Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 29 listopada 2017 r. o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Oddziaływania plazmonowe w polimerowych układach hybrydowych dla zastosowań w optoelektronice”

Promotor:
Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci:
Dr hab. Marcin Nyk (Politechnika Wrocławska),
Dr hab. Marcin Ziółek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19124.