O Instytucie

Fizyka akademicka zaistniała w Toruniu w 1945 r., z chwilą powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Inicjatorem i organizatorem Katedry Fizyki był prof. Aleksander Jabłoński przybyły do Torunia wraz z grupą profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zainteresowania naukowe profesora określiły tematykę badawczą jaką zajmowano się w Katedrze – spektroskopia atomów i molekuł. Z biegiem czasu dziedzina badań uległa poszerzeniu, jednak prawie wszystkie kierunki badań prowadzonych obecnie, w mniejszym czy większym stopniu, wiążą się z fizyką atomowo-molekularną, spektroskopią i optyką. Od kilku lat uprawianych jest też szereg nowoczesnych gałęzi fizyki i dziedzin pokrewnych, jak np. optoelektronika, fotonika, czy bioinformatyka.

Instytut Aleksandra JabłońskiegoSkutkiem reorganizacji UMK w roku 1968 było powstanie instytutów. Wtedy powstał też Instytut Fizyki. Najpierw Instytut należał do Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a od jego podziału w roku 1993 – do Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Obecnie tworzy go osiem zakładów badawczych oraz kilkanaście pracowni dydaktycznych (Struktura organizacyjna Instytutu dostępna jest w menu po lewej stronie). W Instytucie pracuje 125 osób, w tym 97 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych oraz do inicjowania wniosków o nadanie tytułu profesora. Instytut, w ramach Wydziału, należy do najwyższej w Polsce kategorii jednostek naukowych prowadzących badania w dziedzinie fizyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedzibą Instytutu jest budynek przy ul. Grudziądzkiej 5, w centrum Torunia, noszący od roku 1991 nazwę Instytutu Aleksandra Jabłońskiego.


Adres: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń Tel: 056 611 3229(Sekretariat), 056 611 3310 (centrala), fax: 056 622 5397, e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl