Wyróżnienie za pracę licencjacką w konkurscie "Złoty Medal Chemii"

Nasz student, lic. Mateusz Witkowski, zdobył wyróżnienie w  w ogólnopolskim konkursie "Złoty Medal Chemii" na najlepsze prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii i jej pogranicza, organizowanym przez  Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Pan Mateusz przygotował pracę licencjacką "Opis korelacji elektronowej w spinowo separowalnej metodzie MP2" pod opieką prof. dr. hab. Ireneusz Grabowskiego w Instytucie Fizyki UMK. Przypominamy, że p. Witkowski otrzymał też wyróżnienie za pracę licencjacką wykonaną na Wydziale FAiIS na kierunku fizyka w roku akademickim 2016/2017 (http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19308). Gratulujemy studentowi i promotorowi!

Pan Mateusz Witkowski kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku fizyka.

http://www.zlotymedalchemii.pl/?id=laureaci
fotogaleria:http://ichf.edu.pl/ZMCh2017/index.html