Konkurs na stanowisko doktoranta i magistranta stypendysty w projekcie SONATA BIS

Oferta ramach projektu Sonata Bis, kierowanego przez dr hab. Monikę Stanke, przewiduje stypendium dla jednego doktoranta w wysokości 3 000 zł/miesiąc i jednego studenta licencjata w wysokości 1 000 zł/miesiąc

Wymagania:

  • ukończone studia wyższe w zakresie fizyki lub pokrewnej dziedziny,
  • zaangażowanie w pracę naukową,
  • podstawowa wiedza w zakresie: mechaniki kwantowej, w tym relatywistycznej mechaniki kwantowej,
  • dobre umiejętności programistyczne,
  • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie literatury naukowej.

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczyć w realizacji projektu SONATA BIS: "Efekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibra-cyjnych małych molekuł zawierających atomy wodoru i izotopów wodoru", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym przedmiotem badań jest opracowanie, wdrożenie i zastosowanie metod wykorzystujących skorelowane funkcje Gaussa do bardzo dokładnego wyznaczenia poprawek relatywistycznych i poprawek wynikających z elektrodynamiki kwantowej w zastosowaniu do wyznaczenia energii rowibracyjnych molekuł zbudowanych z wodoru i jego izotopów.

Zadania:

  • Opracowanie metod do obliczania wiodących poprawek nieadiabatycznych z zastosowaniem jawnie skorelowanej ektronowej funkcji Gaussa
  • Opracowanie algorytmów do wariacyjnych obliczeń energiii dla dwu i trzy-centrowych molekuł w podstawowych i wzbudzonych stanach rowibracyjnych (J=0,1). Algorytmy mają zostać opracowane w obrębie modelu, który nie używa przybliżenia Borna-Oppenheimera

W ramach projektu Sonata Bis, przewidziane jest stypendium dla jednego doktoranta w wysokości 3 000 zł/miesiąc i jednego studenta licencjata w wysokości 1 000 zł/miesiąc

Termin składania ofert: 10 października 2017

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: 
dr hab. Monika Stanke
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: monika@fizyka.umk.pl tel: 56 611 3274