Programy wymiany (MOST i ERASMUS)

Jeśli studiujesz w Warszawie, Zielonej Górze, Berlinie, Paryżu ..., ciągle masz możliwość studiowania przez jakiś czas u nas w ramach programów wymiany. Studenci naszego Wydziału też nie są "skazani" na ciągłe studiowanie w Toruniu. W ramach programów wymiany mogą przez semestr lub dwa studiować na innej uczelni w Polsce lub zagranicą.

Na naszym Wydziale koordynatorem programu ERASMUS jest dr hab. Jacek Zakrzewski tel. 056 611 3220, e-mail: jzakrzew@fizyka.umk.pl Programem MOST na UMK zajmuje się mgr Karolina Rochnowska tel.:  56 611 4907, e-mail: karoch@umk.pl