Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Zakład Fizyki Matematycznej

Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Chruściński

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: