Grant badawczo-rozwojowy dla LumiDatis

Firma LumiDatis, wywodząca się z naszego Wydziału i związana z UMK spółka typu spin-off, otrzymała dofinansowanie w kwocie 766 127 zł na realizację projektu pt. ,,Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.". Dofinansowanie zostało przyznane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego w ramach Poddziałania 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przeznaczonego na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich). Celem projektu firmy LumiDatis jest poprawa dokładności i precyzji datowania oraz wiarygodności wyników testów autentyczności wykonywanych z wykorzystaniem metody Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL). Przedmiotem badań będą zabytki ceramiczne (takie jak np.: cegły z zabytkowych budowli, historyczna i prehistoryczna ceramika ze stanowisk archeologicznych, przedmioty kultury materialnej - dzieła sztuki ceramicznej). Prace będą polegały na opracowaniu innowacyjnych technik stymulacji optycznej i wdrożeniu ich w nowatorskich protokołach pomiarowych. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku.