Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Zakład Dydaktyki Fizyki

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: