Wizyta przedstawicieli z Beijing Institute of Technology na WFAiIS

W dniu 21. czerwca w Instytucie Fizyki gościliśmy rektora Beijing Institute of Technology prof. Haiyan Hu, dyrektora ds. umiędzynarodowienia prof. Shuiyuan Tang i dyrektora Research Institute for Science and Technology prof. Lu Wang. Strona chińska jest zainteresowana wzrostem wymiany studentów, a także objęciem nią doktorantów i pracowników naukowych. Rozmowy dotyczyły również wspólnych projektów badawczych. Nasz Wydział został przez gości deceniony za poziom badań, jaki i profesjonalne przygotowanie wizyty i gościnność. Szczegóły