Studium doktoranckie

Studia doktoranckie są czteroletnimi studiami trzeciego stopnia. Są związane z prowadzeniem badań naukowych. Dają możliwość uzyskania stopnia doktora. Są to studia indywidualne. Każdy student ma swojego opiekuna naukowego. Kandydaci muszą ukończyć wcześniej studia magisterskie lub być beneficjentami "Diamentowego grantu".

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału FAIS:  dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska. Konsultacje: środa: 9.00 - 10.00.

tel. 056 611 3035, email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS: mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. 056 611 3249

Zasady rekrutacji dostępne są w Internetowym systemie rekrutacyjnym UMK. Z oferty na właściwy rok akademicki należy wybrać Studia III stopnia a następnie zakres fizyki i astronomii.

Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów.