Zaproszenie do konkursu o nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz trzynasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji. Dotychczasowi laureaci to między innymi dr Łukasz Binkowski – pomysłodawca i inicjator akcji „SOS – Uczelnie Schroniskom”, dr Tomasz Samojlik – autor i ilustrator serii książeczek dla dzieci o żubrze Pompiku, dr Agata Kołodziejczyk – biegająca maratony biolożka, aktywnie popularyzująca astronomię. stronie internetowej Klubu.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2018 roku. Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu.

Opiekunem Nagrody jest nasz pracownik dr Agnieszka Słowikowska.
Kontakt z opiekunem: NagrodaArtura@ksz-fnp.org