Zakład Fizyki Stosowanej

Kierownik: dr hab. Alicja Chruścińska

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: