Zakład Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki

Kierownik: prof. dr hab. Marek Zieliński

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty

Zakład Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki - strona www
Tematyka badawcza: