Etiuda NCN dla mgr Karoliny Finc i mgr. inż. Grzegorza Kowzana

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA 5 (z przeznaczeniem na stypendia doktorskie). Wśród laureatów znalazła się dwójka młodych naukowców związanych z naszym Wydziałem:

  • Mgr inż. Grzegorz Kowzan, doktorant w Instytucie Fizyki (promotor prof. dr hab. R. S. Trawiński) otrzymał ponad 115 tys. zł na realizację projektu "Optyczne zderzenia tlenku węgla z argonem - przewidywania teoretyczne i szerokopasmowe pomiary optycznym grzebieniem częstotliwości" we współpracy z Uniwersytetem Stony Brook w USA.
  • Mgr Karolina Finc, która ma otwarty przewód doktorski w Instytucie Fizyki (promotor prof. dr hab. Wodzisław Duch), uzyskała na realizację projektu pn. "Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w czasie procesów poznawczych" finasowanie w wysokości ponad 88 tys. zł.

Pełna lista projektów, którym przyznano finansowanie dostępna jest na stronach Narodowego Centrum Nauki.