

 • G. Karwasz,
  "Pćmy i murkwie, czyli słowo a myśl"
  Polonistyka 10/2011 (2011), 6-10

 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa, G. Karwasz,
  "Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, B2O3 and ZnO-Bi2O3"
  Acta Phys. Pol. A 120 (2011), 66-68

 • G. Karwasz,
  "Post konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy"
  Acta Univ.Nicolai Copernici:P XXVII zeszyt 401 (2011), 75-82

 • K. Fedus, G. Boudebs,
  "Sensitivity of Z-scan using diffraction effciency "
  Opt.Commun. 284 (2011), 1057
  DOI: 10.1016/j.optcom.2010.10.046

 • M. Gagoś, A. Matwijczuk, D. Kamiński, A. Niewiadomy, R. Kowalski, G. Karwasz,
  "Spectroscopic Studies of Intramolecular Proton Transfer in 2-(-Fluorophenylamino)-5-(2,4-Dihydroxybenzeno)-1,3,4-Thiadiazole"
  J. Fluoresc. 21 (2011), 1-10
  DOI: 10.1007/s10895-010-0682-5

 • M. Sadowska, G. Karwasz,
  "Stara, poczciwa maszyna elektrostatyczna"
  Fizyka w Szkole 5/2011 (2011), 40-50

 • G. Karwasz,
  "Studia nauczycielskie jako dodatkowy etap"
  Forum Akad. 7-8/2011 (2011), 56-57

 • K. Fedus, V. Smokal, O. Krupka, G. Boudebs,
  "Synthesis and non-resonant nonlinear optical properties of push-pull side-chain azobenzene polymers"
  JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS 20 (2011), 1-13
  DOI: 10.1142/S021886351100584X

 • K. Rochowicz,
  "Teatr interaktywny i świat realny jako rozbudzanie aktywności twórczej i emocjonalnej we wczesnym wieku szkolnym"
  Prob. Wsp. Edukacji 3 (15) (2011), 90-100

 • A. Karbowski, J. D. Fidelus, G. Karwasz,
  "Testing an ORTEC Lifetime System"
  Mater. Sci. Forum 666 (2011), 155-159
  DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.666.155

 • G. Boudebs, K. Fedus,
  "Third order nonlinear optical characterization using focal shift measurements"
  Opt.Commun. 284 (2011), 2018
  DOI: 10.1016/j.optcom.2010.12.008

2010
 • G. Karwasz,
  ""Fiat Lux!" - czyli zabawy ze światłem"
  Postępy Fizyki 4/2010 (2010), 154- 158

 • K. Rochowicz, G. Karwasz,
  ""Kopernik w krótkiej koszulce" czyli jak zakręcić Ziemią?"
  Urania; Post.Astronomii 3/2010 (2010), 132-133

 • G. Karwasz,
  ""Normalna szkoła nienormalna" - Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (II)"
  Glos Uczelni 7/8 (293/294) (2010), 18-19

 • G. Karwasz,
  ""Physics is Fun" - come so costruisce la Fisica Moderna"
  in Fisica Moderna per la Scuola, Universita degli Studi di Udine, Udine, Włochy (2010), pp. 193-200
  ISBN: 978-88-97311-02-7

 • K. Rochowicz,
  "Astronomia w komputerze"
  Naucz. Przedm. Przyr. 4 (2010), 37-38

 • G. Karwasz,
  "Czy media w dydaktyce są potrzebne?"
  in Media w edukacji, kulturze i zmianie społecznej - odniesienia kognitywne, Adam Marszałek, Toruń (2010), pp. 167-172
  ISBN: 978-83-7611-566-5

 • K. Fedus, G. Boudebs, H. Leblond,
  "Degenerate multi-wave mixing inside a 4f imaging system in presence of nonlinear absorption"
  Appl. Phys. B 100 (2010), 827-831
  DOI: 10.1007/s00340-010-4004-z

 • A. Karbowski, K. Służewski, M. Sadowska, G. Karwasz, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini,
  "Discovering electromagnetic induction : interactive multimedia path"
  in University of Udine. Physics Department (editor), Multimedia in Physics Teaching and Learning 14th edition, 23-25 September 2009, University of Udine. Physics Department, University of Udine (2010), pp. -
  ISBN:

 • G. Karwasz,
  "Energy scale determination and energy resolution in positron total cross section measurements"
  J. Phys. Conf. Ser. 199 (2010), 012019

 • G. Karwasz,
  "Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (I)"
  Glos Uczelni 6 (292) (2010), 12-13

 • T.R. Oliveira, K. Fedus, D. Manzani, E. L. Falcao-Filho, G. Boudebs, C.B. de Araujo, Y. Messaddeq,
  "Near - infrared Kerr nonlinearity of Pb(PO3)2 - WO3 glasses"
  J. Appl. Phys. 108 (2010), 103523
  DOI: 10.1063/1.3514570

 • K. Fedus, G. Boudebs, Q. Coulombier, J. Troles, X.H. Zhang,
  "Nonlinear characterization of GeS2–Sb2S3–CsI glass system"
  J. Appl. Phys. 107 (2010), 023108
  DOI: 10.1063/1.3289607

 • G. Karwasz,
  "Paradossi del Geomag™"
  La Fisica Nel. Scu. n. 1 gennaio-marzo (2010), 38-42

 • P. Nemec, S. Zhang, V. Nazabal, K. Fedus, G. Boudebs, A. Moreac, M. Cathelinaud, X.H. Zhang,
  "Photo-stability of pulsed laser deposited GexAsySe100-x-y amorphous thin films"
  Opt. Express 18 (2010), 22944
  DOI: 10.1364/OE.18.022944

 • dr J. D. Fidelus, A. Karbowski, dr S. Mariazzi, prof. R. S. Brusa, G. Karwasz,
  "Positron-annihilation and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2"
  Nukleonika 55(1) (2010), 85-89

 • Q. Coulombier, M. Sergent, K. Fedus, G. Boudebs, J. Troles, G. Canat, O. Vasseur, P. Bourdon, M. Cathelinaud, X. H. Zhang,
  "Sulfide-halide glasses with high nonlinear refractive index and low nonlinear absorption"
  Opt. Mater. 32 (2010), 1102
  DOI: 10.1016/j.optmat.2010.03.005

 • A. Karbowski, M. Sadowska, G. Karwasz, K. Służewski,
  "Toruński doświadczalnik z fizyki", Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki (Druk - drukarnia WN UMK), Toruń (2010)
  ISBN:

 • G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz,
  "Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2010)
  ISBN: 978-83-231-2595-2

 • G. Karwasz,
  "W kierunku powszechności dydaktycznej multimediów"
  in (editor), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, Adam Marszałek, (2010), pp. 165-178
  ISBN: 978-83-7611-686-0

 • M. Sadowska,
  "Zestaw UMK do doświadczeń z elektromagnetyzmu."
  45 minut 3 (61) (2010), 19-22

2009
 • G. Boudebs, K. Fedus,
  "Absolute measurement of the nonlinear refractive indices of reference materials"
  J. Appl. Phys. 105 (2009), 103106
  DOI: 10.1063/1.3129680

 • M. Sadowska,
  "Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona z wykorzystaniem zestawu komputerowego – scenariusz lekcji"
  Postępy Fizyki 6/2009 (2009), 262-264

 • K. Fedus, G. Boudebs,
  "Determination of photo-induced changes in linear optical coefficients by Z-scan technique"
  J. Opt. Soc. Am. B: Opt. Phys. 26 (2009), 2171-2175
  DOI: 10.1364/JOSAB.26.002171

 • A. Karbowski,
  "Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”"
  Postępy Fizyki 6/2009 (2009), 257-259

 • J. Turło, G. Karwasz, A. Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski,
  "Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST)"
  Naucz. Przedm. Przyr. 2/2009 (2009), 41-48

 • G. Karwasz,
  "Experimental modern Physics: why we need new Mathematics?"
  Bull. Soc. Science Lett. Łódź LVII (2008) (2009), 89

 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka,
  "Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development"
  in (editor), 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe : proceedings., , (2009), pp. 165- 171
  ISBN:

 • J. Kruk, G. Karwasz,
  "Jak współcześnie stosować zasadę poglądowości - dwugłos interdyscyplinarny"
  in Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, A.Maszałek, Toruń (2009), pp. 106-
  ISBN: 9788376112985

 • G. Boudebs, K. Fedus,
  "Linear optical characterization of transparent thin films by Z-scan technique"
  Appl. Opt. 48 (2009), 4124-4129
  DOI: 10.1364/AO.48.004124

 • K. Rochowicz,
  "Luneta na lekcji w szkole, czyli zostań sam Galileuszem..."
  Naucz. Przedm. Przyr. 4/2009 (2009), 23-28

 • M. Sadowska,
  "Mikroskopy optyczne od pierwszego do współczesnych - propozycje lekcji HIPST"
  Naucz. Przedm. Przyr. 3/2009 (2009), 26-36

 • mgr K.Gołębiowski, prof. W.Peeters, G. Karwasz,
  "Mikser z magnesem (na deser)"
  Foton 104/2009 (2009), 54-56

 • dr Z. Idziaszek, P. Miszta, G. Karwasz,
  "Modified effective range theory for electron and positron scattering on nitrogen and carbon dioxide"
  J. Phys. Conf. Ser. 194 (2009), 052010

 • dr Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  "Modified effective-range theory for low energy e- - N2 scattering"
  Eur. Phys. J. D 51 (2009), 347-355

 • A. Kamińska,
  "Multimedia w nauczaniu fizyki – warsztaty toruńskie"
  Postępy Fizyki 6/2009 (2009), 259-261

 • A. Kamińska, G. Karwasz,
  "Nauczanie fizyki na odległość - próby i sukcesy"
  in Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej, A. Marszałek, Toruń (2009), pp. 233-
  ISBN: 978-83-7611-366-1

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, K.Gołębiowski, K. Rochowicz, M. Sadowska, M. Juszczyńska, P. Miszta,
  "Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TiPSS"
  Foton 105/2009 (2009), 60-61

 • F.E.P. dos Santos, C.B. de Araujo, A.S.L. Gomes, K. Fedus, G. Boudebs, D. Manzani, Y. Messaddeq,
  "Nonresonant third – order nonlinear properties of NaPO3-WO3-Bi2O3 glasses in the near infrared"
  J. Appl. Phys. 106 (2009), 063507
  DOI: 10.1063/1.3212972

 • K. Fedus, G. Boudebs, Cid B. de Araujo, M. Cathelinaud, F. Charpentier, V. Nazabal,
  "Photo-induced effects in thin films of Te20As30Se50 glass with nonlinear characterization"
  Appl. Phys. Lett. 94 (2009), 061122
  DOI: 10.1063/1.3082083

 • K. Fedus, G. Boudebs,
  "Sensitivity of the 4f coherent imaging system used in degenerate multi-wave mixing experiments"
  J. Opt. Soc. Am. B: Opt. Phys. 26 (2009), 244-248
  DOI: 10.1364/JOSAB.26.000244

 • K. Rochowicz,
  "Śladami Galileusza – mikroobserwatorium dla każdego"
  Urania; Post.Astronomii Tom LXXX, nr 3 (741) (2009), 128

 • G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz,
  "Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika", Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki, Toruń (2009)
  ISBN: Skrypt ZDF

 • G. Karwasz,
  "Wystawa z optyki "Od Witelona do tomografu optycznego""
  Naucz. Przedm. Przyr. 3/2009 (2009), 20-25

 • K. Rochowicz,
  "XXV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu"
  Urania; Post.Astronomii Tom LXXX, nr 3 (741) (2009), 126

 • G. Karwasz,
  "„Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym” Ogólnokrajowe Seminarium PTF"
  Postępy Fizyki 6/2009 (2009), 240-242

2008
 • G. Boudebs, K. Fedus, C. Cassagne, H. Leblond,
  "Degenerate multi-wave mixing using Z-scan technique"
  Appl. Phys. Lett. 93 (2008), 021118
  DOI: 10.1063/1.2960336

 • S. Mariazzi, L. Toniutti , R. S. Brusa, M. Duarte Naia, A. Karbowski, G. Karwasz,
  "Depth profiling of defects in He implanted SiO2"
  Acta Phys. Pol. A 113 (2008) (2008), 1447-1453

 • P. Demkanin, B. Kibble, J. Lavonen, J. Guitart-Mas, J. Turło,
  "Effective use of ICT in Science Education", School of Education, University of Edinburgh, Edinburgh (2008)
  ISBN: 978-0-9559665-0-7

 • J. Turło,
  "EU TRAIN Jednolity program praktyki pedagogicznej przyszłych nauczycieli", TopKurier, Toruń (2008)
  ISBN: 83-86875-43-7

 • K. Przegiętka, J. Turło,
  "Europejski Projekt EU TRAIN"
  Naucz. Przedm. Przyr. 26/2008 (2008), 35-39

 • G. Karwasz, J. Fisz, A. Karbowski, J. Kansy, R.S. Brusa,
  "Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data"
  Acta Phys. Pol. A 113 (2008) (2008), 1365-1372

 • Z. Idziaszek, G. Karwasz, R. S. Brusa,
  "Modified effective range analysis of low energy electron and positron scattering on CO2"
  J. Phys. Conf. Ser. 115 (2008) (2008), 012002

 • J. Turło,
  "Niepokój o stan nauczania przedmiotów przyrodniczych w Europie"
  Naucz. Przedm. Przyr. 27/2008 (2008), 34-36

 • J. Turło,
  "Raport z XV Ogólnopolskiego Zjazdu PSNPP"
  Naucz. Przedm. Przyr. 27/2008 (2008), 2-5

 • A. Kamińska, G. Karwasz,
  "Rola interaktywnych wystaw w nauczaniu fizyki"
  Fizyka w Szkole 3/2008 (2008), 44

 • G. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa,
  "Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R 266/3 (2008), 471-477

2007
 • T. Wróblewski , L. Ziemczonek, A.M. Alhasan, G. Karwasz,
  "Ab initio and DFT calculations of proton affinities of volatile organic compounds"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 144 (2007), 191

 • Macchi C., G. Karwasz, Somoza A., Brusa R. S.,
  "Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133 Ba source"
  Radiat. Phys. Chem. v. 76 (2007), 304-307

 • Mariazzi S., Macchi C., Boscolo Marchi E., G. Karwasz, Brusa R. S.,
  "Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam"
  Radiat. Phys. Chem. v. 76 (2007), 209-212

 • S. Mariazzi, C. Macchi, E. Boscolo Marchi, G. Karwasz, R.S. Brusa,
  "Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam"
  Radiat. Phys. Chem. 76 (2007), 209

 • S. Defrancesco, F. Logiurato, G. Karwasz,
  "GeoMag™ Paradoxes"
  Phys. Teach. 45 (2007), 542

 • Brusa R. S., Macchi C., Mariazzi S., G. Karwasz, Scarel G., Fanciulli M.,
  "Innovative dielectrics for semiconductor technology"
  Radiat. Phys. Chem. v. 76 (2007), 189-194

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "Na końcu języka (Volty)"
  Foton 96 (2007), 34-35

 • J. Turło,
  "Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych", Top Kurier, 21-24/2007, Toruń (2007)
  ISBN: 1509-6351

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski,
  "Positron scattering on benzene and cyclohexane: experiment and modified effective range theory"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 144 (2007), 197-201

 • J. Turło, K. Przegiętka,
  "Promieniotwórczy świat i nauczanie Marii Skłodowskiej-Curie"
  Naucz. Przedm. Przyr. 24/2007 (2007), 14-20

 • J. Turło,
  "Raport z XIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych"
  Naucz. Przedm. Przyr. 23/2007 (2007), 2-5

 • M. Bylicki, A. Stachów, J. Karwowski, P. K. Mukherjee,
  "The resonance levels of the Yukawa potential"
  Chem. Phys. Lett. 331 (2007), 346-350

 • S.C. Basak, R. Natarajan, W. Nowak, P. Miszta, J. Klun,
  "Three dimensional structure-activity relationships (3D-QSAR) for insect repellency of diastereomeric compounds: A hierarchical molecular overlay approach"
  SAR QSAR Environ Res. 18 (2007), 237-250
  DOI: 10.1080/10629360701303784

 • G. Karwasz, G. Osiński,
  "Trygonometria akustyczna cz. 2"
  Mat. w szkole 29 (2007), 25-26

 • G. Karwasz, G. Osiński,
  "Trygonometria akustyczna, cz. 1"
  Mat. w szkole 28 (2007), 24

 • J. Turło,
  "Zagadnienia globalne w międzynarodowych projektach badawczych dla uczniów SAW - Science Across the World"
  Naucz. Przedm. Przyr. 22/2007 (2007), 3-7

2006
 • dr L. Ziemczonek, dr T. Wróblewski, G. Karwasz,
  "Ab initio study of formic acid monomer, dimer and trimer"
  Opt. Appl. XXXVI (2006), 587-591

 • dr Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  "Applicability of modified effective-range theory to positron-atom and positron-molecule scattering"
  Phys. Rev. A. 73 (2006), 064701

 • dr C. Macchi, G. Karwasz, prof. A. Somoza, prof. R.S. Brusa,
  "Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133Ba source"
  Radiat. Phys. Chem. 76 (2006), 304

 • dr J. Langer, I. Martin, G. Karwasz, prof. E. Illenberger,
  "Chemical reactions in clusters of trifluoroacetic acid (CF3COOH) triggered by electrons at sub-excitation energy (<2 eV)"
  Int. J. Mass spectrom. 249 (2006), 477

 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  "Ciekawe doświadczenia z powietrzem", http://www.fizyka.umk.pl/phys/ZAKLADY/PDF/Pokazy_2006/index.html, Toruń (2006)
  ISBN: Portal internetowy

 • J. Turło, K. Przegiętka,
  "Czy radon w naszych domach jest zagrożeniem?"
  Naucz. Przedm. Przyr. 17/2006 (2006), 5-10

 • prof. R.S. Brusa, dr C. Macchi, dott. S. Mariazzi, G. Karwasz, dr W. Egger, dr P. Sperr, prof. G. Kögel,
  "Decoration of buried surfaces in Si detected by positron annihilation spectroscopy"
  Appl. Phys. Lett. 88 (2006), 011920

 • G. Karwasz,
  "Droga do fizyki współczesnej"
  Foton 92 (2006), 28

 • prof. dr W. Deng, dr J. T. Guo, prof. R.S. Brusa, G. Karwasz, prof. A. Zecca,
  "Effects of Zr and Nb on d electrons in NiAl alloy studied by coincidence positron annihilation spectroscopy"
  Mater. Lett. 59 (2006), 3389

 • G. Karwasz, T. Wróblewski, R. S. Brusa, E. Illenberger,
  "Electron Scattering on Triatomic Molecules - the Need for Data"
  Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006), 8192

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka,
  "Jak eksperymentowano dawniej? Od Witelona do Foucault'a", PDF WFAiIS UMK 2006, Toruń (2006)
  ISBN: Skrypt ZDF

 • G. Karwasz,
  "Kings Midas' funeral feast"
  Foton Special Issue (2006), 50

 • G. Karwasz,
  "Na stypie u króla Midasa"
  Foton 92 (2006), 16

 • A. Karbowski, J. Turło, G. Osiński, E. Dąbkowska, K. Służewski,
  "Nauczanie elementów kinematyki i termodynamiki - europejski Projekt TEWISE"
  Naucz. Przedm. Przyr. 18/2006 (2006), 25-31

 • J. Turło,
  "Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych", TopKurier, Toruń (2006)
  ISBN: 1509-6351

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Przegiętka, A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński,
  "Nauki przyrodnicze na VI Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki"
  Naucz. Przedm. Przyr. 20/2006 (2006), 51-54

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, D. Pliszka,
  "No- erratum to positron helium resonances"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R 251 (2006), 520

 • J. Turło,
  "Ogólnopolski konkurs tematyczny "Kwartet Przyrodniczy""
  Naucz. Przedm. Przyr. 18/2006 (2006), 50-55

 • G. Karwasz,
  "On positron scattering on He (and Ar) at low energies"
  Eur. Phys. J. D 37 (2006), 153

 • G. Karwasz,
  "On the track on Modern Physics"
  Foton Special Issue (2006), 4

 • prof. Wen Deng, dr Y.Y. Huang, prof. R.S. Brusa, G. Karwasz, prof. A.Zecca,
  "Positron annihilation in B-doped and undoped single and polycrystalline Ni3Al alloys"
  J. Alloys Compd. 421 (2006), 228-231

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, D. Pliszka, Z. Idziaszek, H. Nowakowska,
  "Positron scattering on atoms and molecules in the limit of low energy"
  Acta Phys. Pol. A 110 (2006), 605-614

 • dr T. Wróblewski, dr L. Ziemczonek, mgr K. Szerement, G. Karwasz,
  "Proton affinities of simple organic compounds"
  Czech. J. Phys. 56 (2006), B1110

 • dr M. Orzol, T. Sedlacko, R. Balog, J. Langer, G. Karwasz, E. Illenberger, A. Lafosse, M. Bertin, A. Domaracka, R. Azria,
  "Reactions in nanofilms of trifluoroacetic acid (CF3COOH) driven by low energy electrons"
  Int. J. Mass spectrom. 254 (2006), 63

 • J. Turło,
  "Regulamin Konkursu „Kwartet Przyrodniczy”"
  Naucz. Przedm. Przyr. 20/2006 (2006), 5

 • G. Karwasz, D. Pliszka, R.S. Brusa,
  "Total cross sections for positron scattering in argon, nitrogen, and hydrogen below 20 eV"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R 247 (2006), 68

2005
 • W. Jaskólski, A. Stachów, L.Chico,
  "Band sructure and quantum conductance of metallic carbon nanotube superlattices"
  Acta Phys. Pol. A 108 (2005), 697

 • J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z. Turło,
  "Edukacyjne laboratoria przyrodnicze wspomagane komputerowo"
  Naucz. Przedm. Przyr. 15/2005 (2005), 40-48

 • J. Turło,
  "Environmental Noise (Hałas w środowisku) - część 1"
  Naucz. Przedm. Przyr. 15/2005 (2005), 24-28

 • J. Turło,
  "Environmental Noise - part 2"
  Naucz. Przedm. Przyr. 16/2005 (2005), 49-55

 • J. Turło,
  "Jak Maria Skłodowska-Curie uczyła fizyki", Internet, Toruń (2005)
  ISBN: internet

 • J. Fisz, A. Karbowski,
  "Kinetic fluoroscence and emission anisotropy decays of charge transfer (ICT and TICT) compounds in solution"
  Proc. SPIE 5849 (2005) (2005), 104-111

 • J. Turło, K. Służewski, G. Osiński, A. Karbowski, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  "Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie o wodzie i powietrzu"
  Naucz. Przedm. Przyr. 16/2005 (2005), 21-24

 • J. Turło,
  "Międzynarodowe warsztaty "Hands-On Universe" w Toruniu"
  Naucz. Przedm. Przyr. 16/2005 (2005), 7

 • P. Felski, K. Służewski,
  "Monitorowanie procesów kiełkowania i fermentacji przy pomocy technologii informacyjnej"
  Naucz. Przedm. Przyr. 16/2005 (2005), 15-17

 • J. Turło,
  "Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych", TopKurier, Toruń (2005)
  ISBN: 1509-6351

 • K. Służewski,
  "Półkule magdeburskie we Wrocławiu"
  Glos Uczelni 7-8/2005 (2005), 7

 • E. Dąbkowska,
  "Praktyka integracji przedmiotów przyrodniczych"
  Naucz. Przedm. Przyr. 16/2005 (2005), 38-41

 • W. Jaskólski, M. Bylicki, Jose Diaz, A. Stachów,
  "Resonance states of two-electron quantum dots"
  Phys. Rev. B. 72 (2005), 075434-(1-5)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.72.075434

 • J. Turło,
  "Wyniki pilotażowej ankiety PSNPP"
  Naucz. Przedm. Przyr. 14/2005 (2005), 51-53

2004
 • J. Turło,
  "Jak wziąć udział w europejskim programie edukacyjnym Science Cross Europe/ Science Cross the Word (SAE/SAW)"
  Naucz. Przedm. Przyr. 10/2004 (2004), 47-48

 • J. Turło,
  "Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych", TopKurier, Toruń (2004)
  ISBN: 1509-6351

 • J. Turło,
  "Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Fascynujący Świat Przyrody”"
  Naucz. Przedm. Przyr. 11/2004 (2004), 57-59

2003
 • T. Wróblewki, L. Ziemczonek, E. Gazda, G. Karwasz,
  "Dissociation pathways of protonated water clusters"
  Proc. SPIE 5258 (2003), 214-217
  DOI: 10.1117/12.544687

 • T. Wróblewski, J. Mechlińska-Drewko, Z. Lj. Petrovic, V. Novakovic, G. Karwasz,
  "Electron-diffusion coefficients in N2O"
  Proc. SPIE 5258 (2003), 218-221
  DOI: 10.1117/12.544688

 • A. Zecca, G. Karwasz, R.S. Brusa, T. Wróblewski,
  "Low-energy electron collisions in nitrogen oxides: A comparative study"
  Int. J. Mass spectrom. 223-224 (2003), 205-2015

 • E. Rajch, A. Jaworek , G. Karwasz, R. S. Brusa, M. Bettonte, S. Mariazzi , A. Zecca,
  "Low-energy positron-molecule scattering set-up"
  Proc. SPIE 5849 (2003), 190-193
  DOI: 10.1117/12.629523

 • D. Pliszka, G. Karwasz, J Heldt, R. S. Brusa,
  "Positron annihilation and optical spectroscopy of silicon-related materials"
  Proc. SPIE 5258 (2003), 186-189
  DOI: 10.1117/12.544571

2001
 • K. Przegiętka, A. Gutsze, A. Kowalczyk,
  " Relaxation of water protons in highly concentrated aqueous protein systems studied by 1H NMR"
  Z. Naturforsch., C: Biosci. 56 c (2001), 1075-1085